Knihvazačský kurz Vyrob si svoji knížku

Každoročně organizuji pro Klub tvořivých knihovníků SKIP jarní seminář na téma výtvarné umění, rukodělné práce, řemesla nebo tvořivost. Tentokrát jsem zvolila tvorbu vlastní knížky. Využila jsem nabídky spolku Knihex na uspořádání kurzu. Finance na kurz nám poskytl SKIP. Protože se kurz konal ve spolupráci s Knihovnou Jabok, mohli jsme využít prostory Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické.

Původní dubnový termín kurzu musel být zrušen kvůli mimořádným opatřením proti šíření koronaviru. Na podzim byl zvolen náhradní termín – čtvrtek 17. září 2020 od 14 do 17 hodin. Kurz byl pro účastníky z Klubu tvořivých knihovníků zdarma, materiál i výuku hradil SKIP. Na jarní termín bylo původně přihlášeno dvanáct účastnic, kurz byl nabízen na podzim znovu, ale i původně přihlášené účastnice postupně odpadaly jak z rodinných a pracovních důvodů, tak možná i z obav kvůli stoupajícímu počtu nakažených lidí v průběhu druhé vlny šíření koronaviru.

Plakát k akci
Plakát k akci

V malé aule Jaboku se nás nakonec s lektorkou, kterou byla Karolina Voňková, sešlo sedm. Na začátku nám lektorka ukázala potřebné nářadí a pomůcky a poskytla nám stručné teoretické základy šité japonské vazby.

Lektorka ukazuje používané materiály a vazby
Lektorka ukazuje používané materiály a vazby

Potřebné nářadí nám zapůjčila, dala nám na výběr různé papíry a mohly jsme podle vzorů začít. I když jsme napodobovaly předložené vzory, každá z nás se snažila do práce vnést trochu svých nápadů a vypracovat originální notýsek.

Rovnání papíru před šitím
Rovnání papíru před šitím

Ořezávání listů papíru do požadované velikosti
Ořezávání listů papíru do požadované velikosti

Sestavování listů a obálky
Sestavování listů a obálky

Sešívání

Sešívání
Sešívání

Dopadlo to skvěle, v průběhu kurzu jsme si stačily vyrobit dokonce dva notýsky.

Hotové výrobky

Hotové výrobky
Hotové výrobky

Všechny účastnice si (přes omezení v podobě roušky) kurz opravdu užily a se svými výrobky odcházely spokojené.

Na závěr musím poděkovat především lektorce a Jaboku za poskytnuté prostory a zajištění fotodokumentace. Zvláštní poděkování patří Magdaléně Kupkové z Městské knihovny Jihlava, člence Klubu tvořivých knihovníků, která je v knihvazačském řemesle zběhlá. Vedle své knihovnické práce vyrábí mimo jiné různé vázané knížky, sešitky a alba. Také ona ochotně poskytovala všem účastnicím rady ohledně materiálu či vazby.

Autorkou fotografií je Eva Cerniňáková z Knihovny Jabok. Autorkou plakátu k akci je Alena Volková Balvínová, předsedkyně Klubu tvořivých knihovníků SKIP. Pro tvorbu plakátu poskytla fotografie svých prací Magdaléna Kupková z Městské knihovny Jihlava.

Komentáře k článku