Ocenění Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín za rok 2017

Ve čtvrtek 15. března 2018 se ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny Vsetín (MVK Vsetín) sešli zástupci obcí okresu Vsetín, knihovnice a knihovníci a další hosté. Jedním z významných bodů tohoto setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín za rok 2017.

Práce knihovníků bývá oceňována na celostátních nebo krajských úrovních. Masarykova veřejná knihovna Vsetín zaštiťuje úroveň místní a každoročně vyhlašuje a oceňuje práci a aktivity knihovníků vsetínského okresu. „Vyjadřujeme tak okresním knihovnám veřejné uznání za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství v obci,“ vysvětlila Věra Pelcová, vedoucí regionálních služeb MVK Vsetín. Dodala také, že „některé knihovny zajišťují nepřebernou řadu aktivit i mimo půjčovní dobu, věnují se práci s dětmi, spolupracují s ostatními složkami obce a organizacemi, a proto chce MVK Vsetín ty nejlepší ocenit jak symbolickou odměnou, tak informováním veřejnosti o jejich úsilí“.

Oceňování knihovníků v okrese Vsetín probíhá od roku 2009. Odměna může být udělena jak za celoroční kvalitní práci, tak také za jednorázový výrazný počin, například za práci s dětmi, aktivitu při modernizaci knihovny, automatizaci, propagaci knihovny, zajímavý nápad, ediční počin a pod. Udělují se maximálně dvě ocenění.

Ocenění za rok 2017 putuje do Pržna a do Zubří

V letošním ročníku získaly ocenění Pavlína Havlíková z Knihovny v Pržně a Mgr. Veronika Janů z Knihovny města Zubří.

P. Havlíková pracuje jako dobrovolná knihovnice v Knihovně Pržno od roku 2015. Za tuto poměrně krátkou dobu se jí podařilo ve spolupráci s obecním úřadem knihovnu dovybavit novým vkusným nábytkem, sedacími vaky pro besedy s dětmi a v loňském roce knihovnu za pomoci své rodiny přestěhovat ze stávající místnosti v budově místní školy do nových prostor ve zrekonstruované budově uprostřed obce. Kromě besed pro děti organizuje i besedy pro dospělé – velmi oblíbené jsou besedy cestovatelské. S příchodem P. Havlíkové vzrostl počet čtenářů i návštěvníků knihovny, zútulnilo se (už i ve staré knihovně) prostředí a začaly se pořádat různé akce.

Věra Pelclová (vedoucí regionálních služeb MVK Vsetín) předává ocenění Pavlíně Havlíkové, vpravo Jana Brinčeková (knihovnice z Jablůnky, střediska pro Pržno)
Věra Pelclová (vedoucí regionálních služeb MVK Vsetín) předává ocenění Pavlíně Havlíkové, vpravo Jana Brinčeková (knihovnice z Jablůnky, střediska pro Pržno)

Pavlína Havlíková a Jana Brinčeková
Pavlína Havlíková a Jana Brinčeková

Knihovna Zubří se na podzim roku 2016 přestěhovala ze stísněných nevyhovujících prostor do nově zrekonstruované knihovny v centru obce. Teď se může pochlubit velkorysým prostorem, moderním a atraktivním vybavením. Došlo k rozšíření služeb a aktivit pro uživatele, a to především zásluhou zdejší knihovnice V. Janů.

Samozřejmostí je zapojení knihovny do celorepublikových nebo okresních akcí – Noci s Andersenem, literární soutěže O poklad strýca Juráša nebo pasování prvňáčků na čtenáře.

Knihovna se nyní nachází v blízkosti školy a vzrostl i počet dětských čtenářů. Pro ně byla v loňském roce zorganizována čtenářská soutěž Lovci perel. Nechybí různá tvoření v knihovně, proběhla angličtina s dětmi a poprvé se také pořádal piknik s pohádkou, který měl velký úspěch. V. Janů také knihovnu zapojila do projektu pro seniory – Virtuální univerzita třetího věku.

V knihovně je využit i menší sál, kde knihovnice organizuje pro veřejnost autorská čtení nebo promítání filmových dokumentů z projektu Promítej i ty!

Nechybějí ani různé vychytávky pro snadnější vyhledávání ve fondu, především v oblasti tematického značení knih. Kromě sci-fi, fantasy, historických románů a regionální literatury jsou to i kategorie young adult, komiksy, cizojazyčná literatura nebo příběhy podle skutečných událostí.

Pobyt v knihovně zpříjemní i automat na kávu a za pochvalu stojí i profesionální webové stránkyfacebook knihovny.

V. Janů se v roli knihovnice osvědčila jako všestranná, vynalézavá a aktivní pracovnice, která zvládá náročnou profesi přímo bravurně a ocenění si právem zaslouží.

Lubomír Vaculín (starosta Zubří), Veronika Janů a Pavlína Havlíková
Lubomír Vaculín (starosta Zubří), Veronika Janů a Pavlína Havlíková

Předávání cen za rok 2017

Předání cen se účastnili i zástupci obcí, zřizovatelé knihoven. Přítomné přivítal starosta města Vsetín Jiří Růžička a poděkoval knihovnám za jejich podporu a rozvoj vzdělanosti, četby a kultury v obcích.

Helena Gajdušková (ředitelka MVK Vsetín), Lubomír Vaculín, Veronika Janů, Pavlína Havlíková, Jana Brinčeková, Jiří Trávníček a Věra Pelcová
Helena Gajdušková (ředitelka MVK Vsetín), Lubomír Vaculín, Veronika Janů, Pavlína Havlíková, Jana Brinčeková, Jiří Trávníček a Věra Pelcová

Odborným hostem byl literární vědec a historik Jiří Trávníček, který se dlouhodobě zabývá průzkumem českého čtenářství, o čemž svědčí i jedna z jeho posledních publikací s názvem Česká čtenářská republika. Tvrdí, že základ čtenářství je v rodině a v předčítání dětem. Nejdůležitější je věk do šesti let, ale předčítání se nemusíme bát ani ve vyšším věku.

Jiří Trávníček
Jiří Trávníček

J. Trávníček ocenil práci knihoven jak z pohledu podpory čtenářství, tak z hlediska rozvoje společenského, kulturního a komunitního života v obci.

Blahopřejeme oceněným knihovnicím a děkujeme jim za jejich práci.

Regionální služby pro knihovny okresu Vsetín mohou být realizovány díky finanční podpoře Zlínského kraje.

Fotografie pocházejí z archivu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Komentáře k článku