Bulletin SKIP má novou tvář

Vážení a milí čtenáři,

jistě neušlo Vaší pozornosti, že v letošním roce Vám přinášíme Bulletin SKIP ve zcela nové podobě. Články publikované v bulletinu si můžete nově stáhnout i ve formátech PDF a EPUB, k dispozici je i verze pro tisk. U jednotlivých článků je také otevřeno diskusní fórum. Chcete-li články citovat, můžete přímo využít záznam podle ČSN ISO 690 uvedený u každého článku.

Novinkou je také skutečnost, že běžná čísla bulletinu nově vycházejí pouze v online podobě (zvláštní čísla budou od letošního roku vycházet jak v tištěné, tak v online podobě). Při rozhodování o tom, zda má bulletin vycházet nadále souběžně tištěně i online, nebo již výhradně online, jsme vycházeli z výsledků průzkumu Váš názor na Bulletin SKIP. Mimochodem starší čísla Bulletinu SKIP si můžete i nadále přečíst na původních webových adresách.

Protože stávající číslo je první číslo vydané v této nové podobě, velmi uvítáme, pokud nám poskytnete jakoukoliv zpětnou vazbu, ať už v diskusi u jednotlivých článků, nebo např. zasláním e-mailu.

Od druhého čísla budeme upozornění na nové číslo posílat nejenom do knihovnických konferencí, ale také dalším zájemcům, kteří se na hlavní stránce webu přihlásí k odběru tohoto upozornění.

Obohacením nové online podoby bulletinu je i vznikající přehled výstav k zapůjčení, jehož cílem je usnadnit výměnu informací o dostupných výstavách. Předpokládáme, že tento přehled se bude postupně stále rozrůstat a zamýšlenou úlohu plnit čím dál lépe.

Je třeba rovněž zmínit, že od začátku roku 2017 došlo také ke změnám ve složení redakční rady. Seznam aktuálních členů najdete v sekci O časopise. Velké díky si zaslouží PhDr. Ladislav Kurka, který svědomitě vedl redakci Bulletinu SKIP po více než dvě desetiletí a nyní se již – alespoň pokud jde o bulletin – věnuje zaslouženému odpočinku.

Závěrem uvádíme na pravou míru údaj z článku PhDr. Karel Sosna je novým nositelem ceny ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury publikovaného v čtvrtém čísle Bulletinu SKIP z roku 2016 (na s. 12 tištěné verze časopisu a na adrese http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull16_407.htm#ti online verze) – PhDr. Karel Sosna svá studia na Univerzitě Karlově neukončil v roce 1984, ale již o dvacet let dříve, tj. v roce 1964. Dr. Sosnovi se za tento nedostatek omlouváme.

Příjemné čtení Vám za celou redakci Bulletinu SKIP přeje

Linda Jansová

Komentáře k článku