Ze zasedání předsednictva za období červenec až říjen 2017

Od července do října 2017 se uskutečnila dvě zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP. Níže najdete nejdůležitější body z obou jednání.

6. 9. 2017

  • Zpracovává se archiv SKIP. Bylo zkompletováno a popsáno cca sto archivních krabic a při té příležitosti byly odpracovány desítky hodin. Velké množství dokumentů bude třeba skartovat.
  • V souvislosti s přípravami oslav 100. výročí založení republiky a prvního knihovnického zákona byli ke spolupráci osloveni ředitelé krajských knihoven. Podrobnosti budou včas sděleny prostřednictvím knihovnických konferencí.
  • Na 2. až 7. 10. 2017 se chystá Týden knihoven. Letos je akce zaměřena na práci knihoven s dětmi předškolního věku a jejich rodiči. Týden by se také měl stát úvodem k plánovanému zahájení celorepublikového projektu S knížkou do života (Bookstart) v březnu 2018 (základní informace o projektu najdete v samostatném článku).
  • Výjezdní zasedání výkonného výboru SKIP se uskuteční ve dnech 8. až 9. 11. 2017 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Program je v přípravě.
  • Do rozpočtu na rok 2018 je nutno přesně specifikovat požadované finanční prostředky na všechny projekty – požadavky není možné v průběhu roku navyšovat. Z některých regionů nechodí včas potřebné odvody ani doklady k financování.
  • V roce 2018 se uskuteční studijní zájezd do belgických a německých knihoven, a to pravděpodobně první červnový týden. Podrobnosti budou včas k dispozici v knihovnických konferencích.

4. 10. 2017

  • V souvislosti s právě probíhajícím Týdnem knihoven bylo o knihovnách slyšet v televizním vysílání i tištěných médiích.
  • Program výjezdního zasedání výkonného výboru SKIP, které proběhne ve dnech 8. až 9. 11. 2017 v Brně, je hotov. Bude se diskutovat o hospodaření, grantech SKIP, 100. výročí založení republiky a prvního knihovnického zákona, projektu S knížkou do života (Bookstart), zahraniční spolupráci i Bulletinu SKIP.
  • Pokračují přípravy oslav 100. výročí založení republiky. Bude se podávat žádost o grant. Je nutné urychleně specifikovat (nejlépe v každém kraji individuálně) termín, místo, časové rozpětí, seznam pozvaných hostů, moderátora akce apod.
  • V roce 2019 proběhne valná hromada SKIP. Místo konání zatím není určeno.

Komentáře k článku