Pražský SKIP cvičí a čte!

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

Region: 

Pražská organizace SKIP v roce 2021, který byl stejně jako předchozí rok výrazně poznamenán pandemií covidu-19, pro své členy připravila dvě výzvy – pohybovou a čtenářskou.

Výzva Pražský SKIP cvičí!

Dne 15. března 2021 byla prostřednictvím elektronické konference SKIP vyhlášena výzva Pražský SKIP cvičí!, která byla otevřena až do 30. června, tedy po více než čtvrt roku.

Při její přípravě jsme vycházeli z předpokladu, že v době pandemie je třeba pro sebe něco dělat nejenom po stránce duševní, ale i po stránce tělesné a že vzájemná podpora a radost nad společnými výsledky může být tím správným motivačním faktorem.

Účastníci výzvy za každý den cvičení vyplňovali jednoduchý formulář, v němž zachytili, jak dlouho cvičili a čemu se konkrétně věnovali. Šlo o řadu aktivit od chůze a běhu přes jógu, veslování nebo tanec.

Výzva byla určena pro individuální členy pražské organizace SKIP a pro pracovníky našich kolektivních členů. O průběhu jejího plnění jsme každý týden informovali v pražské elektronické konferenci.

A jaké byly výsledky výzvy? Celkový počet účastníků dosáhl 23, bylo vyplněno 820 formulářů a celkový čas věnovaný pohybu dosáhl 1 398 hodin, 57 minut a 19 sekund.

Výsledné pořadí vypadalo následovně:

První místo obsadila Nina Ramešová s 221 hodinami a 30 minutami, druhé místo patřilo Aleně Volkové Balvínové se 199 hodinami a 4 minutami a třetí místo Evě Uzlové se 168 hodinami a 16 minutami.

Podrobné výsledky byly zveřejněny v pracovním přehledu.

Dne 14. září byla pro aktivní účastníky výzvy připravena speciální komentovaná vycházka po pražském Spořilově pod vedením Marcely Buřilové. Po této vycházce následovalo slavnostní předání diplomů (podepsaných předsedou SKIP Romanem Giebischem).

Začátek vycházky před spořilovským kostelem sv. Anežky České
Začátek vycházky před spořilovským kostelem sv. Anežky České

Marcela Buřilová při přebírání diplomu za 5. místo v pohybové výzvě
Marcela Buřilová při přebírání diplomu za 5. místo v pohybové výzvě

Diplom za 3. místo zaslouženě patří Evě Uzlové
Diplom za 3. místo zaslouženě patří Evě Uzlové

Celková vítězka Nina Ramešová předává odměnu v podobě psího salámku Eliáškovi, svému věrnému společníkovi na dlouhých procházkách
Celková vítězka Nina Ramešová předává odměnu v podobě psího salámku Eliáškovi, svému věrnému společníkovi na dlouhých procházkách

Další fotografie najdete na Facebooku.

Výzva Pražský SKIP čte!

Dne 1. července 2021, tedy bezprostředně po ukončení pohybové výzvy, byla vyhlášena výzva Pražský SKIP čte! Ta trvala přesně čtvrt roku – ukončena byla 30. září.

Princip byl podobný jako u pohybové výzvy – zájemci o účast vyplňovali jednoduchý online formulář, v němž prozradili, který titul přečetli; bylo možné také uvést hodnocení knihy.

Výzva byla opět určena pro individuální členy pražské organizace SKIP a pro pracovníky našich kolektivních členů. Navíc se mohly zúčastnit rodinné týmy, přičemž každý rodinný tým byl identifikován e-mailem velitele týmu; tím vždy musel být individuální člen pražské organizace SKIP nebo pracovník kolektivního člena. Do výzvy se tak mohly zapojit i např. děti.

Zapsat bylo možné všechny papírové i elektronické knihy dočtené v období od 1. července do 30. září (začít číst tedy bylo možné ještě před zahájením výzvy, podstatná byla doba dočtení).

O plnění výzvy jsme opět průběžně informovali v pražské elektronické konferenci.

A jak výzva dopadla? Společně se nám podařilo pokořit magickou hranici deseti tisíc přečtených stránek (konkrétně jich bylo 10 241). Do výzvy se zapojilo celkem osm týmů s deseti členy. Přečetli jsme celkem 43 knih (všechny v papírové podobě) a na stupnici od jedné do pěti jsme je průměrně ohodnotili na 4,49.

Nejaktivněji se do výzvy v přepočtu na jednotlivce zapojili:

1. místo: Renáta Salátová s 2 715 přečtenými stranami;
2. místo: Marcela Buřilová s 2 223 stranami;
3. místo: Linda Jansová s 1 985 stranami;
4. místo: Václav Jansa s 1 316 stranami;
5. místo: Šárka Šuranová s 634 stranami.

Pokud se na výsledky podíváme z hlediska počtu titulů, vychází pořadí takto:

1. místo: tým rodiny Jansových (Linda, Václav a Magdalena) s osmnácti přečtenými tituly;
2. místo: Marcela Buřilová s jedenácti tituly;
3. místo: Renáta Salátová se sedmi tituly;
4. až 5. místo: Šárka Šuranová se dvěma tituly;
4. až 5. místo: Ingrid Hronovská se dvěma tituly.

Další podrobnosti (mj. úplný seznam týmů a seznam všech přečtených knih) je k dispozici v pracovním přehledu.

Slavnostní zakončení výzvy proběhlo na online předvánočním setkání členů pražské organizace SKIP:

Děkujeme všem, kteří se do našich výzev zapojili!

Fotografie pořídila Linda Jansová z Národní knihovny ČR a Václav Jansa ze spolku Osvobozená knihovna.

Komentáře k článku