Obec Mokré: zajímavá data v dějinách i současnosti 1390–2016 a půl

Obec Mokré, v níž najdete mj. Knihovnu U Mokřinky, vydala na konci roku 2017 v brněnském nakladatelství Andrea Sasínová – Šuplík druhý díl historické publikace z dějin minulých i současných (ISBN 978-80-7550-056-4). Publikace nese název Obec Mokré: zajímavá data v dějinách i současnosti 1390–2016 a půl a jeho autorkou je mokerská knihovnice Dagmar Honsnejmanová.

První kniha z roku 2010 je poměrně obsáhlou publikací vypovídající o letech 1390 až 2010. Jejími autory jsou knihovnice Dagmar Honsnejmanová a historik dr. Josef Ptáček. Tato kniha je vůbec první, která se zabývá historií obce.

Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390–2010
Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390–2010

Ze slov autorů se můžeme dozvědět, že před čtenářem leží publikace, v níž se snažili zachytit nejvýznamnější a nejzajímavější momenty života v historii obce Mokré. Dějiny této malé obce jsou limitovány skutečností, že zde nikdy nestál hrad ani zámek, kostel, fara, ba ani kaple. Železniční trať, ač vede přes katastr obce, zde nikdy neměla svoji zastávku nebo nádraží. Nikdy zde nebyl zřízen poštovní úřad a také hlavní silnice se obci vyhnuly. V současné době zde není hospoda ani škola, všechny v publikaci zmíněné spolky zde již v současné době nepracují. Veškerý současný kulturní a společenský život organizuje místní knihovna. Obyvatelům dnes slouží pouze jediný obchod se smíšeným zbožím. Přestože obec Mokré je tak malá (má dnes zhruba okolo 160 trvale žijících obyvatel), jsou její dějiny bohaté a zajímavé. Předkládaná publikace však nemůže obsáhnout celou historii, všechny dokumenty. Jen stará kronika obce má 12 zpracovaných svazků. Současná kronika, psaná od roku 1997, je obohacena především o bohatou fotografickou přílohu a mnoho zajímavých dokumentů, a to ve více než ve dvaceti svazcích.

Na první díl knihy navazuje díl druhý, který představuje zajímavá data ze života obce. Přináší přehled nejen nejdůležitějších událostí, ale i různých zajímavostí od roku 1390 po současnost. Dozvíme se například, že 10. června 1855 zničily velké krupobití a silné deště téměř veškerou úrodu, že v roce 1866 byla na místních zelnicích invaze malých černých housenek, že 15. července 1889 byla ustavena Čtenářsko-hospodářská beseda, nechybí ani zprávy ze sčítání lidu, o rozvoji zemědělství a řemesel či akcích z kulturního života. Kniha obsahuje 179 černobílých i barevných fotografií a je věnována zrušeným „mokerským hasičům“, kteří by v roce 2017 oslavili 140 let od svého založení.

Obec Mokré: zajímavosti v dějinách i současnosti 1390–2016 a půl
Obec Mokré: zajímavosti v dějinách i současnosti 1390–2016 a půl

Ukázka z knihy (s. 24 až 25)
Ukázka z knihy (s. 24 až 25)

Ukázka z knihy (s. 136 až 137)
Ukázka z knihy (s. 136 až 137)

Zároveň byla ke knize vydána pohlednice vánočního stromu v Mokrém a pamětní retro záložka.

Retro záložka
Retro záložka

Obě knížky se setkaly s velkým ohlasem, především mokerských obyvatel. Pro ty, kteří se zajímají o historii Mokrého, nabídnou další vodítko do minulosti obce.

V Mokrém je k dispozici je i řada dalších dokumentů a předmětů vztahujících se k obci. Patří mezi ně např.:

  • pohádkový katalog Mokerské bludičky (2006), jenž byl zpracován na základě kreseb a reportáží dětí a dospělých, kteří se zapojili do několikaleté akce Hledání bludiček v Mokrém,
  • jeho volné pokračování Večerní vyprávění bludičky Mokřinky (2009),
  • pohádkové příběhy bludičky Mokřinky Co vyprávěla jedna víla (2013),
  • řada pohlednic, např. pohlednice se znakem obce vydaná u příležitosti ukončení rekonstrukce budovy obecního úřadu a knihovny U Mokřinky (2012),
  • Turistický suvenýr s logem knihovny a symbolem obce (2017) (viz blíže článek v čísle 3/2017 Bulletinu SKIP, pozn. red.).

Obrazový doprovod pochází z archivu kroniky obce Mokré.

Komentáře k článku