Rovný přístup: knihovna přátelská k seniorům: metodická příručka pro práci knihoven se seniory

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

Odborná sekce: 

MAZUROVÁ, Hana a Zlata HOUŠKOVÁ (ed.). Rovný přístup: knihovna přátelská k seniorům: metodická příručka pro práci knihoven se seniory. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2016. 87 s. ISBN 978-80-7050-674-5. Dostupné též z: http://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf

Současné osoby důchodového věku jsou v dobré psychické i fyzické kondici a mají zájem aktivně prožít svůj postproduktivní čas. Vzhledem k tomu, že dlouhodobá demografická křivka nám do roku 2050 ukazuje stále vzrůstající počet osob důchodového věku (tzv. Husákovy děti), je zájmem společnosti tyto osoby v jejich volnočasových aktivitách podporovat.

K tomu přispívá i základní poslání knihoven – naplňování vzdělávacích hodnot zvyšováním informálního (individuálního) sebevzdělávání prostřednictvím literatury, průvodců, časopisů.

Nezanedbatelnou složkou je i organizace neformálního vzdělávání, např.:

  • Virtuální Univerzita třetího věku – VU3V (vysokoškolské vzdělávání seniorů v regionech),

  • univerzity třetího věku – U3V (vysokoškolské vzdělávání seniorů v sídlech / detašovaných pracovištích vysokých škol),

  • akademie třetího věku,

  • volnočasové přednášky, besedy apod. pořádané knihovnami v regionech.

Vzhledem k tomu, že knihovny vždy byly nositelkami vzdělanosti – a jejich služby jsou i v dnešní přetechnizované době staršími občany stále vyhledávané – domnívám se, že metodická příručka je pro práci knihovníků velmi cennou pomůckou. Nejenže na základě příkladů dobré praxe předkládá technické a organizační doporučení, ale též uvádí nejnovější trendy a naznačuje možnosti dalšího směru rozvoje. To vše mohou využít i jiné vzdělávací instituce, např. muzea a galerie, případně i komerční vzdělávací organizace.

Velmi oceňuji důkladnou práci, jež byla autorským týmem ze Sekce 60+ SKIP odvedena při zmapování a podchycení nejnovějších trendů. Kladně hodnotím i logické členění metodické příručky a skutečnost, že je napsána velmi srozumitelným a příjemně čtivým jazykem.

Předpokládám, že příručka bude velmi přínosným vodítkem pro dosažení co nejkomfortnějších služeb pro seniorskou veřejnost a že ji využijí nejenom knihovníci, ale i pracovníci ostatních vzdělávacích organizací.

Komentáře k článku