Regions through space and Time

Základní informace
Podnázev
Regiony v čase a prostoru
Anotace

výstava představuje aktuální výzkum historických geografů, geografů a historiků, sdružených kolem výzkumného centra historické geografie. Na 17 panelech jsou znázorněny různé podoby a významy regionů. První část výstavy se zaměřuje na diskuse teoretických přístupů ke konceptu regionu a reflektuje současné moderní světové přístupy, které dává do kontextu se staršími koncepty. Druhá část ukazuje různé tematické přístupy k vymezování regionů. Třetí část pak představuje tři případové studie historicko-geografického výzkumu mikroregionů. 

Autoři: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.; RNDr. Michal Semian, Ph.D.; prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. et al.

Typ výstavy
Tematické zaměření
Výstavu je možné zapůjčit do
12. 12. 2019
Kontaktní osoba
Blanka M. Šimánová
221 951 357,9
Vlastník výstavy

Přírodovědecká fakulta UK, Knihovna geografie

Vzorový plakát (pozvánka)
Exponáty
Počet exponátů

17posteru

Rozměry exponátů
Upřesnění k rozměrům exponátů

Postery mají 70cm na šířku a 100cm na výšku

Jazyk popisků k exponátům
Upřesnění k popiskům exponátů

Popisky jsou součástí posterů v češtině i angličtině.

Jazyk doprovodných textových informací
Podmínky zapůjčení
Podmínky zapůjčení

Podmínky zapůjčení jsou uvedeny ve Smlouvě o výpůjčce: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/pujcovani-vystav

Výstava se půjčuje zdarma, vyzvedává se a vrací v Knihovně geografie.

Cena za zapůjčení
0,-
Přeprava
Přepravu zajišťuje
Přepravu hradí
Způsob doručení
Proběhlé výstavy

Předsálí Mapové sbírky, 2. patro Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2

Údaje o výstavě byly naposledy aktualizovány 12. 4. 2019 15:06.