Cenu MARK 2017 získala Linda Jansová

Dne 5. října 2017 byla v pražském Klementinu spolu s cenami Knihovna roku předána také cena MARK určená mladým pracovníkům knihoven za jejich tvůrčí aktivity nebo přínos v oboru knihovnictví a informační věda v daném kalendářním roce. Cenu MARK 2017 získala Linda Jansová, která je autorkou koncepce a editorkou webu Studijní pomůcky pro knihovníky a také webové podoby Bulletinu SKIP. Oba weby se vyznačují přehledností, přístupností pro mobilní zařízení i pro osoby se specifickými potřebami a navíc jsou jedinečné využitím interaktivních taxonomií vzájemně propojujících vložené informace a umožňujících jejich interaktivní využití uživateli.

Linda Jansová rozhodně není v knihovnické komunitě neznámou osobou. Věnuje se teoreticky a prakticky mnoha odborným tématům. Z nich jmenujme například citování odborných textů, evidenci publikační činnosti, selekční jazyky, znalostní management, propojená data, otevřené softwary aj. Publikuje a překládá odborné texty, je ovšem také autorkou mnoha zpráv a článků v oborových časopisech. Na začátku roku 2017 se stala šéfredaktorkou Bulletinu SKIP, s redakční prací má však již dlouholeté zkušenosti z časopisu Ikaros, kde působí od svých studentských let. Od roku 2008 se podílí na lokalizaci knihovního softwaru s otevřeným zdrojovým kódem Evergreen a na jeho implementaci v českých knihovnách. Jedním z posledních projektů, kterých se účastní, je příprava koncepce národní analytické bibliografie. Kromě toho se však podílí na mnoha dalších projektech a aktivitách, ať už ve SKIP, kde mimo jiné pracuje ve výboru pražské organizace, nebo jinde, spolupracuje jako školitelka či konzultantka se studenty i pracovníky Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a dalšími subjekty.

Linda Jansová si cenu MARK bezpochyby zaslouží, a to nejen za své letošní nebo dřívější aktivity. České knihovnictví a informační vědu od svých studijních let pozitivně ovlivňuje svou schopnosti propojit odbornost a teoretický rozhled s praktickými činnostmi a nacházet souvislosti nejen mezi jednotlivými odbornými tématy, ale také mezi teorií a každodenní knihovnickou praxí.

Komentáře k článku