Knihovnou roku 2017 se stala Knihovna městyse Křtiny

Dne 5. října 2017 ministr kultury Daniel Herman v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně předal ocenění Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2017.

Ministr kultury Daniel Herman
Ministr kultury Daniel Herman

Knihovnou roku 2017 v kategorii základní knihovna se stala Knihovna městyse Křtiny z Jihomoravského kraje vedená Marií Pařilovou. Zvláštní ocenění a diplom v téže kategorii získaly Městská knihovna Zruč nad Sázavou ze Středočeského kraje vedená Mgr. Jiřinou Bělinovou a Milenou Lhotkovou a Obecní knihovna Velká Hleďsebe z Karlovarského kraje vedená knihovníkem Petrem Kreuzem.

Hlavní cenu v kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb získala Krajská vědecká knihovna v Liberci za dlouholetou úspěšnou realizaci projektu Děti čtou nevidomým dětem podporujícího čtenářství u dětí základních škol a jejich výchovu k solidaritě. Zvláštní ocenění a diplom obdržela Městská knihovna Sedlčany za výjimečnou formu spolupráce knihovny a školy rozvíjející čtenářskou gramotnost a akcentující význam knihoven ve vzdělávacím procesu.

Předávání cen tradičně moderovala Zlata Houšková
Předávání cen tradičně moderovala Zlata Houšková

Kromě ocenění Knihovna roku 2017 byla v Zrcadlové kapli předána také cena Městská knihovna roku 2017, kterou uděluje SKIP a Svaz měst a obcí ČR. Ocenění získala Městská knihovna Slavičín (ta byla zároveň nejlepší knihovnou v kategorii měst od 5 001 do 10 000 obyvatel). V kategorii měst do 3 000 obyvatel zvítězila knihovna v Jevišovicích (Jihomoravský kraj), v kategorii měst od 3 001 do 5 000 obyvatel knihovna v Pohořelicích (rovněž Jihomoravský kraj), v kategorii měst od 10 001 do 20 000 obyvatel knihovna v Lounech (Ústecký kraj), v kategorii měst od 20 001 do 40 000 obyvatel knihovna v Uherském Hradišti (Zlínský kraj) a v kategorii měst nad 40 000 obyvatel knihovna v Jihlavě (Kraj Vysočina).

V Zrcadlové kapli byla předána i cena Knihovna jinak 2016, kterou uděluje Svaz měst a obcí ČR s dílem propojit knihovny mezi sebou a sdílet dobrou praxi. Na prvním místě se umístila Městská knihovna Dobříš, těsně za ní následovala Městská knihovna Jílové u Prahy a jako třetí skončila Knihovna Třinec.

Součástí slavnostního ceremoniálu bylo i udělení ceny MARK 2017, o které informuje samostatný článek v tomto čísle Bulletinu SKIP.

Pohled na účastníky
Pohled na účastníky

Odkazy na další fotografie a videa z předávání knihovnických cen najdete na portálu Informace pro knihovny.

Autorem fotografií je Václav Jansa z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Komentáře k článku