Vltavské ostrovy v Praze

Základní informace
Anotace

Výstava představuje historii i současnost vltavských ostrovů na území hlavního města Prahy pomocí výstižných textů, dobových obrázků i současných fotografií. Také ukazují i staré mapy ostrovů v různých obdobích, dokonce i ty, které již dnes v reálu nespatříme. Výstavu připravilo Centrum geografie volného času (GeoVoČ), Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii (KUHIG) při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK ve spolupráci s Mapovou sbírkou UK a Výzkumným centrem historické geografie (VCHG).

Autoři:  RNDr. Dana Fialová, Ph.D.; Mgr. Michaela Steyerová; prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Typ výstavy
Tematické zaměření
Výstavu je možné zapůjčit do
15. 12. 2021
Kontaktní osoba
Blanka M. Šimánová
221 951 357,9
Vlastník výstavy

Přírodovědecká fakulta UK

Exponáty
Typ exponátů
Počet exponátů

19 posterů

Rozměry exponátů
Upřesnění k rozměrům exponátů

Postery mají 70cm na šířku a 100cm na výšku.

Jazyk popisků k exponátům
Upřesnění k popiskům exponátů

Popisky jsou součástí posterů.

Jazyk doprovodných textových informací
Podmínky zapůjčení
Podmínky zapůjčení

Výstava je půjčována zdarma. Podmínky jsou detailně vypsány ve smlouvě o zapůjčení, kterou musí být vždy podepsat statutární zástupce instituce (3 stejnopisy). Tento statut. zástupce musí být také uveden jako vypůjčitel. Termín zapůjčení se nejprve dohodne s Knihovnou geografie přes e-mail: knihgeog@natur.cuni.cz; poté se teprve vyplní do smlouvy. Výstava se předává osobně v Knihovně geografie. Vypůjčitel ručí za bezpečnou instalaci a nese finanční odpovědnost za poškození posterů. Smlouvu najdete zde: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/pujcovani-vystav

Cena za zapůjčení
0,-
Přeprava
Přepravu zajišťuje
Přepravu hradí
Způsob doručení
Proběhlé výstavy

Předsálí Mapové sbírky UK, Albertov 6, Praha 2; Městská knihovna Ústí n. Orlicí; VŠ regionálního rozvoje Praha - Řepy;

Údaje o výstavě byly naposledy aktualizovány 11. 2. 2020 14:32.