SKIP spouští projekt S knížkou do života (Bookstart)

Pro kampaň Březen – měsíc čtenářů v roce 2018 připravuje SKIP spuštění projektu s pracovním názvem S knížkou do života (Bookstart). Česká republika se tak připojí k téměř třicítce jazykových oblastí světa, kde se projekt Bookstart již řadu let úspěšně rozvíjí. Projekt by měl obrátit pozornost knihoven k práci s nejmenšími dětmi v předčtenářském období a s jejich rodiči. Jakýmsi pilotním ověřením vztahu knihoven v ČR k této problematice byl letošní Týden knihoven, který byl zaměřen právě na práci s těmito skupinami.

Podrobné informace o projektu a obšírnou inspiraci pro zapojení do něj přineslo zvláštní číslo Bulletinu SKIP (ke stažení ve formátu PDF), které spatřilo světlo světa na podzim letošního roku, a také seminář, který proběhl 23. října v Goethe Institutu v Praze. Proto se jimi zde nebudeme blíže zabývat.

Příprava projektu je poměrně náročná. V současné době hledá SKIP především partnery, kteří budou ochotni projekt podpořit finančně, podporu přislíbilo i Ministerstvo kultury ČR. Za zmínku i v této stručné informaci stojí nepochybně velká – a zdá se i úspěšná – aktivita předsedy SKIP; díky dr. Giebischovi má SKIP již přislíbeny finance na zahájení projektu.

Na projektu pracuje přípravný tým a podílí se také Klub dětských knihoven SKIP i některé knihovny. Věci jsou zatím samozřejmě „v pohybu“ a leccos se bude ještě vyvíjet, možná i měnit. Proto je třeba sledovat také webové stránky SKIP, kde se budou objevovat zpřesňující informace a také pokyny pro knihovny, jež se do projektu budou chtít zapojit.

Komentáře k článku