Svět hor :

Základní informace
Podnázev
krajina, rizika, procesy
Anotace

Výstava je věnována geografickým výzkumům horských oblastí. Expozice přibližuje složitou problematiku v nejširších souvislostech od výzkumu horského reliéfu, přes vymezení, vznik a vývoj hor až k přírodním ohrožením. Odhaluje některá tajemství hor, vysvětlí např. co je alpínské bezlesí, jaké rostliny rostou na horách nebo kde je rozšířen rys. Pro milovníky horských sportů byl představen fenomén alpinismu. Výstava obsahuje unikátní originální fotografie hor z celého světa (Peru, Chile, Slovensko, Kyrgyzstán, Ekvádor, Indie).

Typ výstavy
Tematické zaměření
Výstavu je možné zapůjčit do
17. 12. 2020
Kontaktní osoba
Blanka Šimánová
Vlastník výstavy

Přírodovědecká fakulta UK, Knihovna geografie

Exponáty
Typ exponátů
Rozměry exponátů
Upřesnění k rozměrům exponátů

Postery mají 70cm na šířku a 100cm na výšku.

Jazyk popisků k exponátům
Upřesnění k popiskům exponátů

Popisky jsou součástí posterů.

Jazyk doprovodných textových informací
Podmínky zapůjčení
Smlouva o zapůjčení výstavy
Podmínky zapůjčení

Putovní výstava je půjčována zdarma. 

Podmínky jsou detailně vypsány ve smlouvě o zapůjčení, kterou musí být vždy podepsat statutární zástupce instituce (3 stejnopisy). Tento statut. zástupce musí být také uveden jako vypůjčitel. Termín zapůjčení se nejprve dohodne s Knihovnou geografie přes e-mail: knihgeog@natur.cuni.cz; poté se teprve vyplní do smlouvy. Výstava se předává osobně v Knihovně geografie. Vypůjčitel ručí za bezpečnou instalaci a nese finanční odpovědnost za poškození posterů. Smlouvu najdete zde: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/pujcovani-vystav

Cena za zapůjčení
0,-
Přeprava
Přepravu zajišťuje
Přepravu hradí
Způsob doručení
Proběhlé výstavy

O výstavu Svět hor je velký zájem. Byla vystavena v Gymnáziu Moravská Třebová, v kulturním centru Civitas per Populi v Hradci Králové, v Městské knihovně v Ústí n. Orlicí, v Ústřední knihovně VŠB Technické university v Ostravě, Měst. kulturním středisku v Novém Jičíně.Počátkem roku 2020 v SIC, České zemědělské univerzitě v Praze.

Údaje o výstavě byly naposledy aktualizovány 18. 10. 2019 13:24.