Hrátky s pamětí aneb Sekce knihovníků – trenérů paměti SKIP v roce 2017

V červnu roku 2011 byla v rámci SKIP ustanovena samostatná Sekce knihovníků – trenérů paměti. Všichni trenéři paměti z řad knihovníků jsou členy České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (dále ČSTPMJ) s certifikátem I. až III. stupně.

ČSTPMJ byla v roce 1998 založena především k pořádání kurzů pro seniory jako prevence Alzheimerovy choroby. Na knihovnické semináře však dnes přichází čím dál tím více mladých lidí. Naše lekce přispívají i ke zvyšování čtenářské gramotnosti u dětí a mládeže s důrazem na schopnost koncentrace, slovní zásobu a porozumění čtenému textu. Oblibu si získávají také lekce pro studenty na téma efektivní učení.

K 30. červnu 2017 měla sekce 57 členů, z toho 47 aktivních. Od ledna 2017 přibylo do naší sekce devět nových knihovnic – trenérek paměti. V prvním pololetí 2017 jsme uspořádali celkem 549 akcí, kterých se zúčastnilo 7 232 osob, z toho 4 183 seniorů.

Z celkového počtu připadá 1 160 účastníků na 60 akcí pořádaných v rámci březnové celostátní akce Národní týden trénování paměti 2017, do které se zapojilo 32 členů sekce. Věhlas trenérů paměti z našich řad již překračuje hranice knihoven. Uspořádali jsme celkem 87 akcí mimo knihovnu (v sociálních ústavech či školách), kterých se zúčastnilo 1 419 osob. Pokládám to za známku důvěry v knihovníky a zvyšování jejich prestiže v místě působení.

Všichni trenéři paměti, knihovníky nevyjímaje, musejí pro udržení platného certifikátu neustále doplňovat své vzdělání. Proto se účastníme povinných seminářů, které dvakrát ročně v Praze pořádá ČSTPMJ. Jednou ročně se také, s podporou Ministerstva kultury ČR a SKIP, setkáváme v některé z knihoven na tradičních dílnách, kde si vyměňujeme zkušenosti z praxe a získáváme nové informace z oboru. Letos jsme se vzdělávali ve Vsetíně, příští rok navštívíme knihovnu v Českém Krumlově.

Z archivu akcí vybírám:

  • Ludmila Makovská, Ústí nad Labem: „Mohla bych tréninky paměti dělat denně a pořád by to bylo málo. Bohužel v Ústí nad Labem a okolí jsem pro veřejnost jediná. Vynikající byly tzv. reminiscenční tréninky paměti. Chodí ke mně manželský pár ve věku 89+92, kteří celý život žijí v Ústí nad Labem. Využívám regionální literaturu a spolupracuji s muzeem.“

  • Gabriela Mazurová, Český Krumlov: „Trénuji od března 2017, zatím se rozhlížím a piluju lekce, hledám další inspiraci a těším po prázdninách na nové kurzy pro naše čtenáře. Trénuji zatím pouze seniory a setkala jsem se s velmi příjemnými, inspirativními lidmi.“

  • Olga Šenoldová, Jindřichův Hradec: „První pololetí roku 2017 nezbývá hodnotit než kladně, lidé byli nadšeni a bavilo je to. Stejně jako i mou maličkost. Všichni chtějí pokračovat, počet kurzů narůstá. Co mi dělá ale velikou radost, je pozorování změn u účastníků – kurz od kurzu jsou usměvavější, veselejší a rozzářenější. Určitě to má smysl, i kdyby jen pro toto.“

  • Mgr. Ivana Šrámková, Vyškov: „Ještě než nastaly jarní prázdniny, navštívili žáci druhého ročníku gymnázia a dvou devátých tříd lekci věnovanou efektivnímu učení. Kromě teorie v podobě základních tipů a rad si také vyzkoušeli cvičení, která je mohou v budoucnu potkat na přijímacích zkouškách, a mnemotechniky loci a akrostikum. Ty svou jednoduchostí nadchly zejména paní učitelky. Můžeme tedy jen doufat, že se svými žáky přijdou i příště.“

Atmosféru na lekcích knihovníků – trenérů paměti dokládají i následující fotografie (v popiscích je vždy uvedeno jméno trenéra paměti a místo jeho působení):

Zdeňka Adlerová, Vyškov
Zdeňka Adlerová, Vyškov

Marcela Güttnerová, Litvínov
Marcela Güttnerová, Litvínov

Anna Kratochvílová, Velvary
Anna Kratochvílová, Velvary

Růžena Lepšová, Benešov nad Černou
Růžena Lepšová, Benešov nad Černou

Iva Pekníková, Litomyšl
Iva Pekníková, Litomyšl

Miroslava Vyroubalová, Prostějov
Miroslava Vyroubalová, Prostějov

Martina Vyskočilová, Osek
Martina Vyskočilová, Osek

Vizitky členů sekce, výroční zprávy o naší činnosti, veselé historky „z natáčení“ a informace pro knihovny, kde dosud nepůsobí trenér paměti, naleznete na našich stránkách.

Fotografie pocházejí z archivu Sekce knihovníků – trenérů paměti. Další fotografie jsou k dispozici ve fotogaleriích sekce.

Komentáře k článku