Z místní knihovny Knihovnou města Zubří – nové prostory i možnosti

Knihovna města Zubří otevřela v září roku 2016 v nových rekonstruovaných prostorách, které se nachází v centru obce, v tzv. Domě služeb. Do té doby sídlila v patře místního Klubu – kulturního zařízení, kde situace byla již několik let značně nevyhovující. V průběhu let se knihovna rozšiřovala o sousedící místnosti, neměla však bezbariérový přístup, chyběl dostatek studijních míst, počítačů, zázemí pro děti. Fond knihovny se postupně ukládal, kde se dalo i nedalo, přednášková místnost také nebyla k dispozici. Během těchto let vzniklo několik návrhů řešení, od regálů až ke stropu, což bylo nepřijatelné, po rozšíření knihovny na celé patro s přístavbou výtahu, které zůstalo jen v rovině úvah.

Nakonec se město rozhodlo umístit knihovnu v centru obce do prostor revitalizované budovy, ve kterých byla dříve provozována restaurace a obchod s oblečením. Protože v té době nebyla vypsána žádná dotační řízení, která by se týkala knihoven, rozhodlo se město celou investici zaplatit ze svého rozpočtu.

Projektu se ujali projektanti Hovořáková & Hovořák a partneři, kteří měli s navrhováním knihoven už zkušenosti. Na jaře roku 2015 byla dokumentace hotova. Projektanti s námi komunikovali pravidelně, proběhlo i několik schůzek, na kterých jsme byli informování o konkrétním výběru materiálů, vybavení a dispozičním řešení. Barevnost projektu a použití materiálů jsme nechali na projektantech, protože – jak známo – sto lidí, sto chutí. V tomto případě se názory lišily i mezi knihovníky. My jsme některé věci řešili hlavně z hlediska použitelnosti a praxe zavedené v naší knihovně. Například do dětského koutku byly navrženy skládací dětské židle, u kterých jsme ale měli obavy, že bych si do nich menší děti mohly skřípnout prsty.

V říjnu 2015 započaly stavební práce, během kterých však bylo zjištěno, že vedlejší schodiště, které mělo být zrušeno a v jeho místech měla být vybudována přednášková místnost, musí být zachováno. Tudíž se muselo upravit řešení přednáškové místnosti, kanceláře a skladu. Nakonec byl sklad na šířku zmenšen o jeden metr, čímž jsme přišli o čtyři knihovní regály.

Protože jsme věděli, že v nové knihovně se počítá s vyšším počtem počítačů pro veřejnost a dále budeme mít i přednáškovou místnost, zažádali jsme o dotaci z programu VISK 3. Tu se nám podařilo získat a nakoupili jsme notebook, dataprojektor a počítače pro uživatele.

Příprava knihovníků na stěhování byla zahájena v lednu 2016, kdy jsme při návštěvách obchodů začali sbírat banánové krabice. Náklady na stěhování jsme chtěli co nejvíce snížit, protože jsme neměli odhad, co bude třeba v nové knihovně ještě zařídit, a kupovat krabice na jedno použití nám připadalo zbytečné. Vyřazovaly se také knihy, které by bylo již zbytečné stěhovat. Pro zajímavost – na fond o cca 15 000 svazcích byla potřeba téměř 400 banánových krabic, další 3 000 svazků si na prázdniny půjčili čtenáři.

Na jaře roku 2016 byla stavba dokončena a nastoupila firma na dokončení a zařízení interiéru. Od července byla knihovna zavřena. Stěhování mělo původně proběhnout začátkem druhého červencového týdne, ale protože došlo ke zpoždění dodání regálů, stěhovali jsme se o týden později. Zabalit celý fond a pár věcí, které měly putovat s námi, trvalo (ve dvou lidech) nakonec proti původnímu plánu o týden déle, takže toto zpoždění bylo vítané.

V den D jsme měli k dispozici nákladní auto a auto města s vozíkem. Všechny knihy a věci byly přestěhovány do nové knihovny během pěti hodin. Z původní knihovny bylo třeba všechny krabice odnosit po jedné v rukách do aut, protože cestu komplikovalo schodiště. V cílovém místě už práci urychlil výtah.

Druhý den po stěhování bylo nutné zprovoznit výpočetní techniku, část se s námi stěhovala z původní knihovny, většina byla nakoupena z již zmíněné dotace z programu VISK 3. Řešili jsme nastavení sítí pro veřejnost a pro knihovníky, připojení k internetu. Následující den po zajištění toho nejnutnějšího se zprovoznil knihovní systém, což pro nás znamenalo, že můžeme začít s revizí a pomalu vybalovat knihy.

V tomto období jsme v knihovně pracovali tři – dva lidé na revizi a rozmisťování fondu do regálů a ten třetí měl na starost reklamace, objednávky chybějícího vybavení a přípravu programu na otevření a další měsíce. Jelikož knihovna získala přednáškovou místnost, připravovali jsme se na Virtuální univerzitu třetího věku a s využitím projektu Promítej i ty! chystali promítání. V úvahu připadaly už jen takové akce, které nás do konce roku zatížily finančně jen minimálně. Přitom jsme veřejnosti chtěli ale ukázat, že tady pro ně jsme a co se v knihovně vůbec může dít, když má prostor, že knihovny už dávno nenabízejí pouze půjčování knih.

Jedna z prvních reklamací se týkala dveří a bohužel i některých zárubní, dále jsme řešili poškrábané výstavní systémy na bocích regálů, světla v přednáškové místnosti, která se nedala zhasnout. Bylo třeba zajistit polepy na regálech, vstupních dveřích anebo venkovní označení knihovny. Dokupovaly se nové rozřazovače, měnil se design rozřazovačů u naučné literatury, stejně i tak logo samotné knihovny, protože se měnil její název (z původní Místní knihovny Zubří se stala Knihovna města Zubří). S tím souvisel i nový knihovní řád a nový ceník, protože se rozšiřovaly i služby pro veřejnost (barevný tisk, lamina, kroužková vazba).

Pohled přes celou knihovnu k výpůjčnímu pultu
Pohled přes celou knihovnu k výpůjčnímu pultu

Všechny sedačky v knihovně jsou v kontrastu s podlahou
Všechny sedačky v knihovně jsou v kontrastu s podlahou

Knihovna se pro veřejnost slavnostně otevřela 2. září 2016 v rámci Dnů města. Zajímavostí celé knihovny je patro, které se stalo hlavně útočištěm teenagerů. Bez něj by prostor knihovny snad nikdy nebyl využit úplně, protože v nejvyšším bodě je to ke stropu šest metrů a celá knihovna by tak působila spíš jako hala. Za povšimnutí rozhodně stojí i dětský koutek, který je oblíben nejen u těch nejmenších. Celkově knihovna nabízí čtenářům dostatek zákoutí ke studiu nebo k relaxaci a také je kompletně bezbariérová. Z rozpočtu obce bylo do vybudování a vybavení knihovny investováno 5,5 milionu korun.

Patro, které mají v oblibě především teenageři
Patro, které mají v oblibě především teenageři

Dětský koutek se schodištěm do patra
Dětský koutek se schodištěm do patra

Dětský koutek
Dětský koutek

Jeden ze dvou počítačových koutků
Jeden ze dvou počítačových koutků

Pohled k druhému počítačovému koutku
Pohled k druhému počítačovému koutku

Zákoutí s knihami pro náctileté
Zákoutí s knihami pro náctileté

Regály s beletrií a naučnou literaturou pro dospělé
Regály s beletrií a naučnou literaturou pro dospělé

Přednášková místnost
Přednášková místnost

Závěrem necháme promluvit čísla, která ukazují, na co všechno mělo přestěhování knihovny vliv – viz tab. 1. Snad jen ještě dodáme, že reálná návštěvnost knihovny je podstatně větší. Stěhováním jsme se přiblížili základní škole, naproti je autobusová zastávka a v budově máme poštu, takže knihovna je dost často využívána jako „útočiště“. Těm knihovnám, co je stěhování do nového čeká, přejeme, aby vše proběhlo hladce a bez problémů.

Tab. 1: Statistické údaje o Knihovně města Zubří za roky 2015–2017

  2015 2016 2017
Počet uživatelů 531 651 622
Počet návštěv 12 623 11 322 15 334
Počet akcí 25 47 66
Počet výpůjček 35 075 31 920 38 626

Pozn: V roce 2015 působila knihovna v původních prostorách, v roce 2016 probíhalo stěhování a knihovna byla dva měsíce uzavřena a v roce 2017 již knihovna poskytovala své služby v nových prostorách.

Autorem fotografií je David Dukát.

Komentáře k článku