Aktivity sekce 60+ v roce 2017

Činnost sekce 60+ se v roce 2017 odvíjela převážně od toho, že koncem předchozího roku vyšla metodická příručka pro práci knihoven se seniory (její recenzi si můžete přečíst v čísle 1/2017, pozn. red.), která stanovila základní předpoklady pro knihovnu přátelskou seniorům. Proto pokračovala série seminářů, které se těmto doporučením věnovaly a nové standardy vysvětlovaly. Teoretický úvod o problematice stárnutí a přístupu k němu obstarala PhDr. Miroslava Dvořáková z Univerzity Palackého v Olomouci, s metodikou posluchače seznámila Mgr. Zlata Houšková, vedoucí autorského kolektivu, který příručku připravoval.

Obálka metodické příručky pro práci knihoven se seniory (zdroj: web SKIP)
Obálka metodické příručky pro práci knihoven se seniory (zdroj: web SKIP)

Od počátku, kdy sekce 60+ zahájila svou činnost, se snažíme vzdělávací aktivity směřovat rovnoměrně do všech regionů České republiky a vybíráme spolupracující knihovny nejen podle místa, ale i podle zájmu o danou problematiku. V roce 2017 se semináře konaly ve Vyškově, Karlových Varech a Chomutově a navázaly na stejné akce z předchozího roku v Pardubicích, Olomouci a Českých Budějovicích. Tyto semináře proběhly s podporou grantu SKIP. Mimořádný zájem projevil v průběhu roku středočeský region, a proto jsme vyšli vstříc Středočeské vědecké knihovně v Kladně, která pro své knihovny zorganizovala dodatečné setkání v listopadu v Praze.

Podle ohlasů se zdá, že téma vystihlo aktuální potřeby knihoven a spokojenost vyjadřovali účastníci i s oběma lektorkami. Děkujeme všem knihovnám, které přijaly nabídku ke spolupráci a na přípravě akcí se podílely. Záměr přiblížit vzdělávání do jednotlivých krajů přinesl ovoce v podobě účasti knihovnic z menších obcí, které běžně při podobných příležitostech nepotkáváme. Každý z posluchačů obdržel osvědčení, které potvrzuje, že splnil jednu z podmínek kladených na vzdělávání personálu veřejné knihovny přátelské seniorům.

Výbor sekce 60+ pracuje  od založení v nezměněné podobě a za účelem hodnocení proběhlých a přípravě nových aktivit se schází dvakrát až třikrát do roka. Rozhodli jsme se rozšířit počet jeho členů a přizvat ke spolupráci především kolegyně z moravských knihoven. Jako každý rok jsme připravili grant. I v roce 2018 se knihovnická veřejnost může těšit na naše akce – tentokrát se bude jednat o dva kurzy psychohrátek.

Komentáře k článku