Irské knihovny v době covidové pandemie

Irské knihovny se staly během pandemie jedním z důležitých partnerů vládní kampaně Keep well, která byla spuštěna na konci října 2020. Kampaň je zaměřena na podporu fyzického a duševního zdraví obyvatel během pandemie způsobené virem SARS-CoV-2. Snahou je lidem ukázat, jak zahrnout do každodenního života zdravé návyky, které pomohou k udržení se v dobré fyzické i psychické pohodě. Kampaň je určena jednotlivcům, komunitám, spolkům, sportovním organizacím, subjektům na poli kulturním a uměleckém, podnikům i místním a regionálním samosprávám. Snaží se nalézat způsoby, jak podpořit každého při objevování nových činností a návyků, které mu pomohou cítit se dobře.

Kampaň zahrnuje následující oblasti:

  • Keeping active – zahrnuje tipy, jak se udržovat aktivní pohybem; podtrhuje důležitost pohybu venku i v zimním období;

  • Eating well – upozorňuje na důležitost vyvážené stravy, která pozitivně ovlivňuje to, jak se cítíme, a zlepšuje fyzickou a duševní pohodu;

  • Minding your mood – přináší tipy a informace, kam se obrátit, pokud člověk potřebuje podporu;

  • Keeping in contact – pro duševní pohodu je důležité zůstat v kontaktu s lidmi, nezůstávat v izolaci; podstatnou roli proto hraje podpora dobrovolnictví a iniciativ, které pomáhají lidem;

  • Switching off – k celkové pohodě může přispět umění vypnout a věnovat se činnostem, které nás baví, být kreativní, naučit se něco nového, trávit čas v přírodě nebo relaxovat.

V této poslední oblasti se počítalo s pomocí knihoven – jedním ze způsobů, jak vypnout a relaxovat, je nepochybně také čtení knih. Knihovny propagovaly své služby a fondy pod heslem „Rewarding reads“, v překladu „Čtení obohacuje“. Snahou bylo povzbudit všechny, aby objevili radost ze čtení díky nepřebernému množství knih pro všechny věkové kategorie o nejrůznějších tématech, které lidé mohou najít v knihovnách. V době pandemie irské veřejné knihovny umožnily registraci uživatelů online a nabízely bezplatný přístup k elektronickým knihám, audioknihám, novinám a časopisům. Pro přístup uživatelů k e-knihám a audioknihám využívají irské knihovny službu Borrow Box, která nabízí 44 000 e-knih a 33 000 audioknih.

Ireland reads

Jako součást vládní kampaně spustily irské knihovny v průběhu pandemie také iniciativu Ireland reads, v překladu Irsko čte. Vyvrcholením této iniciativy pak byl národní den čtení, který proběhl 25. února 2021. Do spolupráce knihovny zapojily vydavatele, knihkupce a irské spisovatele, kteří se podíleli na propagaci. Cílem bylo zapojit co nejvíce lidí, kteří se měli zavázat k tomu, aby do svého dne začlenili také čas na čtení.

Byly vytvořeny webové stránky, na nichž mohli lidé připojit svůj závazek ke čtení v minutách – nakonec bylo celkově nasbíráno přes 855 000 minut. Na webu je k dispozici i služba doporučení knih podle zájmu, věku nebo času, který má člověk k dispozici. Uživatel webu může jednoduše zadat svůj oblíbený typ knihy a to, jak dlouho by si chtěl každý den přečíst. Web nabídne vhodný návrh knihy a vypočítá, jak dlouho bude trvat její přečtení. Registrovaní uživatelé knihoven si mohou knihu vypůjčit rovnou přes službu Borrow Box, pokud je v nabídce.

S propagací této „čtecí kampaně“ pomáhala řada známých irských osobností z řad spisovatelů, sportovců, herců či politiků. Nejvýznamnějším podporovatelem kampaně se stal irský prezident Michael D. Higgins; jeho vzkaz veřejnosti je možné zhlédnout na YouTube:

Komentáře k článku