Ze zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP za období prosinec 2016 až březen 2017

Od prosince 2016 do března 2017 se uskutečnila celkem čtyři zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP. Níže najdete nejdůležitější body z jednotlivých jednání.

7. 12. 2016

 • Byla vyhodnocena anketa k budoucímu vydávání Bulletinu, na kterou odpovědělo cca 500 členů. (Podrobné výsledky ankety najdete v článku Váš názor na Bulletin SKIP – výsledky průzkumu, pozn. red.)

 • Probíhá příprava nejbližších velkých projektů na rok 2017:

 • V Březnu měsíci čtenářů 2017 proběhne hledání nejlepší čtenářské babičky.

 • Sedmnáctá pohádková Noc s Andersenem pořádaná Klubem dětských knihoven SKIP ČR proběhne 31. 3. 2017, tentokrát s výtvarníkem Jaroslavem Němečkem a hrdiny Čtyřlístku.

 • Knížkou pro prvňáčka 2017 bude titul Lapálie v Lampálii spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762. Knížka je opět připravována ve spolupráci s nadací Čtení pomáhá. Smlouvy jsou podepsány, knížka se připravuje. Harmonogram je stejný jako v předchozích letech. Je nutné motivovat děti k podpoře projektu Čtení pomáhá.

 • 23. 4. 2017 proběhne Mezinárodní den knihy a autorských práv – oslavami se připojíme k akci Kniha Ti sluší Svazu českých knihkupců a nakladatelů, blíže viz tisková zpráva ke kampani.

11. 1. 2017

 • Je připravena úprava Jednacího a Finančního řádu SKIP. Na jednání VV SKIP v dubnu bude projednána problematika zrušení regionální organizace (konkrétně vložení této problematiky do nových stanov a poté do jednacího řádu).

 • 24. 4. 2017 se uskuteční společný seminář s Goethe-Institutem, a to pod názvem Spolupráce knihoven a škol v oblasti podpory čtenářské a informační gramotnosti.

 • V souvislosti s novou publikací Kláry Smolíkové Spolkla mě knihovna bylo navrženo vyrobit ke knize 12 A2 komiksových panelů, které by putovaly po knihovnách. Dále by pro knihovníky byly k dispozici pracovní listy, které by se daly využívat při besedách. Je však nutné zjistit zájem knihovníků. Je možné se také zaměřit pouze na výstavu a metodických listů se vzdát.

 • Studijní cesta po slovinských knihovnách proběhne mimořádně v termínu 5.–10. 6. 2017.

8. 2. 2017

 • Předseda SKIP kol. Giebisch intenzivně pracuje na Výroční zprávě SKIP 2016. Úkol mu komplikují pozdě dodané podklady.

 • Jednání výkonného výboru SKIP se uskuteční v Národní knihovně ČR v Praze 10. 4. 2017. Program se připravuje. Je nutná spolupráce všech regionů a jejich předsedů.

 • Osmý ročník akce Březen měsíc čtenářů je vyhlášen. Knihovny registrují své akce na webu SKIP. K této akci je vyhlášena i nová aktivita Atlas babiček. Zúčastnit se může každá knihovna, která se zaregistruje a pošle fotografii (fotografie) babičky čtenářky. Akce probíhá přes Facebook a z fotografií bude sestaven Atlas babiček. Vítězná babička bude oceněna.

 • Slavnostní vyhlášení výsledků 18. ročníku soutěže o nejlepší knihovnickou webovou prezentaci Biblioweb proběhne na konferenci ISSS 2017 (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 3. 4. 2017.

 • Celostátní setkání knihovnických seniorů proběhne od 20. do 22. 6. 2017 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

8. 3. 2017

 • Březen je bohatý na události. Poměrně často se naštěstí tentokrát mluví i o knihovnách, knihách a čtení vůbec.

 • Alena Kvasničková, hospodářka SKIP, pochválila práci většiny regionálních hospodářek.

 • Předsednictvo odsouhlasilo Zprávu o hospodaření SKIP ČR za rok 2016.

 • Je připraven návrh rozpočtu na rok 2017, který se bude dále projednávat na zasedání výkonného výboru SKIP, které proběhne 10. 4. 2017.

 • Elektronická evidence tržeb (EET) se bude týkat i některých knihoven. Na zasedání výkonného výboru bude připravena první informace, aby se knihovny v tomto směru nedostaly do problémů.

 • Během let se rozrostl počet archivních materiálů SKIP. Archiv je potřeba přetřídit, dobře zpracovat a najít pro něj jiné umístění. Momentálně se nachází v prostorách Klementina, které se budou revitalizovat. Kdo se tohoto velkého úkolu ujme, je zatím předmětem diskusí a úvah.

Komentáře k článku