Kulturní akce pro členy pražské organizace SKIP v roce 2017

Pražská organizace SKIP pro své členy pořádá nejenom odborné akce (např. exkurze či semináře), ale také například akce kulturní. V roce 2017 se jednalo o již tradiční návštěvy divadelních představení a literární vycházky a nově i o návštěvy komentovaných výstav.

Divadelní představení

Jedním z benefitů, který nabízí pražská organizace SKIP svým individuálním členům, je příspěvek na vstupenky při společné návštěvě divadelního představení. Čtyřikrát za rok se nabízí možnost zhlédnout některé z atraktivních inscenací pražských scén. Vzhledem k velkému zájmu byl původní počet vstupenek, které pražský SKIP zajišťuje, zvýšen z původních dvaceti na třicet. Nepsanou zvyklostí je odběr maximálně dvou vstupenek pro individuálního člena, ten pak dostává slevu ve výši 100 Kč na vstupenku a jeho doprovod (nečlen SKIP) zaplatí plnou cenu. Ročně tak pražský SKIP na tyto akce ze svého rozpočtu věnuje průměrně 6 000 Kč.

V roce 2017 příznivci divadla navštívili v únoru v Divadle na Zábradlí (tehdy ještě dočasně v Divadle Komedie) představení Hamleti. Jedná se o původní inscenaci tvůrčího týmu Mikulášek – Viceníková na téma hereckého života, hraní, předstírání, markýrování. Je herectví opravdu vysněným povoláním? Má režisér vždycky pravdu? To a mnohé jiné ze zákulisí divadelního světa přináší právě představení Hamleti.

V dubnu si knihovnice i knihovníci přišli na své při představení SkořápkaDivadle Ungelt. Komedie polského autora Marcina Szczygielskiho se odehrává v zapadlé knihovně, kde se schází nesourodá dvojice – zakřiknutá knihovnice a suverénní zlatokopka.

Po letní pauze následovala žhavá novinka Národního divadla, které na Nové scéně uvádí představení Křehkosti, tvé jméno je žena – žena jako téma, žena jako žena. Inscenace vznikla ve spolupráci činoherního souboru a taneční skupiny 420PEOPLE. České herečky ve světě pohybu a zároveň ve světě mužů – i to je způsob, jak Ivu Janžurovou, Taťjanu Medveckou, Janu Preissovou, Johannu Tesařovou, Evu Salzmannovou a Davida Prachaře (i tanečníky) vystavit zcela novým výzvám.

Poslední navštíveným představením v roce 2017 se stalo představení Bláznivý Petříček v divadle La Fabrika. Příběh lásky mladého muže (Vojtěch Dyk) znuděného všedností a krásné teroristky (Tatiana Vilhelmová) se odehrává na útěku před policií, rodinami, ale také před životem. Představení je vlastně divadelní hrou na film neboli gangsterskou pohádkou na motivy stejnojmenného filmu Jeana-Luca Godarda.

Literární vycházky

V roce 2017 se uskutečnily dvě knihovnické literární vycházky, které pro pražský SKIP připravila naše osvědčená průvodkyně Mgr. Dana Kratochvílová.

Květnová literární vycházka pod názvem Závisti navzdory se věnovala Albrechtovi z Valdštejna, významné osobnosti našich dějin. Při procházce Valdštejnskou zahradou jsme si povídali o životě tohoto slavného muže, kterého většina z nás zná jen jako bezohledného a bezcharakterního člověka. Dozvěděli jsme se, jakým byl například hospodářem, jak podporoval školství nebo jak dbal o čistotu ulic. Protože jsme většinu vycházky strávili ve Valdštejnské zahradě a jejím okolí, dozvěděli jsme se také mnohé o pravidlech zakládání barokních zahrad.

Při podzimní listopadové vycházce Mí Pražané mi rozumějí aneb Za Mozartem na Staré Město jsme se vydali po stopách Wolfganga Amadea Mozarta, jednoho z nejslavnějších hudebníků všech dob. Vzhledem k tomu, že Bertramka, se kterou má v Praze Mozartovo jméno každý z nás nejvíce spojené, je v současné době v rekonstrukci, procházeli jsme doslova krok za krokem místy, kde Mozart během svých pobytů v Praze nejčastěji pobýval. Zahájili jsme stylově v Klementinu, kde také koncertoval, prošli jsme velkou část Starého Města, zjistili jsme, kde bydlel a jak daleko to měl do Stavovského divadla, kam chodil do šenku i kam chodil tančit.

Celkem se literárních vycházek v roce 2017 zúčastnilo více než 40 zájemců.

Komentované výstavy

O prvních třech navštívených výstavách jsme informovali v samostatném článku v čísle 2/2017 Bulletinu SKIP. Na podzim následovaly dvě další výstavy – v Národním technickém muzeu a na Novoměstské radnici.

Dne 12. září 2017 18 zájemců navštívilo v Národním technickém muzeu výstavu Člověk v náhradách. Tu uspořádaly společně Národní technické muzeum, Národní lékařská knihovna a Univerzita Karlova. Výstavou nás provázela Mgr. Michaela Lindová. Výstava ukázala historický vývoj náhrad lidských orgánů a končetin.

Návštěva Neviditelné výstavy na Novoměstské radnici se konala 12. listopadu 2017. Celkem 16 knihovníků a knihovnic maximálně naplnilo kapacitu dvou prohlídek v absolutní tmě a mohlo si na hodinu vyzkoušet orientaci nevidomých lidí v běžných prostorách (v bytě, na chatě či v galerii). Po výstavě proběhla diskuse s Mgr. Jitkou Bílkovou z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Mgr. Evou Cerniňákovou z vyšší odborné školy Jabok o možnostech služeb pro handicapované v knihovnách.

Komentáře k článku