Turistický suvenýr v Knihovně U Mokřinky v obci Mokré

Již několik let jsem přemýšlela o tom, jestli by naše Knihovna U Mokřinky v Mokrém mohla získat Turistickou známku. Nejsem žádný sběratel, ale z každého výletu se snažím právě tuto známku si dovézt na památku. Napsala jsem společnosti, která se zabývá registrací a výrobou známek, zda by bylo možné ji získat. Nejsme bohužel žádná turistická oblast, v obci nemáme žádnou památku ani hostinec, tak jsem v to ani nedoufala. Byla jsem však mile překvapena, když jsem se dozvěděla, že si můžeme nechat zhotovit Turistický suvenýr, obdobu Turistické známky pro neturistická místa. Pak již šlo vše ráz na ráz. Mokřinku jsme již měli graficky zpracovanou a naším přáním bylo na druhé straně mít lípu, symbol naší obce.

Jak můžete zjistit na webu Turistické známky, Turistické známky jsou malé kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou suvenýrem a zároveň určitým potvrzením o dosažení turisticky atraktivního místa.

Číslovaná řada známek sleduje hřebeny hor, toky splavných řek, mapuje hrady, zámky, přírodní i technické památky, historická města, zpřístupněné jeskyně, zoologické zahrady a řadu dalších zajímavých míst. Známky spolu s každoročně aktualizovanými mapami slouží jako průvodce po krásách naší vlasti. Celý systém je neustále rozšiřován a o zařazení nových míst hlasují sami sběratelé. Každá Turistická známka je doplněna samolepicí Turistickou známečkou. Tu si můžete nalepit do deníku, na pohlednici či do katalogu osobní sbírky, ale také například na rám jízdního kola či na kovové hole pro tzv. nordic walking.

Turistické suvenýry se začaly vyrábět v polovině roku 2005, a to z důvodu zájmu míst, které obvykle není možné zařadit do systému Turistických známek. Jedná se zejména o reklamní předměty hotelů, motorestů, dětských táborů a jiných míst, které se obvykle neslučují s turistickým známkovým místem a posláním Turistických známek. I suvenýry jsou číslované a mají své sběratele. V současné době získávají na oblibě, jejich počet neustále roste. K 17. říjnu 2017 jich bylo zaregistrováno téměř 1 300.

Turistický suvenýr tedy může mít i knihovna. Naše Knihovna U Mokřinky ho má a je teprve třetí knihovnou, která se tímto suvenýrem (s pořadovým číslem 1 266) může pochlubit. Před námi začaly Turistické suvenýry nabízet Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze (suvenýr číslo 703) a Městská knihovna Děčín (suvenýr číslo 896).

Prodejní cena je suvenýru 35 Kč a k zakoupení je pouze při návštěvě knihovny. Turista (čtenář i nečtenář) si suvenýr může zakoupit na důkaz své návštěvy.

Líc Turistického suvenýru z obce Mokré
Líc Turistického suvenýru z obce Mokré

Rub Turistického suvenýru z obce Mokré
Rub Turistického suvenýru z obce Mokré

Jako zdroj obecných informací o známkách i suvenýrech posloužil zmiňovaný web Turistické známky. Fotografie známky pocházejí z archivu kroniky obce Mokré.

Redakční poznámka: Jedná se o upravenou verzi článku publikovaného na s. 9–10 letošního třetího čísla Mokerského zpravodaje.

Komentáře k článku