Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyhlásila sbírku na podporu knihovny v Mosulu

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) ve spolupráci s Člověkem v tísni vyhlásila na dobu od 2. října do 31. prosince 2017 veřejnou peněžní sbírku na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku, která byla v letech 2014 až 2016 téměř zcela zničena během bojů mezi koaličními silami a tzv. Islámským státem.

Logo sbírky
Logo sbírky

Ústřední knihovna Mosulské univerzity byla s více než milionem dokumentů (včetně vzácných rukopisů a starých tisků) jednou z nejvýznamnějších knihoven v oblasti. V letech 2014 až 2016, kdy se Mosul ocitl pod nadvládou tzv. Islámského státu, byla téměř úplně zničena. V červenci 2017 se podařilo město definitivně osvobodit a ihned začaly snahy o jeho obrodu. Toto úsilí je zaměřeno i na Mosulskou univerzitu a její knihovnu, která studentům a pedagogům poskytovala potřebné informační zázemí ke studiu a výuce. Postupně byly uveřejňovány výzvy k posílání knižních darů do knihovny, na které chtěli zareagovat i zaměstnanci Knihovny FF UK. Přes prvotní myšlenku zaslání vyřazených knih z fondu fakulty se však nakonec rozhodli knihovnu podpořit finanční sbírkou. Předpokladem pro jakýkoliv knižní dar je totiž existence knihovny, resp. místa pro uložení knih, možnost jejich zpracování tak, aby mohly být poskytnuty čtenáři, a existence zázemí pro poskytnutí služby, tedy výpůjčního místa. Zároveň mluvíme o vysokoškolské knihovně, tedy odborné knihovně, která svůj fond buduje v souladu s výukou a výzkumem, který na dané univerzitě probíhá. Knihovníci z Knihovny FF UK nepovažovali za příliš šťastnou formu pomoci posílat jakékoliv knihy, ať už vyřazené (multiplikáty nebo nechtěné, zastaralé dokumenty) nebo nakoupené, ale bez jakékoliv koordinace. Smysluplnější by bylo zaslání knih podle seznamu požadovaných knih. Knihovníci vycházeli z předpokladu, že knihovna bude budovat svůj fond od základní studijní literatury, která darům vůbec nemusí – a pravděpodobně nebude – odpovídat. Knihovna FF UK se tedy rozhodla jít cestou finanční sbírky, která podle množství vybraných peněz umožní mosulské knihovně pořízení základního vybavení. Ta díky tomu bude moci opět poskytovat základní služby vysokoškolské knihovny – tedy výpůjčky knih, přístup do odborných databází, poskytnutí studijních míst, referenčních služeb apod.

Poškozená budova knihovny

Poškozená budova knihovny
Poškozená budova knihovny

Smutný pohled na poškozený fond
Smutný pohled na poškozený fond

Trosky původního vybavení
Trosky původního vybavení

Současný stav interiéru knihovny
Současný stav interiéru knihovny

Protože knihovníci neměli žádnou zkušenost s pořádáním finanční sbírky a postupně zjistili, že kromě nalezení způsobu, jak peníze v souladu se zákonem vybrat, ještě musí vyřešit jak a komu je předat, oslovili organizaci Člověk v tísni, která působí přímo v Mosulu. Mezi jejími místními zaměstnanci jsou dokonce i bývalí studenti mosulské univerzity, kteří služeb knihovny při svém studiu pravidelně využívali. Člověk v tísni je v kontaktu přímo s dr. Akramem Husseinem Albado, prezidentem univerzity. Ten byl iniciativou nadšen, a to především proto, že jde o projev profesní sounáležitosti. Finanční dar bude prostřednictvím Člověka v tísni předán vedení knihovny, která si ve spolupráci s organizací sama určí, jak jej využije. Přesný účel bude samozřejmě záviset na aktuálních potřebách a také na tom, jakou částku se podaří sbírkou vybrat. Vzhledem k současnému stavu knihovny lze předpokládat, že většina financí bude investována buď do zprovoznění budovy, ve které knihovna sídlí, nebo (vzhledem k rozsahu škod) do přestěhování knihovny do nové budovy. Primárním cílem tedy v tuto chvíli není doplnění samotných knih, ale především zajištění prostoru, kam je bude možné umístit. Kromě nejnutnějších rekonstrukčních prací lze peníze ze sbírky využít i na nákup a opravu vybavení a nábytku knihovny a v neposlední řadě i na opravu zachráněných knih a na nákup knih nových.

Postupně se k akci začali přidávat další lidé a instituce a myšlenka sbírky se začala rozrůstat. Velmi aktivně se do organizace zapojili studenti FF UK, konkrétně Spolek studentů Ústavu Blízkého východu a Afriky Madžlis. S počtem pomáhajících lidí se začaly objevovat i nápady, jak sbírku podpořit, které nakonec vyústily v doprovodný program sbírky. Původní myšlenka pomoci knihovníků knihovníkům se tak rozrostla o pomoc studentů studentům, učitelů učitelům nebo zkrátka lidí lidem.

K propagaci sbírky slouží i bannery
K propagaci sbírky slouží i bannery

Vrcholem doprovodného programu se stala celodenní akce Den pro Mosul. Ta se konala 2. listopadu 2017 v Kampusu Hybernská. Brány kampusu se otevřely ve tři hodiny odpoledne, od kdy účastníci mohli zhlédnout venkovní i vnitřní videoprojekce a unikátní výstavu Ohrožená architektura města Mosul, zapůjčenou Akademií věd ČR. Tato výstava návštěvníky seznámila s architektonickým dědictvím města, jehož osud závažně poznamenaly ideologicky motivované útoky radikální skupiny Islámský stát z archeologické i historické perspektivy. Výstava mapuje činnost Orientálního ústavu Akademie věd ČR v této oblasti. Poté proběhla odborná část programu – nejprve přednáška Ondřeje Beránka, ředitele Orientálního ústavu Akademie věd ČR, která zabýval tím, co a proč vlastně tzv. Islámský stát ničil a zda existují možnosti nápravy této situace. Následovala přednáška Naďi Aliové, koordinátorky iráckých programů Člověka v tísni, která se věnovala situaci v Iráku z humanitárního pohledu a podílu organizace Člověk v tísni na jejím řešení. Poté byl již prostor pro panelovou diskuzi, které se zúčastnili Jeho Excelence pan Walid Hamed Shiltagh (irácký velvyslanec v ČR), Petr Charvát (historik a archeolog, Západočeská univerzita v Plzni), Jana Mynářová (asyrioložka, egyptoložka, Český egyptologický ústav FF UK), Pavel Novotný (reportér, zpravodajský server Info.cz), Lenka Hrabalová (arabistka, Univerzita Palackého v Olomouci), Naďa Aliová (koordinátorka iráckých programů, Člověk v tísni), Miroslav Houska (arabista, vedoucí zahraničních projektů pro Blízký východ, GEMA ART GROUP a.s.) a Petr Štefan (mediální koordinátor, Člověk v tísni).

Po krátkém pozdravení od Jeho Magnificence pana Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, paní Mirjam Friedové, děkanky FF UK, a paní Naďi Aliové ze společnosti Člověk v tísni byl program uzavřen koncertem skupiny Fanfán Tulipán.

Chcete-li se do sbírky zapojit, můžete přispět bezhotovostně nebo využít pokladničky umístěné v prostorách Univerzity Karlovy na třech místech v Praze:

  • Filozofická fakulta, Knihovna Jana Palacha, nám. Jana Palacha 2;
  • Filozofická fakulta, Knihovna Celetná, Celetná 20;
  • Knihovna společenských věd T. G. Masaryka, U Kříže 661/8.

Další informace jsou k dispozici na webu sbírky nebo na její facebookové stránce.

Foto: Člověk v tísni.

Komentáře k článku