Sociální deprivace v městském prostředí:

Základní informace
Podnázev
objektivní a subjektivní dimenze
Anotace

Výstavu připravila Urbánní a regionální laboratoř Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK. Představuje výsledky výzkumu autorů: Jana Temelová, Jana Jíchová, Jakub Novák, Hana Svobodová, Nina Dvořáková, Petra Špačková, Lucie Pospíšilová, Pavlína Netrdová, Martin, Šimon, Martin Ouředníček, Ivana Přidalová, Peter Svoboda

 • 1) Vstupní poster s názvem a datem konání výstavy: Sociální deprivace v městském prostředí:  Objektivní a subjektivní dimenze 
 • 2) Sociální deprivace v městském prostředí /Komentář k výstavě. 
 • 3) Konstrukce indexu vícenásobné deprivace v českých podmínkách 
 • 4) Dimenze fluktuace indexu vícenásobné deprivace Česko 2011 
 • 5) Dimenze fluktuace indexu vícenásobné deprivace Praha 2001 
 • 6) Sociální deprivace v Praze: subjektivní dimenze 
 • 7) O čem píšeme 
 • 8) Sociální proměny pražských čtvrtí 
 • 9) Rezidenční segregace a mix v postsocialistickýchmetropolích 
 • 10) Kriminalita v Praze 
 • 11) Senioři a rezidenční prostředí 
 • 12) Každodenní proměny městských prostorů a sociální deprivace (autoři posteru: Lucie Pospíšilová, Jana Jíchová, Jana Temelová)
 • 13) Výzkum kontraurbanizace v Česku (autoři posteru: Martin Šimon, Klára Šustrová, Martin Ouředníček, Jakub Novák)
 • 14) Dekoncentrace ekonomických aktivit do zázemí Prahy: dvě tváře komerční suburbanizace (autoři posteru:  Peter Svoboda, Martin Ouředníček, Jakub Novák)
 • 15) Atlas obyvatelstva (autoři posteru:  Jakub Novák, Martin Ouředníček, Martin Křivka, Matěj Soukup, Tomáš Pokorný)
 • 16) Suburbanizace.cz (autoři posteru:  Nina Dvořáková, Martin Šimon, Jakub Novák)
 • 17) Veřejné prostory. Fyzické prostředí, využití a spokojenost (autoři posteru: Hana Svobodová
Typ výstavy
Tematické zaměření
Výstavu je možné zapůjčit do
15. 12. 2020
Kontaktní osoba
Blanka M. Šimánová
221951357,9
Vlastník výstavy

Přírodovědecká fakulta UK

Exponáty
Typ exponátů
Počet exponátů

17 posterů

Rozměry exponátů
Upřesnění k rozměrům exponátů

Poster má šířku 70cm a výšku 100cm

Jazyk popisků k exponátům
Upřesnění k popiskům exponátů

Popisky jsou součástí posterů

Podmínky zapůjčení
Podmínky zapůjčení

Výstava je půjčována zdarma. Podmínky jsou detailně vypsány ve smlouvě o zapůjčení, kterou musí být vždy podepsat statutární zástupce instituce (3 stejnopisy). Tento statut. zástupce musí být také uveden jako vypůjčitel. Termín zapůjčení se nejprve dohodne s Knihovnou geografie přes e-mail: knihgeog@natur.cuni.cz; poté se teprve vyplní do smlouvy. Výstava se předává osobně v Knihovně geografie. Vypůjčitel ručí za bezpečnou instalaci a nese finanční odpovědnost za poškození posterů. Smlouvu najdete zde: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/pujcovani-vystav

Cena za zapůjčení
0,-
Přeprava
Přepravu zajišťuje
Přepravu hradí
Způsob doručení
Doplňující informace

Postery výstavy jsou k nahlédnutí v repozitáři UK:

http://digitool.is.cuni.cz/R/NVN7X38AL1XVPUAQ583G68I1XDGTN9NQH28NH186P4C...

Další výstavy k zapůjčení najdete zde:

https://edit.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/prehled-vystav

Proběhlé výstavy

Předsálí Mapové sbírky Knihovny geografie na Přírodovědecké fakultě UK, Albertov 6, Praha 2; Centrum EP Hradec Králové

Údaje o výstavě byly naposledy aktualizovány 11. 2. 2020 14:31.