Seminář Mozkem proti fake news

Všichni jsme již někdy slyšeli termíny fake news, hoax, dezinformace. Víme však, co vše se pod nimi skrývá? Víme, jak se proti tomuto novodobému fenoménu bránit, jak fake news rozeznat a co je jejich cílem? Tyto otázky jsme si kladli ještě v době, kdy bylo možné setkávat se bez jakýchkoliv omezení, v době, kdy jsme v regionálním výboru středočeské organizace SKIP připravovali akce na rok 2020. V sekci Pavučina sdílení, která je součástí středočeské organizace, jsme na 30. duben naplánovali přednášku Vojtěcha Bruka, spoluzakladatele projektu Zvol si info, nazvanou Mozkem proti fake news. Odpoledne jsme chtěli navštívit Černínský palác, kterým nás měl provést spisovatel Marek Trojan. Vše bylo domluveno, v rámci projektů SKIP jsme získali i finance.

V dubnu bylo vše jinak, knihovny byly uzavřeny, setkávání bylo nemožné, termín byl zrušen s tím, že na novém se domluvíme po prázdninách. A domluvili jsme se na online verzi.

Dne 4. listopadu proběhlo setkání s Vojtěchem Brukem prostřednictvím platformy Google Meet. Více než 40 účastníků videokonference mělo možnost vyslechnout nejen popis současné situace, ale i informace o nejnovějších trendech v oblasti dezinformací, fake news, konspirací a manipulací. Lektor nám představil deepfake. Jedná se o video, které je výsledkem nové technologie. Ta vychází ze zpracování dat neuronovými sítěmi a lze ji využít pro záměnu tváří. Obětí této technologie se může stát kdokoliv.

Vysvětlil také jak hoaxy, fake news i ostatní dezinformace fungují a působí. Podrobně hovořil o tom, co lze najít na internetu:

  • ověřené informace (je jasný autor nebo zdroj);

  • dezinformace (předkládají neaktuální, nepřesná nebo neověřitelná data s cílem společnost zmást a zahltit);

  • hoaxy (poplašné zprávy, které často nabádají k dalšímu přeposlání);

  • konspirace (teorie o tom, jak se něco mohlo stát; tyto teorie ale nemají dostatek důkazů, popř. postrádají logické souvislosti).

Dozvěděli jsme se také o zdlouhavé, ale nutné cestě k obraně. Je třeba se ptát, kdo je autorem informace a odkud informace pochází. Je nutné zaměřit se na obrazy a možnou manipulaci s nimi, ať se jedná o fotografie nebo videozáznam.

Pro informace získané na internetu platí důležitá zásada: ověřovat, ověřovat, ověřovat. K tomu nám poslouží různé servery zabývající se touto problematikou. Mezi jinými např.:

  • Hoax.cz (česká databáze hoaxů);

  • Snopes.com (americká databáze hoaxů);

  • bezfaulu.net (analytický server zabývající se argumentačními fauly, manipulacemi a zkresleními ve zpracování informací).

Ačkoliv nic nenahradí komunikaci tváří v tvář, online forma má svá pozitiva. Zaměstnanci naší knihovny využili možnosti sledovat přednášku z domova a měli tak částečnou náplň pro home office. Celý náš kolektiv tak mohl vyslechnout mnoho zajímavého z oblasti mediální gramotnosti a získat tak nové informace. Přesto doufáme, že příště se setkáme již offline.

Komentáře k článku