Prestižní cena Velkomoravský knihovník

Cenu Velkomoravský knihovník uděluje regionální výbor SKIP Velká Morava knihovnicím a knihovníkům za dlouholetou mimořádnou činnost v našem oboru. Za mimořádnou činnost se považuje osobní přínos každého vyznamenaného jednotlivce v oblasti modernizace a řízení knihoven, dále v aktivitách SKIP na lokální, regionální i celostátní úrovni.

Návrh na ocenění může podat kdokoliv – jednotlivec či instituce, ale musí také zdůvodnit svůj návrh. Poté je každý návrh posouzen regionálním výborem SKIP a výsledky jsou slavnostně vyhlášeny na kolegiu, kde je zároveň i předáváno ocenění. Další informace o ocenění najdete na webu SKIP Velká Morava.

Cena je předávána od roku 2007. Dosavadními nositelkami a nositeli této ceny jsou:

 • Jaroslava Škoulová – Kyjov;

 • doc. PhDr. Jaromír Kubíček CSc. – Brno;

 • PhDr. Miloš Kvapil – Prostějov;

 • Svatava Pilařová – Zlín;

 • Daniela Ptáčková – Vsetín;

 • Magda Švejcarová – Hodonín;

 • Mgr. Jana Nejezchlebová – Brno;

 • Marie Pokorná – Vsetín;

 • Jiřina Lapčíková – Uherské Hradiště;

 • Mgr. Marie Rumreichová – Brno;

 • PaeDr. Vladislav Raška – Vyškov;

 • Zora Chodurová – Babice;

 • Anna Valášková – Kuželov (Hodonín);

 • Dagmar Marušincová – Vyškov;

 • Milada Miklíková – Břeclav;

 • Jitka Ševčíková – Blansko;

 • Jitka Neveselá – Mokrá-Horákov;

 • Radmila Kropáčová – Vracov;

 • Miroslava Čápová – Uherské Hradiště;

 • PhDr. Helena Gajdušková – Vsetín;

 • PhDr. Zdeňka Friedlová – Zlín;

 • Jan Horák – Boleradice.

Všichni výše uvedení jsou významnými osobnostmi českého knihovnictví. Já se krátce zastavím u posledního oceněného, který je Jan Horák, a připomenu, že nedávno oslavil významné životní jubileum. Budu citovat z textu PhDr. Soni Nezhodové:

„Jan Horák je i nositelem čestných ocenění: v roce 2001 obdržel Cenu českých knihovníků udělovanou Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR a v roce 2003 mu byla udělena pamětní medaile Zdeňka Václava Tobolky za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví.

V roce 2010 obdržel za svůj dlouholetý kulturní přínos Cenu města Hustopeče a tehdy k tomu mj. uvedl: „Poprvé jsem zde byl v deseti letech, pak jsem zde chodil na gymnázium a nakonec začal pracovat jako vedoucí Městské osvětové besedy, abych dlouhá léta dělal knihovníka. Ještě dnes se tady pořád pletu a pomáhám v některých aktivitách. V poslední době je to např. Literární kavárna, kterou jsem tady pomáhal zakládat.“

Svou lásku k literatuře nezúročil Jan Horák jen v profesi knihovníka, ale také autora. Již v roce 1967 vydal brožurku k 100. výročí narození spisovatele Františka Nováka. Přispěl (statí o Boleradicích) do regionálního sborníku Malebné Kloboucko (Břeclav 1995), je autorem dvojího vydání sborníku Naše staré Boleradice (2002 a 2005), dále sborníku Morkůvky slovem a obrazem (spoluautor Josef Babáček, 1999) a publikací Kurdějov – malý průvodce minulostí, památkami a zajímavostmi (1995), Církevní památky Boleradic (2006) nebo Naučná stezka Paseky-hrad (2006) aj.

Horákův vřelý vztah k četbě a vlastivědě se projevil také v organizování literární soutěže pro děti. K tématu Hustopečí, Horních Bojanovic, Brumovic, Nikolčic, Klobouk a Divák byly takto inspirovány a vytvořeny básně, které v roce 1994 vydala Městská knihovna v Hustopečích ve sbírce nazvané Můj kraj.“

 Jan Horák (foto: archiv SKIP Velká Morava)
 Jan Horák (foto: archiv SKIP Velká Morava)

Cenu i dar Janu Horákovi předala předsedkyně regionálního výboru SKIP Velká Morava Libuše Nivnická. Jubilantův přínos připomněla těmito slovy: „Chtěla bych Vám vyjádřit uznání nejenom v rovině osobní a lidské, ale též pogratulovat k významné stopě, která díky Vám povznesla město Hustopeče po stránce kulturní a společenské jak v okrese, tak i v kraji. Vaše osvětová a iniciační činnost pojící se především s literaturou a divadlem přispěla k výraznému rozvoji Městské knihovny v Hustopečích i ke zrodu dalších aktivit kulturního a vzdělávacího charakteru přesahujících rámec regionu.“

Těšíme se, že i letos předáme cenu Velkomoravský knihovník našim kolegům, kteří budou navrženi na toto ocenění.

Komentáře k článku