Rekonstrukce Místní veřejné knihovny Horní Počernice

Horní Počernice se nacházejí ve východní části Prahy 9, kousek od konečné metra B Černý Most. Adresa je to dobrá, vedení obce vynakládá značné finanční prostředky na rekonstrukci školských a kulturních zařízení. Místní veřejná knihovna dostala letos ke svým 112. narozeninám nově zrekonstruovanou budovu, kde sídlí od roku 1993. Předcházela tomu dlouholetá jednání vedení obce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který byl vlastníkem a neinvestoval do údržby žádné finanční prostředky. Když se budovu konečně podařilo převést do vlastnictví obce, otevřela se možnost rekonstrukce. Rozpočet na rekonstrukci činil dvanáct milionů Kč.

Původní podoba knihovny
Původní podoba knihovny

Ve výběrovém řízení zvítězila firma ORSmix s.r.o. z Prahy 9. Knihovna dostala náhradní prostory na Chvalské tvrzi, kam se vystěhovala v létě 2015. Během rekonstrukce se objevily problémy (praskající betonové podlahy, výpadek u subdodavatelů atd.), které způsobily posun původního harmonogramu stavebních prací. Nové vybavení do knihovny navrhla a zrealizovala firma Ceiba s.r.o.

Z rekonstrukce (5. listopadu 2015)
Z rekonstrukce (5. listopadu 2015)

Z rekonstrukce (14. prosince 2015)
Z rekonstrukce (14. prosince 2015)
Z rekonstrukce (14. prosince 2015)

Budova po rekonstrukci
Budova po rekonstrukci

Dne 5. června 2017 jsme mohli knihovnu v rekonstruovaných (a rozšířených) prostorách slavnostně otevřít.

Slavnostní otevření (zleva: místostarostka Eva Březinová, ředitelka knihovny Božena Beňová, starostka Hana Moravcová)
Slavnostní otevření (zleva: místostarostka Eva Březinová, ředitelka knihovny Božena Beňová, starostka Hana Moravcová)

Nechyběl ani dort
Nechyběl ani dort

Oddělení naučné literatury
Oddělení naučné literatury

Oddělení beletrie (Věra Čecháková, profesorka z místního gymnázia)
Oddělení beletrie (Věra Čecháková, profesorka z místního gymnázia)

Příjemný kout s malou zahrádkou
Příjemný kout s malou zahrádkou

V prostorách přízemí budovy nově vzniklo Kulturně komunitní centrum Horní Počernice. Cílem tohoto projektu je vytvářet prostor pro vzájemné potkávání se různých cílových skupin a generací. Budou realizovány jednak aktivity, jež podpoří vlastní činnost spolků sdružujících seniory, rodiny s dětmi, jednak aktivity dalších neziskových organizací, které se zabývají činnostmi ve prospěch cílových skupin na území Horních Počernic. Uskuteční se osvětové a preventivní aktivity, které pomohou cílovým skupinám řešit nejrůznější životní problémy – bezplatné poradny (psycholog, právník), besedy, semináře, přednášky. Projekt je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Fotografie pocházejí z archivu Místní veřejné knihovny Horní Počernice.

Komentáře k článku