Siege maps

Základní informace
Podnázev
keeping memory safe / Mapy obležení jako záchrana paměti
Anotace

Výstava představuje nejen čtyři verze renesanční mapy Velkého obležení vytvořené v rozmezí května a září roku 1565, ale také objasňuje, jak plánky vznikaly, kdo je vytvořil, kde jsou rozdíly mezi jednotlivými verzemi a detailně popisuje geografické a bitevní situace. Autorem byl Giovanni Francesco Camocio (1501-1575), ve své době známý benátský nakladatel knih a map, který pracoval v okruhu slavného malíře Tiziana. V květnu 1565 zaútočilo na Maltu turecké vojsko sultána Sulejmana I., s 40 tisíci muži a Dragutovými piráty. Proti nim stálo pouhých 540 maltských řádových rytířů a 8 tisíc Malťanů a evropských žoldnéřů. Přestože přesila byla obrovská, podařilo se po čtyřech měsících obléhání, především díky statečnosti obránců Malty i pomoci sicilského místokrále Garcia de Toledo, Turky porazit. Camociovy mapy nejen že rychle a účinně informovaly Evropu o průběhu obležení, ale především jako první přinesly tolik očekávanou zprávu o prohře Turků.

Typ výstavy
Tematické zaměření
Výstavu je možné zapůjčit do
16. 12. 2020
Kontaktní osoba
Blanka M. Šimánová
221 951 359
221 951 357
Vlastník výstavy

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Autor výstavy
Exponáty
Typ exponátů
Počet exponátů

20

Rozměry exponátů
Upřesnění k rozměrům exponátů

10 x ve formátu B1; 8 x velikost 56x43 cm; 1x 110x90 cm; 1x 100x100 cm

 

Popisky exponátů
Jazyk popisků k exponátům
Jazyk doprovodných textových informací
Podmínky zapůjčení
Podmínky zapůjčení

Výstava je půjčována zdarma. Podmínky jsou detailně vypsány ve smlouvě o zapůjčení, kterou musí být vždy podepsat statutární zástupce instituce (3 stejnopisy). Tento statut. zástupce musí být také uveden jako vypůjčitel. Termín zapůjčení se nejprve dohodne s Knihovnou geografie přes e-mail: knihgeog@natur.cuni.cz; poté se teprve vyplní do smlouvy. Výstava se předává osobně v Knihovně geografie. Vypůjčitel ručí za bezpečnou instalaci a nese finanční odpovědnost za poškození posterů. Smlouvu najdete zde: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/pujcovani-vystav

Cena za zapůjčení
0,-
Přeprava
Přepravu zajišťuje
Přepravu hradí
Způsob doručení
Proběhlé výstavy

National muzeum of Fine Arts ve Valletě; PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2; Vědecká knihovna UJEP, Ústí n. Labem; Kartografické centrum Velké Opatovice

Údaje o výstavě byly naposledy aktualizovány 11. 2. 2020 13:57.