Dobrovolnictví v Krajské knihovně Karlovy Vary

Dobrovolnictví je zvolená činnost ve volném čase bez nároku na honorář. V posledních letech je tato činnost velmi vyhledávanou aktivitou. Co vše dělají dobrovolníci v Krajské knihovně v Karlových Varech?

Začalo to na jaře roku 2017, kdy jsme se s Dobrovolnickým centrem Vlaštovka domluvili, že nám bude zastřešovat dobrovolníky v knihovně. Dobrovolníci docházejí do knihovny pomáhat s údržbou fondu, např. při luxování knih, řazení zpravodajů v čítárně, vyměňují rozbité, špinavé krabičky u CD. Dále vyrábějí sáčky na semínka v Semínkovně, učí veřejnost pracovat se self-checkem, pomáhají s instalací výstav a s řadou jiných činností. V knihovně je vlastně dobrovolnická činnost omezena jen tím, že dobrovolníci nenahrazují práci zaměstnance knihovny. Jelikož jsou knihovny místem kulturně-vzdělávacím, chopili se dobrovolníci organizace akcí. Jedna z dobrovolnic vede každé úterý projekt Relaxujeme při pletení a háčkování pro nedonošené děti. Každý týden se sejde v knihovně kolem patnácti žen, které háčkují, pletou a tvoří pro dobrou věc. Další dobrovolnice uspořádala korálkování pro děti a ve výčtu aktivit nesmíme zapomenout ani na sérii přednášek o duchovním probuzení, které také vede dobrovolnice. V neposlední řadě nám dobrovolnice organizuje Setkání s muzikoterapií. Samozřejmě za vším stojí knihovnice (koordinátorka dobrovolníků), která vše zorganizuje, plánuje a činí ze strany knihovny vše, aby akce proběhla hladce.

Relaxování při pletení a háčkování pro nedonošené děti

Relaxování při pletení a háčkování pro nedonošené děti
Relaxování při pletení a háčkování pro nedonošené děti

Zájem o čtení stále klesá, a tak jsme se s dobrovolníky chopili projektu Čtení v nemocnici. Od září 2018 dochází dobrovolníci číst do Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to na interní a dětské oddělení. Tuto činnost zastřešuje Dobrovolnické centrum Instand z. ú. Po absolvování školení a podpisu Dohody o dobrovolnické činnosti dobrovolník dochází jednou týdně na oddělení, kde pacientům čte, povídá si s nimi, s dospělými luští křížovky a s dětmi si hraje. Tato činnost má vliv na psychiku pacienta v tom, že v těžkých chvílích není sám a má možnost si povídat o běžných věcech a tím nepřijít o kontakt s vnějším prostředím.

Proč se lidé zapojují do dobrovolnické činnosti? V současné době se nám daří, a tak je na čase dávat druhým – dobrovolnictví je ideální příležitost, jak pomáhat. Dobrovolnictví ale nespočívá jen v tom, že člověk dává – hodně i dostává. Rozvíjí si komunikační dovednosti, poznává nové lidi a v neposlední řadě si srovnává životní priority.

U nás v knihovně jsme vděčni, že dobrovolníky máme. Je to přínosné i pro náš osobní rozvoj. Poznáváme nové lidi, učíme se nové věci a někdy žasneme, co vše je člověk schopen vytvořit. Děkujeme vám, že jste a že pomáháte druhým.

Autorkou fotografií je Eva Vodičková z Krajské knihovny Karlovy Vary.

Komentáře k článku