Loučení se Svatomírou Hendrychovou, dobrou duší semilské knihovny

Dne 13. března 2019 odešla po těžké nemoci do knihovnického nebe Svatomíra Hendrychová (nar. 25. ledna 1944), která svůj profesní život zasvětila semilské knihovně, o níž pečovala úžasných padesát let.

Roku 1995 se stala v knihovně ředitelkou, v roce 2012 obdržela Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji a pro knihovnu pracovala dál i v důchodovém věku. Za svou letitou praxi působila ve všech odděleních a zaučila řadu mladých knihovnic z okolních měst. Léta usilovala o vhodné a důstojné prostory pro knihovnu a roku 1999 se jí podařilo soustředit po dlouhých třiceti letech všechna oddělení knihovny pod jednu střechu v ulici Ke Stadionu.

Nebyla ovšem jen knihovnicí srdcem a duší; Sváťa byla také otevřená, vstřícná a přátelská žena, která zanechala otisk v srdcích lidí, s nimiž se setkávala profesně i lidsky. V následujících řádcích na ni s dojetím a úctou vzpomínají její bývalé kolegyně nejen ze Semilska, nýbrž i knihovníci napříč celou republikou.

Svatomíra Hendrychová (zdroj: rodinný archiv)
Svatomíra Hendrychová (zdroj: rodinný archiv)

Nedávno na Sváťu vzpomínala Jitka Vanclová ze semilské knihovny, jejíž život bezesporu významně ovlivnila: „Už jako dítě jsem si u ní půjčovala knížky a pak jsme spolu pracovaly. Jsem vděčná, že jsme se takhle osudově potkaly v knihovně a ty čtyři dekády tu spolu mohly prožít.“

„Dokázala nejenom zaplnit regály skvělými knihami; Sváťa byla mistr dekorací. Z mála zvládla knihovnu při různých příležitostech špičkově vyzdobit,“ zavzpomínala kolegyně Lenka Klikarová. „Přestože byla velká odbornice, s laskavostí sobě vlastní uměla znalosti z oboru budoucím mladým knihovnicím lidsky předat. Z kolegyně se stala kamarádka, která naslouchá, pochopí a poradí,“ přitakává další ze semilských knihovnic, Jana Hudská.

„Sváťu jsem měla moc ráda, byla pro mne vzorem opravdové knihovnice,“ napsala do Semil Anna Lišková z Tanvaldu.

Jan Pěta, emeritní ředitel knihovny v Hradci Králové, počítal Sváťu mezi kolegyně, které byly jeho srdci blízké: „Měl jsem ji rád, její přítomnost na poradách ředitelů okresních knihoven mi byla vždycky osvěžením a potěšením,“ dělí se s námi o své vzpomínky. „Obdivoval jsem všechno, čeho v Semilech ve spolupráci s celým týmem vaší knihovny dosáhla, stejně tak i noblesu jejího vystupování spojenou vždy s účastí a přátelským pochopením druhých.“

„Se Svatkou jsem se znala několik desetiletí,“ píše Ladislava Zemánková z Prahy, „a přestože naše setkání nebyla zas tak častá, bude pro mne vždy významnou, milou a obdivovanou kolegyní, významnou částí mých opravdu vroucích vzpomínek na léta ‚východočeská‘.“

„S paní Svatomírou jsem se seznámila před několika lety, kdy mne na základě mého krátkého článku v Bulletinu SKIP vyhledala a oslovila mne. Od té doby jsme spolu byly v kontaktu, psaly si a několikrát se setkaly. Pojí nás neobvyklé křestní jméno, město Příbram a knihovnictví,“ napsala Svatomíra Fojtová, vedoucí oddělení regionálních služeb z Knihovny Jana Drdy.

Také Eva Kordová z Turnova označila Sváťu za výjimečnou osobnost: „Patřila mezi naše nejbližší knihovnické dobré duše, řadu profesních let kráčela s námi. V mnohém byla pro nás vzorem a ženou s velkým, vřelým srdcem. V srdcích nám zůstanou ty nejhezčí vzpomínky.“

„Svatko, Semily mají opravdu krásnou a dobrou knihovnu – a je to i Tvoje zásluha!“ vzkazuje do knihovnického nebe Zlata Houšková, která dlouhá léta pracovala v Národní knihovně ČR, a dodává: „Patřila do ‚zdravého jádra‘ ředitelů (dříve okresních) veřejných knihoven – s velkým zájmem o obor, mimořádnými zásluhami o pozitivní rozvoj semilské knihovny a s nezlomným optimismem a vždy dobrou náladou. I jí vděčíme například za jeden ze skvělých knihovnických happeningů, kromě jiného.“

Město Semily v čele se starostkou Lenou Mlejnkovou děkuje paní Hendrychové za věrnost knihovně, přínos místní kultuře a spolupráci na městských akcích. Paní starostka k tomu dodává: „Knihovna pod jejím vedením nejen věrně sloužila čtenářům ze Semil a okolí; dostala se do povědomí v rámci celé České republiky, a dokonce i v zahraničí a přivítala mnoho významných hostů.“

„Sváťa byla do poslední chvíle naší čtenářkou, s ní do knihovny přišlo slunce a každé setkání bylo obohacující. Pokusíme se nést knihovnický prapor se stejným odhodláním, vytrvalostí a lehkostí. Děkujeme za krásné chvíle a vzpomínat budeme s úsměvem,“ uzavírá za celý kolektiv semilské knihovny Jitka Šedinová.

Komentáře k článku