Projekt S knížkou do života (Bookstart) v Litobratřicích

Dovolte nám představit místní knihovnu, která se nachází v malé jihomoravské vesničce Litobratřice. V naší obci žije 471 obyvatel. Během příprav na realizaci projektu S knížkou do života (Bookstart) jsme napočítali okolo 50 dětí do šesti let, kterých se nové aktivity knihovny týkají. Prvním podnětem k registraci do projektu bylo setkání s krajskou komisí soutěže Knihovna roku 2020, jejíž členky nás utvrdily a motivovaly v myšlence, že bychom se do projektu mohli zapojit, i když jsme malá knihovna. Od toho okamžiku jsme začali s dalšími přípravami, jako bylo vylepšení dětského koutku, zařízení přebalovacího pultu, nashromáždění her a hraček a první objednání knih z doporučeného seznamu. Nutno podotknout, že pro realizaci aktivit máme k dispozici nejen nově zrekonstruovanou knihovnu, ale také velkou učebnu, tělocvičnu s vybavením pro malé děti a místnost k projekcím; nacházíme se totiž v budově bývalé školy. Co se týče pracovních sil, máme jednu stálou knihovnici a jednu knihovnici na výpomoc.

Bez dalšího váhání jsme se tedy zaregistrovali. Vedení obce náš záměr podpořilo a uvolnilo finance k zakoupení dárkových sad pro všechny děti. Ty byly v předvánočním období roku 2020 k radosti malých „čtenářů“ rozdány.

Za velmi důležitou považujeme komunikaci s rodiči. Velkou výhodou jsou blízké vztahy na vesnici, kde se všichni známe, a tak je pro nás spojení jednodušší. Další vymožeností dnešní doby, kterou maximálně využíváme, jsou sociální sítě. Pro rodiče, kteří chtějí chodit na setkání, jsme vytvořili facebookovou skupinu, v níž dostávají informace, fotky, nápady na domácí aktivity. Informace zveřejňujeme také na webu knihovny, webu obce, facebookové stránce knihovny a na vývěsní tabuli.

Pro děti do tří let jsme za podpory vedení obce založili dětskou skupinku Litobratřická mrňata, kam rodiče přihlásili devět dětí k pravidelné účasti na setkáních. Skupinka slouží ke zlepšení komunikace s rodiči a potvrzování jejich účasti na aktivitách. Litobratřická mrňata se měla podle plánu scházet alespoň jedenkrát měsíčně, ale to bohužel nákazová situace zatím nedovolila.

Co se týče dětí od tří do šesti let, zde ještě nemáme přesně vytyčené cíle a možné aktivity teprve mapujeme. Zároveň bychom chtěli zmínit, že spolupracujeme s místní školkou a naše knihovna realizuje projekt Knihovna dětem, kdy děti v rámci výuky (pokud to situace umožňuje) jedenkrát měsíčně docházejí do knihovny na tematicky zaměřený program.

Ve složité epidemické situaci se nám v období rozvolnění podařilo uspořádat alespoň dvě setkání Litobratřických mrňat a jedenkrát se sešly maminky s dětmi v tělocvičně (bez připraveného programu).

Na srpnovém úvodním setkání jsme řešili organizační záležitosti k projektu. Vyprávěli jsme pohádky (Kuřátko a obilí, Polámal se mraveneček, O medvídkovi), pak si děti hrály se stavebnicemi a skládačkami, knížkami pro nejmenší a na závěr sportovaly v tělocvičně. Dorazilo osm dětí v doprovodu šesti rodičů.

Učebna s hrami připravenými pro srpnové setkání
Učebna s hrami připravenými pro srpnové setkání

Hraní v učebně

Hraní v učebně
Hraní v učebně

V tělocvičně
V tělocvičně

Na zářijovém setkání proběhlo čtení pohádek s projekcí obrázků z knihy Pohádková zahrádka a poté děti tvořily ježečky. Měly připravenou omalovánku ježka a bramborová tiskátka. Následovala volná zábava a sportování v tělocvičně. Dorazilo šest dětí s pěti rodiči.

Čtení pohádek s projekcí obrázků při zářijovém setkání
Čtení pohádek s projekcí obrázků při zářijovém setkání

Skupinové hraní v učebně

Skupinové hraní v učebně
Skupinové hraní v učebně

Výroba ježků
Výroba ježků

Společná fotografie
Společná fotografie

Činnost v roce 2020 jsme zakončili předáním dárkových sad (v počtu 38), vždy po předešlé domluvě s rodiči. Sady jsme rozdávali při vánoční besídce ve školce, v knihovně nebo s doručením přímo domů a doplnili jsme je souhrnnými informacemi o projektu a pozvánkou do knihovny.

Předání sad ve školce

Předání sad ve školce
Předání sad ve školce

Předání sad v knihovně

Předání sad v knihovně
Předání sad v knihovně

Předání sady doma

Předání sady doma

Předání sady doma
Předání sad doma

Rodičům nabízíme také využití učebny a tělocvičny během otevírací doby knihovny, aby věděli, že k nám mohou dojít i kdykoliv jindy a děti zabavit. V projektu vidíme velký přínos nejen pro děti a o to víc nás realizace baví. Je patrný větší zájem o knihovnu z řad rodičů, kteří nás teď i s dětmi častěji navštěvují v běžné otevírací době.

Fotografie pocházejí z archivu Místní knihovny Litobratřice.

Komentáře k článku