Historie

Bulletin SKIP vychází již od roku 1992. V letech 1992 až 2000 vycházel pouze v tištěné podobě, v letech 2001 až 2016 souběžně v tištěné a online podobě a od roku 2017 vychází pouze online.

Na tomto webu jsou zpřístupněna čísla vydávaná od roku 2017. Archiv čísel vydávaných online v letech 2001 až 2016 je k dispozici na adrese http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm.

Tištěná čísla mají ISSN 1210-0927, online čísla pak ISSN 1213-5828.