I vysněná práce má být důstojně ohodnocena aneb Jak zlepšit platové podmínky v knihovnách?

Jak zlepšit platové podmínky v knihovnách? To byla hlavní otázka semináře, který se konal v Národní knihovně ČR 8. listopadu 2018. V knihovnách pracuje hodně lidí z lásky ke kultuře, knihám a k práci s lidmi a informacemi. I vysněná práce však má být důstojně ohodnocena. Na semináři zazněly příklady, jak se ozývají zahraniční knihovnice a knihovníci, když chtějí něco změnit, a začali jsme plánovat, jak můžeme do veřejného prostoru dostat otázku ohodnocení knihovnické práce my.

Sešly se nás tři desítky. Zhruba polovina z nás měla zkušenost s odborovým organizováním, polovina ne. Toto složení nám pomohlo nahlížet na práci v knihovnách z různých perspektiv. Přišly také špičky odborových organizací, pod něž knihovny spadají – za Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody Anna Machová, za Odborový svaz pracovníků knihoven Dana Menšíková a za Vysokoškolský odborový svaz Petr Baierl.

Anna Machová (v popředí), Petr Baierl a Dana Menšíková
Anna Machová (v popředí), Petr Baierl a Dana Menšíková

Neknihovnickým hostem byl Marek Čaněk z Centra odborového organizování. Vybídl k diskuzi o fungování odborových organizací a představil osvědčené metody, jak lidem odborové organizování usnadnit. Na něj navázala Vladana Pillerová z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, která představila Analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR. Před další diskuzí o tom, jaké jsou v českém knihovnictví hlavní problémy, jsme si prohlédli prezentaci o knihovnických kampaních ze zahraničí, které měly za cíl zlepšit pracovní podmínky. Byla představena 231denní úspěšná stávka za zvýšení platů (Kanada, 2016–2017), manifestace za uznání víkendů jako speciální pracovní doby (Španělsko, 2017) či demonstrace proti zabrání budovy Národní knihovny Rumunska ministerstvem kultury (2014).

Po zhlédnutí prezentace jsme se shodli, že by české knihovny mohly připravit informační kampaň, která by zdůraznila důležitou roli knihoven ve společnosti a jejich odbornou práci a připojila informaci o tom, co by bylo dobré zlepšit. Ideální načasování by bylo v roce 2019, ke stému výročí přijetí knihovního zákona (tedy zákona č. 430/1919 Sb. o veřejných knihovnách obecních). Čím více knihoven se do kampaně zapojí, tím lépe. Pomocnou ruku nabídly po své linii také odbory. Platové podmínky v knihovnách se dají zlepšit tak, že se nebudeme bát ozvat, a to ideálně koordinovaně.

Účastníci semináře
Účastníci semináře

Vážené knihovnice, vážení knihovníci! Chcete-li se podílet v roce 2019 na kampani za lepší společenské postavení naší profese, neváhejte nám napsat do konce února 2019 na katerina.nekolova@nkp.cz nebo monika.horakova@pedf.cuni.cz. Přesnou podobu kampaně můžeme následně naplánovat společně.

Autorkou fotografií je Monika Horáková z Knihovny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Komentáře k článku