Čtenářský klub v Městské knihovně Písek

Čtenářský klub vznikl v Městské knihovně Písek v roce 2016 na základě dobrovolnické iniciativy čtenářky písecké knihovny Hany Mankové. Jejím původním záměrem bylo vytvoření prostoru zejména pro čtenáře na rodičovské dovolené, kteří sdílejí zájem o literaturu a informace z oblasti pedagogiky a psychologie. Velkým benefitem byla bezplatná služba hlídání dětí v dětském oddělení knihovny. Během prvního roku fungování klubu ovšem vznikla poptávka také po jiných titulech a čtenářský klub je dnes místem setkání nad knihami různých žánrů.

Čtenářský klub se koná jednou měsíčně, zhruba kolem dvacátého, vždy ve čtvrtek od 17 do 18 hodin. Konkrétní data a tituly jsou dostupné na webových stránkách Městské knihovny Písek, na její facebookové stránce a v tištěném programu knihovny. Na každý ročník čtenářského klubu – ten je souběžný s rokem školním – jsou tituly vybrány nejpozději v červnu, takže si je může každý zájemce stihnout přečíst včas, nebo si prostě jen vyhradit čas v konkrétní čtvrtek.

Jde tedy o pravidelná měsíční setkávání všech příznivců literatury, a to včetně těch, kteří nestíhají číst. Někteří účastníci si skutečně přicházejí na čtenářský klub poslechnout, o čem knížka je, a teprve následně si ji vypůjčí a přečtou. Čtenářský klub se zkrátka nestal nějakým uzavřeným debatním kroužkem (a už vůbec ne pouze čtenářů-rodičů s dětmi). Jde o předem nikdy neodhadnutelnou skupinu lidí, kteří se scházejí nad konkrétním titulem.

Ze setkání uskutečněného 20. září 2018 (v původní budově knihovny)
Ze setkání uskutečněného 20. září 2018 (v původní budově knihovny)

Účast se pohybuje obvykle mezi sedmi a patnácti čtenáři, přičemž platí, že vyšší účast zajistí vždy tituly vztahující se nějakým způsobem k Písku. Jedním z nejvíce navštívených byl např. čtenářský klub věnovaný Dagmar Šimkové a její knize Byly jsme tam taky. Čtenáře lákají také známá jména autorů jako Tomáš Sedláček nebo Pavel Kosatík.

Při výběru titulů je rozhodující žánrová pestrost, zastoupení domácí i světové tvorby, ale pochopitelně i přání čtenářů. Pravidelně jsou proto zařazovány tituly se společenskovědní tematikou. Stává se, že právě čtenářský klub někoho inspiruje k četbě titulu, který by si jinak nikdy nevybral. Ve čtenářském klubu čteme romány, povídky, eseje, životopisy, komiksy, psychologické, historické i společenskovědní texty. Do budoucna bude jistě zajímavé zařadit rovněž poezii, s níž dosud nemáme žádné zkušenosti, avšak poptávka z řad čtenářů zde již byla.

Ze setkání uskutečněného 23. května 2019 (již v nové budově)
Ze setkání uskutečněného 23. května 2019 (již v nové budově)

Smyslem klubu je sdílení čtenářských zážitků a postřehů. Jak se vám knížka četla, co vás v ní zaujalo, čím na vás zapůsobila hlavní postava a další aktéři, případně co se vám v knize nelíbilo, s jakými názory autora nesouhlasíte a proč? Podobné otázky slouží k moderování debaty, do níž se může zapojit i ten, kdo knihu vidí poprvé. Výměna dojmů a zkušeností se totiž obvykle rozšíří i na obecnější témata, přičemž k vyvolání diskuse slouží promyšleně zvolené ukázky z knihy.

Všeprostupující myšlenka klubu je, že čtenáři nejsou odborníci. Mají svůj způsob čtení a porozumění textu. A pokud je to k nějakému tématu vhodné, odborník je do klubu pozván. Čtenářský klub je zkrátka prostor, kam může přijít kdokoli, a každý, kdo chce, dostane možnost se zapojit. Je možné se nechat inspirovat nebo naopak inspirovat ostatní. K zajímavým okamžikům patří vždy také doporučení k přečtení jiných knih téhož autora a jejich srovnání, tip na knihu, která s daným tématem souvisí jen nepřímo, nebo odkaz na filmovou adaptaci daného titulu.

Ani v době koronavirové izolace se čtenářský klub nezastavil. Online setkání proběhlo celkem dvakrát; v březnu nad románem Němci od Jakuby Katalpy, v dubnu byl klub věnován populární Eleně Ferrante a jejím Dnům opuštění, které se dočkaly i filmového zpracování. Výhodou se tak stalo, že i v době zavřené knihovny bylo možné seznámit se s tématem prostřednictvím filmu.

Online setkání bylo zcela novým formátem, u něhož původně panovaly obavy z možného technického selhání. Překvapivě se však se všemi účastníky, kteří se do debaty přihlásili, podařilo navázat poměrně bezproblémové spojení přes Google Meet. Výpadky v připojení k internetu nebyly zaznamenány a obě debaty proběhly zcela hladce poté, co se vyjasnilo pravidlo ohledně zapnutí mikrofonu vždy jen u jednoho z účastníků diskuse. Všichni se tedy hlásili o slovo postupně a s ohledem na ostatní a převládla všeobecná radost nad tím, že vše funguje. Na konci setkání se zúčastnění shodli, že obě setkání pro ně byla velmi obohacující. V současné chvíli lze proto shrnout, že online podobu čtenářského klubu lze v případě potřeby využít i v budoucnu. Přináší dokonce jednu nezanedbatelnou výhodu. Online klub mohou navštívit i čtenáři či knihovníci z jiných měst. Bylo nám velkým potěšením se o čtenářské zážitky podělit s přihlášenými účastníky z dalekého Chebu a Brna.

Ze setkání uskutečněného 26. března 2020 (to proběhlo online)
Ze setkání uskutečněného 26. března 2020 (to proběhlo online)

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Písek.

Komentáře k článku