Knihožrouti – dětský čtenářský klub ze Zlína

Dětské oddělení Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně pořádá pro své dětské čtenáře pravidelná setkání čtenářského klubu. Jedná se o volnočasovou aktivitu podporující a rozvíjející čtenářství u dětí, která si klade za cíl prohloubit jejich znalosti o českých autorech a současné literatuře. Soustředí se na práci s textem a porozumění jeho obsahu.

Nápad na vznik dětského čtenářského klubu vzešel od samotných dětských návštěvníků. Děti se prostřednictvím vzdělávacích lekcí, které navštěvují v rámci školy, a pomocí volnočasových aktivit, jež si pro ně knihovna připravuje, naučily chápat knihovnu jako bezpečný a otevřený prostor, kde mohou trávit svůj volný čas. Často tak po absolvování vzdělávacího programu navštěvovali knihovnu v odpoledních hodinách a dožadovaly se opakování různých aktivit nebo nových úkolů, které by mohli plnit.

A tak v březnu 2017 v Obvodní knihovně Jižní Svahy vznikl dětský čtenářský klub Smajlík, který se později přesunul do ústřední knihovny v centru města, kde nyní působí pod názvem Knihožrouti. Pojmenování i klubová pravidla si na úvodní schůzce společně s lektorem navrhli a odhlasovali sami dětští čtenáři.

Pravidla klubu Smajlík
Pravidla klubu Smajlík

Dětský čtenářský klub Knihožrouti
Dětský čtenářský klub Knihožrouti

Setkání pro čtenáře od osmi do patnácti let probíhají jednou měsíčně v klubovně oddělení pro děti. Schůzky jsou vždy otevřeny novým návštěvníkům a není nutné se na ně dopředu přihlašovat. Při první návštěvě klubu obdrží každý účastník „knihožroutský“ čtenářský deník, do kterého si zapisuje záznamy o knihách a své čtenářské prožitky.

Každý dostane svůj knihožroutský deník
Každý dostane svůj knihožroutský deník

Úvodní část setkání byla dříve koncipována jako čtenářská rozcvička. Jelikož jde o děti z různých škol a zároveň o děti širokého věkového rozpětí, které se často navzájem neznají, zařadili jsme do této části také seznamovací hry, které napomáhají tvorbě a prohloubení vzájemných vztahů mezi návštěvníky klubu. Díky přátelské atmosféře dochází ke spontánní prezentaci čtenářských deníků a rozvíjí se debata o tom, kdo co od minulé návštěvy klubu přečetl.

Ústřední částí každé schůzky je lektorem připravený program, který je zaměřen na předem určené téma. Seznamuje děti s literárními žánry, spisovateli nebo knižními novinkami. Například téma detektivek jsme si představili prostřednictvím šifer a záhad, po jejichž rozluštění děti vypátraly ztracené knihy. Jindy si vyzkoušely, jaké to je napsat a nakreslit komiks, nebo se naučily vyhledávat knihy pomocí knihovního katalogu. Díky tomu děti na každé schůzce získávají zábavnou formou kvalitní čtenářské tipy.

Závěrečná část rozvíjí kreativitu. Účastníci si zde mohou vytvořit a odnést domů například záložku do knihy, antistresový míček nebo připínací placku s vlastním čtenářským sloganem. Postupem času zde dostaly prostor i deskové hry. Mezi nejoblíbenější patří Story Cubes a Přines si svou knihu, které napomáhají rozvíjet řečové dovednosti, slovní zásobu, fantazii, storytelling.

Klubová činnost je prezentována na sociálních sítích a zároveň i na nástěnce v knihovně. Ostatní děti se tak dostanou ke čtenářským tipům a doporučení od samotných „knihožroutů“. Ti také hodnotí knihy, které přečetli, a zanechávají v nich vzkazy pro další čtenáře. První klub k tomu díky svému názvu Smajlík využíval emotikony smajlíků. Děti přiřazovaly veselé smajlíky ke knihám, které je rozesmály, zamračené ke knihám smutným a podobně. V ústřední knihovně smajlíky vystřídaly komiksové bubliny se čtenářským doporučením.

Knihožrouti doporučují knížky
Knihožrouti doporučují knížky

Pro rok 2020 měl klub připravenou Knihožroutskou čtenářskou výzvu s cílem oslovit nejen stálé účastníky klubu, ale také další dětské čtenáře.

Knihožroutská výzva
Knihožroutská výzva

Klubová setkání byla bohužel kvůli epidemické situaci přerušena, a tak se čtenářská doporučení a povídání o knihách na čas přesunula na instagramovéfacebookové stránky dětského oddělení @zlinteen.

Knihožrouti online
Knihožrouti online

Přestože je příprava klubových setkání často náročná, přináší tato práce dlouhodobě pozitivní odezvu, ať už v tom, že nadšení „knihožrouti“ přivádějí do knihovny své další kamarády nebo v tom, že odrostlejší návštěvníci klubu přesouvají své knižní recenze ze čtenářských deníků na knižní blogy a instagramové profily, které si zakládají. Tento efekt nám přináší další impulsy do naší práce.

Autorkou fotografií je Anděla Krumpolcová z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Komentáře k článku