Vsetínské Literární jaro vstoupilo do svého osmého ročníku

V březnu byl zahájen již 8. ročník festivalu Literární jaro ve Vsetíně, na jehož organizaci se od počátku podílejí Masarykova veřejná knihovna VsetínNadace Masarykova gymnázia Vsetín. Za dobu svého trvání přivítal festival řadu osobností nejen literárního, ale také vědeckého, hudebního, výtvarného, publicistického, kulturního a společenského života.

Jiné ambice nemá ani letošní ročník. Jedním z prvních významných hostů festivalu byla Věra Sosnarová, pamětnice a autorka románu Krvavé jahody. Její životní osud by jistě neměl upadnout v zapomnění. Autentický příběh této Češky zavlečené do sovětských gulagů a věznic, kde prožila devatenáct krutých let, nenechal chladným nikoho z přítomných. Velmi poutavým, emotivním a (na svůj věk 85 let) obdivuhodným podáním nechala nahlédnout do vlastních neveselých životních eskapád. Přestože s ní život zacházel v různých etapách tím nejkrutějším způsobem, projevila neotřesitelnou víru v lepší zítřky a vyjádřila pokoru a vděk za každý den, za každou maličkost, za drobné radosti. To vše přenesla jak na přítomné studenty vsetínských středních škol, tak i na dospělé posluchače z řad veřejnosti.

Studenti poslouchají Věru Sosnarovou

Studenti poslouchají Věru Sosnarovou
Studenti poslouchají Věru Sosnarovou

Věra Sosnarová s posluchačkou besedy
Věra Sosnarová s posluchačkou besedy

Věra Sosnarová podepisuje svou knihu Krvavé jahody
Věra Sosnarová podepisuje svou knihu Krvavé jahody

Výtvarně kreativní stránku Literárního jara zaštítila vsetínská rodačka Magda Jochcová. Tato umělkyně se převážně věnuje práci s keramickou hlínou, vytváří mozaiky a závěsné kachle do exteriérů i interiérů. V rámci Literárního Jara se ujala vedení keramických dílen pro studenty vsetínského gymnázia.

Z keramické dílny

Z keramické dílny
Z keramické dílny

Studentům gymnázia bylo určeno i další setkání s mladým talentovaným režisérem a producentem Jiřím Novotným. Tato beseda byla pro posluchače velmi inspirativní i vzhledem k tomu, že mohli vyslechnout životní zkušenosti jim věkově blízkého tvůrce.

Mladším dětem – žákům základních škol – se věnovalo vystoupení interaktivního hudebního didaktického divadla Abraka Muzika. Do jejich produkce patří například programy Jsem online, Na šikmé ploše či Finanční labyrint. Do Vsetína Abraka muzika zavítala s pořadem Jak žijeme. Zúčastnilo se jej cca 250 dětí z pátých až sedmých tříd. Program byl sestaven z divadelních scének a hudebních vstupů. Během interaktivního vystoupení byly děti vtahovány do akcí na jevišti. Herci simulovali situace ze života (nalezení něčí peněženky, komunikace s neznámým člověkem apod.) a úkolem dětí bylo na ně reagovat. Největší ohlasy u dětského publika získaly hudební čísla v rapperském stylu a ukázka beatboxingu.

Představení divadla Abraka Muzika

Představení divadla Abraka Muzika

Představení divadla Abraka Muzika

Představení divadla Abraka Muzika
Představení divadla Abraka Muzika

Jedním z cílů festivalu je představovat studentům a mladým lidem zajímavé osobnosti napříč společenským spektrem a jejich zajímavé, ne vždy jednoduché životní osudy. Takovou osobností je i judista Lukáš Krpálek, který v dětství nepatřil mezi pohybově nadané jedince, přesto se stal nejlepším sportovcem ČR roku 2016. Jsme rádi, že právě tento sportovec přijal pozvání na besedu do Vsetína. Neméně zajímavé, inspirativní a poučné bude i setkání s hudebníkem, textařem, zpěvákem a rapperem Radkem Gipsy Bangou s podtitulem Když chceš, tak to dokážeš.

Díky spolupráci se Vsetínskou nemocnicí a.s. v rámci Literárního jara vystoupila i doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D., která se zabývá respirační fyzioterapií.

Významným hostem opětovně bude prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., MBE, který si získává srdce vsetínských posluchačů již několikátým rokem. Letos otevře diskusi Geneze zla aneb Shakespearovi padouši.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín přivítala také spisovatelku Petru Dvořákovou, která představila svou knihu Já jsem hlad s tématem mentální anorexie. Sama autorka odhalila vlastní zkušenost s touto zákeřnou nemocí. Beseda proběhla jak v dopoledních hodinách pro školy, tak v podvečer pro veřejnost.

V dubnu navštíví knihovnu Kateřina Dubská, autorka románů Člověk Gabriel a Dcery, ale také i nedávno vydané povídkové knihy Malé zázraky, což jsou skutečné příběhy lidí, kteří dokázali změnit k lepšímu mnohdy hodně složitou cestu svého života. Kateřina Dubská žije v Bílých Karpatech, chová kozy a včely, píše knihy a stále více věří tomu, že zázraky se dějí, jen na ně musíme věřit.

Festival bude pokračovat i v květnu, kdy Josef Ptáček přijede s výstavou velkoformátových reprodukcí Zdeněk Burian, malíř ztraceného času, s níž bude spojena i přednáška o tomto malíři a ilustrátorovi.

Záštitu nad letošním ročníkem festivalu převzal básník Jiří Dědeček, předseda Českého centra PEN klubu, a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Za finanční podporu děkujeme Ministerstvu kultury ČR / Státnímu fondu kultury ČR a Zlínskému kraji.

Fotografie pocházejí z archivu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Komentáře k článku