RNDr. Lenka Prucková zvolena do stálého výboru Sekce pro veřejné knihovny IFLA

RNDr. Lenka Prucková , ředitelka Knihovny města Olomouce, byla opětovně zvolena do stálého výboru Sekce pro veřejné knihovny IFLA (Public Libraries Section). V sekci působí již od roku 2017; nové funkční období potrvá do roku 2025.

Lenka Prucková doplňuje:

„Pracovat v této sekci považuji za čest a zároveň výzvu pro budoucnost českého knihovnictví. Například letošní téma udržitelnosti je úzce spojeno s výzvou IFLA knihovnických aktivit v rámci Cílů udržitelného rozvoje.“

Lence Pruckové, která takto mezinárodně reprezentuje celý SKIP, gratulujeme ke zvolení a přejeme další úspěchy v této činnosti!

O Sekci veřejných knihoven IFLA

V Sekci veřejných knihoven pracují ředitelé a vedoucí pracovníci velkých veřejných knihoven, celostátní metodici a představitelé knihovnických svazů zemí celého světa; nejsilnější zastoupení má vždy Evropa, USA a Austrálie. Současnou předsedkyní sekce je Australanka Margaret Allen. Mimo řádné členy má také tzv. korespondenční členy. V průběhu volených let se ze členů stává dobrá parta. Vedle setkávání u příležitosti každoročního světového kongresu se scházejí také vždy v březnu na tzv. mid-termu, kdy se řeší pracovní věci a zároveň poznávají zemi poskytující azyl pro jednání. V roce 2020 měla být pořadatelkou Česká republika (Praha, Olomouc, Kroměříž). Věříme, že po pandemii tento mid-term proběhne a my se budeme moci u nás setkat se zajímavými osobnostmi světového knihovnictví.

Členkami této sekce za SKIP dříve byly PhDr. Jarmila Burgetová a Ing. Libuše Nivnická.

Z této sekce se také často rodí předsedové/předsedkyně IFLA. Sekce je úzce propojena s dalšími sekcemi (se Sekcí pro výstavbu a vybavení knihoven, Sekcí metropolitních knihoven, Sekcí knihoven pro děti a mládežSekcí gramotnosti a čtenářství atd.) tím, že připomínkuje jejich dokumenty a připravuje s nimi společné aktivity. Sekce se také v posledních čtyřech letech aktivně účastnila společného vytváření Strategie IFLA 2019–2024.

Sekce je zakladatelkou soutěže o nejlepší knihovnu světa (člen sekce zajistil financování výhry ze strany firmy Systematic), připravuje vždy blok na kongresu a pořádá na něm dvě setkání sekce spojené se zajímavým programem přístupné i ostatní knihovnické veřejnosti.

V poslední době usilovně pracovala na aktualizaci Manifestu o veřejných knihovnách a zorganizovala dvě online konference o dopadech a zároveň výzvách pandemie na veřejné knihovny:

Sekce rovněž připravila blok na letošní online kongres, na němž byla také vyhlášena nejlepší knihovna světa (podrobnosti jsou k dispozici v samostatném článku v tomto čísle).

Podklady pro pasáž týkající se Sekce veřejných knihoven připravila Lenka Prucková.

Komentáře k článku