Novou Velkomoravskou knihovnicí je Ing. Libuše Nivnická

Již deset let uděluje regionální organizace SKIP Velká Morava za dlouholetou vynikající činnost v oboru prestižní regionální ocenění – čestný titul Velkomoravský/á knihovník/ice. Podle schválených pravidel může být udělena za „nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven, realizaci mimořádných nebo výjimečných aktivit v oblasti knihovnictví, podíl na činnosti a aktivitách SKIP, aktivní působení v regionálním SKIP.“

Oceněný musí být minimálně pět let individuálním členem SKIP Velká Morava a pro udělení ceny je potřebný souhlas nadpoloviční většiny členů regionálního výboru. Cena se vyhlašuje na kolegiu nebo na valné hromadě regionální organizace.

Na jarním kolegiu bylo toto ocenění uděleno Janu Horákovi z Boleratic, dlouholetému členu SKIP (viz podrobněji článek v čísle 1/2017 Bulletinu SKIP, pozn. red.).

S blížícím se termínem podzimního kolegia zavládla mezi členy regionálního výboru jednoznačná shoda na nominaci předsedkyně regionální organizace SKIP Velká Morava Ing. Libuše Nivnické, ředitelky knihovny Jiřího Mahena v Brně. Tomuto rozhodnutí, které jsme se rozhodli zachovat do poslední chvíle v tajnosti, napomohlo nejen naplnění podmínky dlouholeté vynikající činnosti v oboru, ale také blížící se životní jubileum paní ředitelky.

Začátek programu kolegia
Začátek programu kolegia

K nominaci jsme využili příspěvek z časopisu Duha publikovaný v roce 2016 s příznačným názvem Kreativní Libuše Nivnická. Pokud bychom hledali vlastnost, která patří mezi jeden z hlavních předpokladů úspěšného ředitele, je to – jak je zmíněno i v uvedeném článku – právě kreativita:

Bez umění kreativity by nebylo možné řešit tu spoustu rozmanitých úkolů a povinností, mnohdy neplánovaných, které jsou trvalou a pravidelnou součástí pracovního dne snad každého ředitele. Kromě schopnosti operativně řešit vzniklé a neočekávané situace má Knihovna Jiřího Mahena v podobě své paní ředitelky ještě něco navíc. A to kreativní přístup v pohledu na možné budoucí směřování knihovny, které se promítá do mnohdy nevšedních nápadů a projektů přitahujících pozornost i zahraničních odborníků.“

Mezi konkrétní úspěchy a přínosy pro rozvoj českého knihovnictví patří aktivity, kterými se Knihovna Jiřího Mahena v Brně stala jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících veřejných knihoven u nás, což potvrzuje řada i mezinárodních ocenění. Již dvakrát získala prestižní ocenění Knihovna roku, v roce 2013 ocenění v soutěži Biblioweb, v následujícím roce mezinárodní cenu IFLA Marketing Award za projekt čtenářské tramvaje a v letošním roce první cenu v mezinárodní soutěži knihovnických videí IFLA A Corto di Libri s videem Chvíli se zdržím (o ocenění jsme informovali i v čísle 2/2017 Bulletinu SKIP, pozn. red.).

Ne vždy byly okolnosti příznivé, ne vždy se dařilo řešit vzniklé problémy hned a bezbolestně. Stát více než dvacet let v čele druhé největší veřejné knihovny, umět toto postavení obhájit a mnohdy i uhájit a přitom si uchovat a prosadit vize lepší knihovny, to bylo a je hodno úcty a uznání.

V roce 2013 byla L. Nivnické udělena Cena českých knihovníků, ocenění SKIP udělované při příležitosti konání celostátní valné hromady, v roce 2016 získala nejvyšší knihovnické ocenění – Medaili Z. V. Tobolky v kategorii významný přínos k rozvoji českého knihovnictví.

Ocenění Velkomoravský knihovník bylo uděleno L. Nivnické jako výraz uznání „za kreativitu a neutuchající entuziasmus, díky kterému se jí podařilo dosáhnout mnohdy nemožné, za každodenní úsilí při hledání nových cest, překonávání překážek, uhájení svých vizí i za nepříznivých okolností a komplikovaných podmínek, za nezdolnou vytrvalost při prosazování těchto vizí pro svoji knihovnu a také obecně pro SKIP a v neposlední řadě za svůj veskrze lidský přístup, laskavost a srdečnost, které jsou neodmyslitelnou součástí její osobnosti a které kolem sebe rozdává svým kolegům a čtenářům“.

L. Nivnická je:

  • místopředsedkyní SKIP,
  • členkou předsednictva výkonného výboru SKIP,
  • předsedkyní regionálního výboru SKIP Velká Morava a Zaměstnavatelské sekce SKIP (navíc jako ředitelka sekce kultury zastupuje SKIP v Unii zaměstnavatelských svazů),
  • tajemnicí Ústřední knihovnické rady,
  • členkou výboru České sekce IBBY a členkou poroty v soutěži Skrytá paměť Moravy,
  • zástupkyní SKIP (jako člen-korespondent) v komisi veřejných knihoven IFLA.

Nové Velkomoravské knihovnici Ing. Libuši Nivnické gratuluje dr. Vladislav Raška
Nové Velkomoravské knihovnici Ing. Libuši Nivnické gratuluje dr. Vladislav Raška

Přejeme nové Velkomoravské knihovnici i do budoucna mnohé další smělé vize a plány a také odvahu a úspěch při jejich naplňování. K životnímu jubileu přidáváme přání všeho dobrého v profesním i osobním životě.

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Další fotografie jsou dostupné v rámci facebookové skupiny SKIP Velká Morava.

Komentáře k článku