Jak se letos tančilo v liberecké knihovně

Již po osmé se v sobotu 19. ledna 2019 Krajská vědecká knihovna v Liberci proměnila v rozlehlý několikapatrový taneční a společenský sál, jemuž netradiční architektonické pojetí budovy umožňuje atraktivní využití a dodává mu velmi specifický charakter. Rozlehlý transparentní prostor, ústřední schodiště propojující všechny paluby, otevřené galerie s přímým výhledem na taneční parket umístěný v nejspodnějším patře, to vše spolu s kvalitní hudbou, výborným vínem a perfektně sestaveným programem zajistilo opět knihovnímu plesu velký úspěch.

Ples se vždy připravuje několik měsíců dopředu, Už při vyhodnocování plesu předchozího, tedy pár dnů po jeho skončení, padají na naší „dramaturgické radě“ nápady a náměty, jak ples příště udělat ještě dokonalejším.

S prvotní myšlenkou na pořádání plesu jsme přišli v roce 2012 na základě zmínky bývalé ředitelky Věry Vohlídalové o tom, že v knihovně je možné uspořádat cokoli, třeba i ples. Zkusili jsme se společně zamyslet nad prostory a možnostmi naší moderní budovy a šli jsme do toho. Tehdy jsme spolu se spřátelenou neziskovou organizací Liberecká občanská společnost vytvořili tým lidí, kteří se na přípravě plesu několik příštích let podíleli, od roku 2016 už ples pořádáme sami.

Jak probíhají přípravy

Pořádat ples v knihovně neznamená jen vyzdobit prostory, sehnat kapelu a vytvořit program. Je třeba se hlavně domluvit na všemi oblíbeném stěhování. Ano, ples v knihovně není jako ples v kulturním domě, který disponuje stoly přímo v sále. Ne tak knihovna. Ta také disponuje mnoha stoly, ale nejsou na těch místech, kde je potřebujeme mít. Pro 286 míst k sezení je třeba přemístit 286 židlí a cca 70 stolů. K tomu je třeba několika silnějších mužů, kteří stoly „přetahají“ do kýženého patra. Navíc je třeba odsunout stěny sálu, připravit šatnu, vyklidit čítárnu tak, aby se z ní stal taneční parket, a stejně tak prostor pro diskotéku ve čtvrtém patře. Máme vyzkoušeno, že balónky v barvě plesu se báječně hodí k čerstvým květinám na stolech, ovšem balónky musí někdo nafouknout. Zpočátku jsme si vždy půjčovali přístroj na jejich nafouknutí, před několika lety jsme jej už zakoupili a od té doby jej využíváme i pro jiné akce.

Kdo někdy navštívil naši knihovnu, jistě ví, jak vypadá v denním provozu. V počátcích organizování plesu jsme váhali s umístěním tanečního parketu. Nechtěli jsme, aby se tančilo v sále ve druhém patře – přišlo nám to příliš obyčejné. Proto jsme se rozhodli využít pro parket čítárnu na patře -1, tedy prostor, jehož potenciál jsme teprve ocenili, když jsme se poprvé při zahajovacím ročníku podívali nahoru na schody a horní galerie, na kterých vytvářeli plesoví hosté neobvyklou a fascinující pestrobarevnou kulisu. A naopak (shora a ze schodů) je úžasný pohled na tančící páry i plesová vystoupení odehrávající se na parketu.

Přetvoření prostoru ale nestačí. Je třeba předem připravit program (moderování, předtančení, slosování vstupenek), pozvat kapelu, sehnat sponzory a také včas vytisknout vstupenky, zajistit jejich prodej, pohlídat, jestli je třeba dotisknout další vstupenky, obstarat smlouvy s OSA, domluvit se s vinařem na dovozu a prodeji vína a s naší kavárnou na občerstvení. Je také nutné zajistit bezpečnost večera u městské policie a dozor hasičů.

Máme celkem sehranou partu lidí včetně brigádníků, jsme tedy schopni během několika hodin kompletně vše připravit. Knihovna má v sobotu otevřeno do 13 hodin, pak nastoupíme a kolem 16.30 je vše připraveno. Někteří z nás mohou odejít domů se převléknout, ale pár lidí stejně zůstává v knihovně, aby zajistili příjezd vinaře, kapely, účinkujících tak, abychom po 19. hodině mohli otevřít dveře a uvítat nedočkavé hosty. Pro mě osobně to znamená celkem rychlou koupel a převlečení do plesových šatů, v 17 hodin odcházím z knihovny a v 19 už jsem zase zpátky.

Pak jen sledujeme, jak se lidé baví a užívají si program, který jsme pro ně připravili. Ples má po těch letech dobrý zvuk a zájemci se už začátkem prosince ptají po vstupenkách. Těší se na hezký prostor knihovny, kvalitní zábavu a dobré víno od moravských vinařů.

Ples končí ve dvě hodiny v noci, někteří ještě setrvávají o něco déle, kapela se balí a odjíždí. Co teď? Odcházím domů kolem třetí ráno a v neděli už v 10 hodin se zase scházíme, abychom dali všechno nazpátek. Úklid nám trvá skoro čtyři hodiny, je to vždycky těžší než příprava. Ale v pondělí v běžném provozu návštěvníci knihovny nepoznají, že se tu nějaký ples konal. Možná někde snad zůstane zapomenutý balónek jako připomínka slavnostního večera…

Přípravy – nafukování balónků
Přípravy – nafukování balónků

Před instalací
Před instalací

Proměna velkého sálu
Proměna velkého sálu

Připraveno
Připraveno

Paní radní zahajuje ples
Paní radní zahajuje ples

Zahájení
Zahájení

Předtančení
Předtančení

Dorty do tomboly
Dorty do tomboly

Poznáte je?
Poznáte je?

TanecTanec

Atmosféru jednoho z dřívějších plesů (konkrétně z roku 2015) dobře vystihla reportáž na serveru Genus plus, jejíž součástí je i video:

V knihovně proběhl i ples hejtmana

V letošním roce jsme v knihovně zažili ještě jeden ples – 14. benefiční ples hejtmana Libereckého kraje, který se konal pouhé dva týdny po našem plese.

Ten hejtmanský jsme přímo nepořádali, ale stejně jsme se na jeho organizaci podíleli. Bylo to dost náročné, představy organizačního týmu z Libereckého kraje o výzdobě a průběhu plesu byly poněkud jiné než naše skromné, léty prověřené postupy.

V pátek 2. února 2019 se knihovna zcela proměnila v zajímavý společenský prostor. Množství reflektorů vytvářelo barevné světelné efekty, bílé stoly ozdobené světýlky ve skleněných dózách lákaly hosty k usednutí. Taneční orchestr Big'O'Band Marka Ottla nabídl kvalitní hudbu k tanci i poslechu.

Hosté se dobře bavili, ale zároveň zakoupením vstupenky přispěli dobré věci: čtyři organizace pečující o pěstounské rodiny v Libereckém kraji dostaly z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty šek v hodnotě 118 725 korun.

Hejtmanský ples v knihovně byl pro nás zcela ojedinělou záležitostí. Vyskytlo se pár komplikací, které nám ležely v hlavě (od instalace těžkých světelných ramp, pro které jsem si vyžádala posudek statika, přes příliš velký orchestr po náročnost umístění účinkujících), přesto považuji tuto událost za velkou reklamu pro naši knihovnu.

Ukázalo se, že knihovna může být důstojným a akusticky skvělým prostorem i pro tak prestižní společenskou událost, jakou ples hejtmana bezesporu je. Vždyť která jiná knihovna se podobnou akcí může pochlubit?

Myslím si, že můžeme být právem hrdi, že i ples hejtmana měl u hostů dobrou odezvu a že se potvrdilo, že prostor moderní knihovny může být místem, které slouží komunikaci a setkávání při významných společenských událostech.

Z plesu hejtmana

Z plesu hejtmana
Z plesu hejtmana v roce 2019

Video z plesu je ke zhlédnutí na Facebooku:

Fotografie z Plesu v knihovně 2019 pocházejí z archivu Krajské vědecké knihovny v Liberci, fotografie ze 14. benefičního plesu hejtmana Libereckého kraje z archivu Libereckého kraje.

Komentáře k článku