Ze zákulisí knihovnické přehlídky OKnA

Soutěžní knihovnickou přehlídku OknA jistě znají knihovnice či knihovníci pracující v dětských odděleních. Cílem přehlídky je prezentovat a ocenit nejlepší programy – besedy pro děti a mládež, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní knihovny. Platí, že názorná ukázka je někdy lepší než metodická příručka.

Přehlídka OKnA v roce 2013
Přehlídka OKnA v roce 2013

Přehlídka OKnA v roce 2014
Přehlídka OKnA v roce 2014

O přehlídce se již napsalo mnoho článků a tak mi dovolte, abych vás pozvala do zákulisí přehlídky a ukázala OKnA z druhé strany.

Příprava přehlídky

Než se nová OKnA „otevřou“, je potřeba vše připravit. Nejdříve se určí téma a místo, kde se přehlídka bude konat. O tématu se vždy diskutuje na mozkovém trustu Klubu dětských knihoven SKIP. Hledáme vždy téma vztahující se k věkové skupině dětí, kterým bude přehlídka určena. Snažíme se vždy po roce střídat první a druhý stupeň. Zrovna tak při výběru, kde a v jaké knihovně se přehlídka bude konat, se snažíme střídat Čechy a Moravu, aby se přehlídky měli možnost zúčastnit kolegyně a kolegové z celé naší republiky.

Knihovna, která přehlídku hostí, by měla být snadno dopravně dostupná. Měla by mít k dispozici větší prostory (například sál) nebo mít možnost si je v místě pronajmout. Měla by mít také prostory na odpolední semináře, například dvě učebny nebo místo na odděleních v knihovnách. Podstatné jsou nejenom prostory, důležitá je i pomoc při organizaci. Knihovna dále zajišťuje materiální a technické zázemí (např. tisk diplomů) a především večerní program pro všechny účastníky. Připravuje i nabídku možností ubytování a stravovaní v místě.

Hlavním úkolem je však zajistit třídy dětí podle požadavků soutěžících. To znamená, že jednotlivé třídy přicházejí na přehlídku podle časového rozpisu.

Společně s knihovnou také připravíme další program, odpolední semináře a dílny pro diváky a také soutěžící. Dílny by se měly vztahovat k tématu přehlídky.

Důležité je rovněž sestavení poroty. V porotě zasedne vždy předsedkyně Klubu dětských knihoven, vítěz minulého ročníku, zástupce nakladatelství Host, pedagog a zástupce Slovenské republiky.

Porota uděluje hlavní cenu a dále oceňuje jednotlivé pořady. Hlasy diváků rozhodují o divácké ceně, v rámci přehlídky se navíc uděluje také cena databanky.

Během těchto příprav vyhlašujeme přihlášky pro soutěžící a později pro diváky. Počet soutěžících se liší podle tématu nebo věkové skupiny dětí, kterým je přehlídka určena. Maximálně se může přihlásit deset soutěžících, většinou je soutěžících osm až devět. Přihlášky jsou na předepsaném formuláři a patří k nim i prohlášení o autorských právech. To vše musí být v papírové podobě zasláno na určenou adresu a podepsáno vedením knihovny. Soutěžící totiž nesoutěží za sebe, ale za svou domovskou knihovnu. Přihlášky jsou závazné a knihovny se zavazují k poskytnutí soutěžního příspěvku a autorských práv. Soutěžní příspěvky jsou následně zveřejněny v databance vzdělávacích knihovnických programů, kterou spravuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně, a na webu Klubu dětských knihoven. Soutěžícím se hradí cestovní náklady a ubytování.

Pak následuje spuštění přihlašování diváků. Je to obvyklý kolotoč e-mailů, telefonátů, dotazů a připomínek. Pro tento účel byl založen e-mail okna.knihovny@gmail.com.

Příprava přehlídky je náročná, ale smysluplná. Ráda bych poděkovala všem kolegyním a kolegům, kteří se do příprav zapojili a zapojují, a všem knihovnám, ve kterých se přehlídky dosud konaly. Byla to vždy příjemná spolupráce. V každé knihovně byl připraven zajímavý a bohatý program, bylo napečeno a o všechny postaráno. Poděkování patří také Evě Sedláčkové a nakladatelství Host, které se stalo partnerem přehlídky, Marice Zadembské, která je mou pravou rukou a inspirací, přestože je právě na mateřské dovolené, a hospodářce SKIP Aleně Kvasničkové, která se mnou má vždy strpení při vyúčtování akce.

Přehlídka OKnA v roce 2017 – zahájení
Přehlídka OKnA v roce 2017 – zahájení

Přehlídka OKnA v roce 2017 – držitelka hlavní ceny Jana Hrbková z Městské knihovny Louny
Přehlídka OKnA v roce 2017 – držitelka hlavní ceny Jana Hrbková z Městské knihovny Louny

Přehlídka OKnA v roce 2017 – porota
Přehlídka OKnA v roce 2017 – porota

Přehlídka OKnA v roce 2017 – publikum
Přehlídka OKnA v roce 2017 – publikum

Samozřejmě velké poděkování patří SKIP a Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu této akce.

Přehlídka v roce 2018

7. ročník přehlídky se uskuteční ve dnech 17. až 18. dubna 2018 v Městské knihovně Louny. V březnu 2018 startuje nový projekt S knížkou do života (Bookstart), a proto jsme se rozhodli téma zaměřit na rodinu a rodinné vztahy pro děti z mateřských škol. Těšit se můžete také na odborné semináře a dílny na toto téma a bohatý kulturní program.

Fotografie z let 2013 a 2014 (z Knihovny Jiřího Mahena v Brně a z Knihovny města Hradce Králové) pocházejí z archivu Městské knihovny Chrudim, fotografie z roku 2017 (z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti) z archivu oddělení pro děti Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

Komentáře k článku