Noci s Andersenem v Žamberku předchází Týden s Andersenem

Kolik je míst, kde Noc s Andersenem probíhá, tolik je různorodých večerů a nocí, jež jsou dětem a (nejen Andersenovým) pohádkám zasvěceny. Určitě nenajdete dvě místa se stejným průběhem a programem – každá Noc s Andersenem je originál, každá knihovna má jiné podmínky, tradice, možnosti spolupráce atd.

I u nás v Městské knihovně Žamberk chvíli trvalo, než jsme naši Noc s Andersenem vyladili do dnešní podoby. Hned v prvním ročníku, který v naší knihovně proběhl v roce 2011, kolegyně děckařka přišla s furiantskou myšlenkou: když všichni Noc s Andersenem, tak my celý Týden s Andersenem! A tak vznikla tradice, kdy od pondělí do pátku každý den věnujeme jedné Andersenově pohádce, kterou si děti přečtou a vyplní k ní pracovní list. Tato „předehra“ Noci s Andersenem zaujala hlavně paní učitelky ve družinách, se kterými máme oboustranně užitečnou spolupráci – my jim vše připravíme „na klíč“ a ony zase motivují děti, společně ve družině čtou, vyplňují listy a malují obrázky, které pak donesou do knihovny. Pak již zbývá jen vylosovat a odměnit výherce.

Páteční Noc s Andersenem u nás probíhá rovněž ve spolupráci s oběma základními školami. Máme dobré vztahy s paními učitelkami z prvního stupně i s češtinářkami z druhého stupně základních škol, budujeme je dlouhodobě a intenzivně: často k nám s dětmi chodí na různé bibliotematické hodiny a programy s literární tematikou; není výjimkou, že během jednoho dopoledne přijdou i tři třídy za sebou, do toho často i mateřské školy či školní kolektivy z okolních obcí. Velmi si důvěry i přízně pedagogů vážíme. Kolegyně děckařka připravuje pro žáky stále nové programy a zaměřuje se nejen na čtenářskou gramotnost a vedení dětí k četbě, ale i na výtvarné činnosti, trénování paměti atd., aby školy měly stále novou motivaci k návštěvě knihovny.

Ve výsledku se všichni dobře známe a vycházíme si vstříc, a tak ve vzájemné spolupráci knihovnic s učitelkami probíhá i naše Noc s Andersenem. Děti z obou základních škol nocují ve své škole a ve své třídě, ale předtím absolvují program v knihovně. Žáci z „horní“ školy, která s knihovnou sídlí v jedné budově (děti k nám chodí v bačkorkách „vnitřkem“), zde mají připraveno jedno ze stanovišť, kde plní připravené úkoly – luští hádanky, vyplňují přesmyčky, hledají pohádky, vymýšlejí příběhy atd.; každý rok je přichystáno něco nového. Účastní se všechny děti z prvního stupně, jsou rozděleny zpravidla do deseti družstev (takže je ve škole a knihovně celkem deset stanovišť, po kterých se skupiny plynule posouvají) a v každém družstvu jsou namíchány děti od prvních do pátých tříd. Je fajn sledovat spolupráci velkých s malými a je zajímavé sledovat, jak v každé skupině jsou děti, které se tzv. „nechytají“ a naopak aspoň dvě či tři, které vědí hodně, znají postavy z knížek, pohádky i klasické literární příběhy, poznávají ilustrace. Hned je vidět, v kterých rodinách se čte, prohlíží a vypráví.

Děti plní úkoly po skupinkách

Děti plní úkoly po skupinkách

Děti plní úkoly po skupinkách

Děti plní úkoly po skupinkách

Děti plní úkoly po skupinkách
Děti plní úkoly po skupinkách

Zlatým hřebem programu, který už unavené děti zase vzpruží, je závěrečné hledání pokladu. Velký úspěch sklidilo hledání pokladu ve sklepeních pod knihovnou, kam normální smrtelník nezabloudí a kde je tma jak v pytli (sklad našich knih působil opravdu věrohodně strašidelně).

Závěr Noci s Andersenem patří hledání a objevení pokladu
Závěr Noci s Andersenem patří hledání a objevení pokladu

Zatímco k nám postupně proudí jednotlivá družstva z „horní“ základní školy, setmělou čítárnu knihovny už máme nachystánu pro návštěvu dětí z „dolní“ školy. Je to od nich k nám dále, takže cestu do knihovny mají spojenu se stezkou odvahy a plněním úkolů. My už u nás pro ně máme připraveno předčítání z Andersenových pohádek, poté si o nich povídáme a diskutujeme (proč jsou i pohádky, které nekončí šťastně apod.), plníme úkoly (hádání počtu hrášků ve sklenici – Princezna na hrášku, skládání papírové čepice – Cínový vojáček aj.) a na závěr děti dostanou pracovní listy, které vyplňují po návratu do školy.

Rozprava nad přečtenou Andersenovou pohádkou
Rozprava nad přečtenou Andersenovou pohádkou

Takto nám během večera „projde“ knihovnou kolem sto padesáti dětí. Mnohé z nich znají kolegyně jménem, protože jsou našimi čtenáři. Noc s Andersenem jim ukáže knihovnu zase v jiném světle (či spíš v nesvětle) a vztah mezi dětským čtenářem a jeho knihovnou je zase o něco hlouběji stvrzen a upevněn. A i v tom tkví jeden z významů Noci s Andersenem.

Autorkou fotografií je Martina Wilhelmová z Městské knihovny Žamberk.

Komentáře k článku