Sekce knihovníků – trenérů paměti v roce 2018

Redakční poznámka: Text je zaměřen na první pololetí roku 2018.

K 30. červnu 2018 měla Sekce knihovníků – trenérů paměti 58 členů, z toho 48 aktivních. Od ledna 2018 přibylo do naší sekce pět nových knihovnic – trenérek paměti. V prvním pololetí 2018 jsme uspořádali celkem 646 akcí (ve stejném období v roce 2017 to bylo 549 akcí), kterých se zúčastnilo 8 158 osob (v roce 2017 7 232 osob), z toho 4 981 seniorů (v roce 2017 jich bylo 4 183).

Z celkového počtu připadá 1 418 účastníků na 74 akcí pořádaných v rámci březnové celostátní akce Národní týden trénování paměti 2018, do které se zapojilo 39 členů sekce. Věhlas našich knihovníků – trenérů paměti už překračuje hranice knihoven. Uspořádali jsme celkem 159 akcí mimo knihovnu (v sociálních ústavech či školách), kterých se zúčastnilo 2 470 osob. Pokládám to za známku důvěry v knihovníky a zvyšování jejich prestiže v obci.

Ve dnech 23. a 24. dubna 2018 se za podpory Ministerstva kultury ČR a SKIP konala v Městské knihovně v Českém Krumlově tradiční Dílna trenérů paměti. Setkalo se tu celkem 48 trenérů paměti včetně kolegyň ze Slovenska, z toho 32 členů sekce. Knihovníky přivítali ředitel knihovny Mgr. Martin Nechvíle a vedoucí sekce Zdeňka Adlerová.

Přednášky v rámci českokrumlovské dílny

Přednášky v rámci českokrumlovské dílny
Přednášky v rámci českokrumlovské dílny

Součástí dílny byl i workshop
Součástí dílny byl i workshop

Program dílny letos zahrnoval mimořádnou událost – křest první knihy první trenérky paměti z řad knihovnic Jany Vejsadové Fitness pro mozek: využití textu v tréninku paměti. Děkuji všem pracovnicím českokrumlovské knihovny za skvělou organizaci akce. Další dílna se bude konat v dubnu 2019 v Knihovně Třinec.

Křest knihy Jany Vejsadové
Křest knihy Jany Vejsadové

V rámci povinného odborného vzdělávání, nutného k zachování platnosti certifikátu trenéra paměti, absolvovalo 22 knihovníků – trenérů paměti jarní seminář České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze nazvaný Stres a paměťový výkon.

Z archivu akcí vybírám:

 • Mgr. Marcela Gűttnerová, Litvínov: „V roce 2018 probíhá v Městské knihovně Litvínov obor Univerzity volného času pro seniory s názvem Uzel na kapesníku nestačí. Jako první v ústeckém regionu a zřejmě i v celé ČR začali senioři v litvínovské knihovně pracovat s programem rozvoje osobnosti Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE), a to poté, co lektorka Marcela Gűttnerová absolvovala 14denní certifikovaný lektorský kurz v Praze. Jde o světově uznávanou metodu izraelského pedagoga profesora Reuvena Feursteina, se kterou již pracuje řada ZŠ s dětmi a která je vhodná pro každou věkovou skupinu. Základní instrument, s nímž začali senioři pracovat, tvoří sada 14 pracovních listů s názvem Uspořádání bodů. Na základě konkrétních úkolů si senioři vytvářejí schopnost vymyslet strategii, aby daný úkol zvládli, aby dokázali pracovat s chybou, upevňovali si sebedůvěru, a také schopnost respektovat jiný názor a nemít obavu ho mít. Při práci s instrumenty se vynoří spousta emocí, od kterých lektor (= zprostředkovatel) seniory přenese do běžných životních situací. Další cíle FIE jsou náprava deficitní kognitivních funkcí, zrychlení myšlení, efektivní práce s informacemi, schopnost vytvářet strategie k řešení úkolů.“

 • Jana Vejsadová: „Vlastní knihu Fitness pro mozek: využití textu v tréninku paměti, kterou jsme slavnostně pokřtili v Českém Krumlově, prezentovala 13. května 2018 na mezinárodním veletrhu Svět knihy v Praze. Prezentace byla spojena s ukázkami tréninku paměti textem.“

 • Martina Wilhelmová, Žamberk: „O tuto trenérku paměti mají velký zájem i knihovny v okolních městech. Nestíhá! Doporučujeme tamním knihovnám „vyučit“ svého knihovníka – trenéra paměti. Kurz pro certifikované trenéry paměti I se bude konat ve dnech 17.–22. ledna 2019 v Praze.“

 • Gabriela Holečková, Hradec Králové: „Účastníci dostali papírek se slovem a měli ostatním napovědět, o jaké slovo jde. Některá slova ale nesměli použít, aby nápověda nebyla moc lehká. Jedna paní měla slovo mravenec. Jala se ho popisovat: „Já mám pořád spoustu práce, vůbec se nezastavím, pořád taková titěrná práce...“ Ostatní hádali a hádali a stále se nemohli dobrat k tomu, co to kýžené slovo je. Nakonec to rozsekla další účastnice: „Co to prosím Tě máš za blbé slovo? To seš jako nějakej Ferda Mravenec, nebo co?““

 • Ludmila Makovská, Ústí nad Labem: „Sdělení účastníků kurzů:
  Seniorka, 88 let: Doma čumí, co vše vím. Některé „hrátky“ nezvládají vůbec.
  Senior, ing., technik, 73 let: Učím se s vnukem, který měl problémy s chápáním učení. Dnes už se nechce učit s nikým jiným než se mnou. Díky mnemotechnikám si už jen hrajeme!“

 • Sukopová Svatava, Karviná: „Do oddělení naučné literatury v knihovně přijde starší pán. Jen vstoupí do dveří, volá na knihovnici: „Je tady ten kurz zapomínání paměti?““

 • Mgr. Iva Stluková, Beroun: „V prvním pololetí se konal jeden kurz pro pokročilé, šest otevřených lekcí pro veřejnost a jedna přednáška zaměřená na teorii. Kurz byl plně obsazený, o otevřené lekce byl poměrně velký zájem. Z neznámého důvodu byl největší zájem (na řadu zájemců se z kapacitních důvodů ani nedostalo) o lekci na téma Hudba. Množství klientů očekávaně pokleslo s příchodem sluníčka.“

 • Bc. Magdaléna Kupková, Jihlava: „S trénováním teprve začínám, „rozjedu to“ až po prázdninách. Plánuji lekce v knihovně pro širokou veřejnost i pro střední školy a v místním Domově pro seniory."

 • Martina Pohanková, Kralovice: „Chtěla bych se zmínit o akci Cirkus senior. Jedná se o psychomotorický workshop, prakticky to byla aktivizace pomocí žonglérských technik s míčky, kruhy a talíři. Akce se zúčastnilo dvacet pět dam ve věku 62 až 85 let. Zpočátku byla v jejich očích patrná nedůvěra ve vlastní schopnosti, v závěru jim oči svítily a navíc se smály, jako by jim bylo dvacet – ne, ještě mnohem méně. Ráda bych tímto doporučila pozornosti kolegů a kolegyň neziskovou organizaci Artists4Children, která Cirkus senior pořádá. My jsme tuto akci ještě platili, ale údajně by měla dostat akreditaci MPSV.“

 • Zdeněk Gloz, knihovny na Slovácku: „Při vymýšlení slov začínajících a končících stanovenými písmeny potrápilo účastníky zadání I – Í (měkké, krátké a dlouhé i)
  První účastnice: „Tož já sem napsala, že irští“
  Druhá: „To neměla byt věta, ale enom jedno slovo!“
  První: „Šak já mám – irští!“
  Druhá: „Jak? šak tam máš větu – Ir ští.“ (vysvětlivka: Ir močí přisprostle).“

Atmosféru na lekcích knihovníků – trenérů paměti dokládají i následující fotografie (v popiscích je vždy uvedeno jméno trenéra paměti a místo jeho působení):

Martina Wilhelmová, Žamberk
Martina Wilhelmová, Žamberk

Mirka Vyroubalová, Prostějov
Mirka Vyroubalová, Prostějov

Iva Stluková, Beroun
Iva Stluková, Beroun

Zdeňka Adlerová, Vyškov
Zdeňka Adlerová, Vyškov

Fotografie pocházejí z archivu Sekce knihovníků – trenérů paměti. Další fotografie jsou k dispozici ve fotogaleriích sekce.

Komentáře k článku