Literární vycházka Po stopách Karoliny Světlé aneb Pozvánka do kraje pod Ještědem

K tradičním akcím libereckého regionu SKIP se řadí každoroční literární vycházky. Za uplynulé roky jsme společně navštívili mnohá zajímavá místa našeho kraje, ušli desítky kilometrů po ještědských, jizerskohorských či lužickohorských kopcích a strávili příjemné chvíle ve více či méně početné, ale vždy báječné společnosti.

V sobotu 7. září 2019 se uskutečnila již sedmá literární vycházka. Tentokrát nesla název Po stopách Karoliny Světlé a konala se při příležitosti 120. výročí úmrtí velké spisovatelky a mimořádné ženy, která si kraj pod Ještědem obzvlášť zamilovala. Shodou okolností cílem té první vycházky, kterou náš regionální výbor uspořádal v roce 2012, byl rovněž krásný kraj pod Ještědem a procházka po místech, kde část svého života Karolina Světlá prožila. Tehdejším průvodcem nám byl pan Pavel Bulíř, místní znalec spisovatelčina života a díla a potomek rodu Mužáků.

Uběhlo pár let a připomínka na velkou spisovatelku doznala výrazné proměny – nově byla vybudována naučná stezka, která oblast v Podještědí přibližuje v nových souvislostech. Naučnou stezku vytvořil spolek Stopy v krajině, jehož cílem je podporovat vnímání krajiny jako prostoru, do kterého jsou zapsány příběhy z místní kultury a historie. Naučná stezka je koncipována tak, aby nové informační panely byly v souladu s nádhernou krajinou Podještědí a aby jejich umístění odpovídalo konkrétním místům vztahujícím se k osobě a dílu Karoliny Světlé. Naučná stezka v délce 7,5 km obsahuje dvanáct informačních panelů i několik odpočinkových míst. Cennou součástí naučné stezky je 18 zvukových nahrávek z děl Karoliny Světlé i ojedinělých dobových textů. Nahrávky jsou součástí informačních panelů a spustit si je můžete pomocí QR kódů přímo ve svém chytrém telefonu. Pro mnohé může být atraktivní i navazující geocaching – v okolí stezky je ukryto pět nových kešek, přičemž poklady, které jsou v nich uloženy, se opět vztahují k životu a dílu Karoliny Světlé.

První zastávka naučné stezky
První zastávka naučné stezky

Pátá zastávka naučné stezky
Pátá zastávka naučné stezky

Bronzová socha Karoliny Světlé ve Světlé pod Ještědem
Bronzová socha Karoliny Světlé ve Světlé pod Ještědem

Knihobudka ve Světlé pod Ještědem
Knihobudka ve Světlé pod Ještědem

Upozornění pro uživatele knihobudky
Upozornění pro uživatele knihobudky

Při putování po stezce
Při putování po stezce

Průvodcem při této poslední vycházce nám byla skvělá paní Ivana Němečková, členka Sdružení rodáků a přátel Karoliny Světlé. Zahrnula nás nejen nadšeným výkladem o díle a životě Karoliny Světlé, ale uvedla nás i do způsobů zdejšího života v 19. i první poloviny 20. století, tradic tehdejších a nakonec i současných. Její energie, láska k místu, nadšení pro uchování tradic a vzpomínek nás naplnila obdivem a velkým respektem.

A tak, milí kolegové a milé kolegyně, budete-li mít cestu k nám na Liberecko, zavítejte do Světlé pod Ještědem. Odměnou Vám budou nádherné výhledy do kraje, obdivuhodný klid tak trochu zapomenutých zákoutí a stále přitažlivý a okouzlující literární odkaz moderní ženy.

Fotografie pocházejí z archivu regionálního výboru SKIP Libereckého kraje. Další fotografie z literární vycházky najdete na Rajčeti.

Komentáře k článku