Kusudamy ve dvou pobočkách Městské knihovny v Praze

Česká origami společnost dlouhodobě spolupracuje s Městskou knihovnou v Praze. Několik let pořádá tematické workshopy skládání origami v dílně Městské knihvny v Praze na Mariánském náměstí. Návštěvnost bývá vysoká a účastníci si vždy odnesou několik svých výrobků.

Pravděpodobně proto byla Česká origami společnost (konkrétně Marcela Buřilová, která je zároveň členkou Klubu tvořivých knihovníků SKIP, a Kateřina Pilařová) oslovena, aby připravila origami větších rozměrů do výkladu pobočky Městské knihovny ve Školské ulici. Po renovaci knihovny se totiž ukázalo, že původní záměr architekta umístit do výloh velké lampy s osvětlením nelze uskutečnit. A tak se na nás obrátily dámy z propagačního oddělení, zda by bylo možné vytvořit nápodoby lamp z papíru. A to byla výzva.

Kulaté modulární objekty jsou samostatné odvětví origami. Nazývají se kusudamy a existuje jich téměř nepřeberné množství. Označení kusudama vzniklo spojením japonských slov kusuri (léčení) a tama (koule) – tedy léčivá koule; původně se jednalo o pytlík s bylinkami ozdobený umělými květinami. Obvykle se používají jako dekorace nebo jako dárky.

Nejdříve jsme tedy musely vybrat vhodné modely. Okamžitě padla volba na kusudamy od japonské origamistky Tomoko Fuse. V běžné velikosti jsme jich na výstavách České origami společnosti už vystavovaly několik. Ale ve velikosti, kde průměr koule měl být 25 cm, to nebylo vůbec jednoduché. Při propočítávání velikosti jednotlivých dílů jsme se poměrně zapotily. Další problém nastal s volbou papíru, protože na velké modely nelze použít běžný origami papír. Vyladit gramáž papíru a výsledný model tak, aby model vypadal pěkně a nedeformoval se při zavěšení, bylo věru pracné. Složily jsme několik modelů v různé velikosti a vyzkoušely, jak se budou ve velkých oknech knihovny vyjímat. Zaměstnankyně knihovny si z nich některé vybraly a dohodly jsme počet a konečnou velikost. Pak jsme se daly se do skládání.

Kromě několika modelů Tomoko Fuse jsme přidaly ještě „léčivé koule“ několika dalších autorů, jak je zřejmé z přehledu níže. Zhruba po třech měsících bylo vše hotovo a kusudamy jsme začátkem července 2021 mohly instalovat. Pro každou kusudamu jsme připravily základní informace o autorovi, názvu, velikosti a počtu dílů.

Model Icosidodecahedron I (autorka Dorota Dziamska, 30 modulů z papírového čtverce o rozměrech 5,5 × 5,5 cm a 60 modulů z papírového obdélníku 3 x 6 cm)
Model Icosidodecahedron I (autorka Dorota Dziamska, 30 modulů z papírového čtverce o rozměrech 5,5 × 5,5 cm a 60 modulů z papírového obdélníku 3 x 6 cm)

Model Icosidodecahedron II (autorka Dorota Dziamska, 30 modulů z papírového čtverce o rozměrech 5,5 × 5,5 cm a 60 modulů z papírového obdélníku 4 x 8 cm)
Model Icosidodecahedron II (autorka Dorota Dziamska, 30 modulů z papírového čtverce o rozměrech 5,5 × 5,5 cm a 60 modulů z papírového obdélníku 4 x 8 cm)

Model Pinwheel Frame (autorka Tomoko Fuse, 30 modulů z papírového čtverce o rozměrech 21 × 21 cm)
Model Pinwheel Frame (autorka Tomoko Fuse, 30 modulů z papírového čtverce o rozměrech 21 × 21 cm)

Model Cherry Blossom Ball (autor Toshikazu Kawasaki, 30 modulů z papírového obdélníku o rozměrech 9 × 18 cm)
Model Cherry Blossom Ball (autor Toshikazu Kawasaki, 30 modulů z papírového obdélníku o rozměrech 9 × 18 cm)

Model Firefly Sonobe (autorka Ekaterina Lukasheva, 30 modulů z papírového čtverce o rozměrech 15 × 15 cm)
Model Firefly Sonobe (autorka Ekaterina Lukasheva, 30 modulů z papírového čtverce o rozměrech 15 × 15 cm)

Model Pinwheel Ball A (autorka Tomoko Fuse, 30 modulů z papírového čtverce o rozměrech 15 × 15 cm)
Model Pinwheel Ball A (autorka Tomoko Fuse, 30 modulů z papírového čtverce o rozměrech 15 × 15 cm)

Model Laconical roll obi (autorka Tomoko Fuse, 60 modulů z papírového obdélníku o rozměrech 8,5 × 17 cm)
Model Laconical roll obi (autorka Tomoko Fuse, 60 modulů z papírového obdélníku o rozměrech 8,5 × 17 cm)

Model Japanese Brocade (autorka Minako Ishibashi, 30 modulů z papírového čtverce o rozměrech 20 × 20 cm)
Model Japanese Brocade (autorka Minako Ishibashi, 30 modulů z papírového čtverce o rozměrech 20 × 20 cm)

Model Sea Star (autorka Tomoko Fuse, 30 modulů z papírového čtverce o rozměrech 17 × 17 cm)
Model Sea Star (autorka Tomoko Fuse, 30 modulů z papírového čtverce o rozměrech 17 × 17 cm)

Kusudamy instalované ve výloze pobočky Školská – celkový pohled
Kusudamy instalované ve výloze pobočky Školská – celkový pohled

Modely Japanese Brocade (vlevo) a Sea Star (vpravo)
Modely Japanese Brocade (vlevo) a Sea Star (vpravo)

Detail modelu Sea Star
Detail modelu Sea Star

Patrně se knihovnicích zalíbily, neboť po nějaké době jsme dostaly objednávku na další kusudamy do výloh pobočky Městské knihovny na Ostrčilově náměstí. Paní knihovnice požádaly o čtyři kusudamy a vybraly si tři z modelů, které visí v pobočce ve Školské. V tomto případě už bylo skládání jednodušší: věděly jsme, jaký materiál použít a rozměry jsme už měly vypočítané. Rovněž dokumentace byla připravená. Instalace hotových modelů proběhla v dubnu 2022.

Kusudamy instalované ve výloze pobočky Ostrčilovo náměstí – pohled na první výlohu
Kusudamy instalované ve výloze pobočky Ostrčilovo náměstí – pohled na první výlohu

Působivý je rovněž pohled z interiéru knihovny
Působivý je rovněž pohled z interiéru knihovny

Pohled na druhou výlohu
Pohled na druhou výlohu

Při návštěvě obou poboček se tedy můžete pokochat a nechat na sebe působit léčivou sílu kusudam. Prohlídku pro jistotu doporučujeme si naplánovat na dobu, kdy mají pobočky otevřeno (v pobočce ve Školské jsou mimo otevírací dobu staženy rolety, takže do výlohy není vidět; v pobočce na Ostrčilově náměstí se rolety mimo otevírací dobu nestahují, takže v tuto dobu je možné si kusudamy prohlédnout zvenčí).

Dokumentační fotografie pořídila Kateřina Pilařová z České origami společnosti; autorkou fotografií z poboček Městské knihovny v Praze je Linda Jansová z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku