Regions through space and Time

Základní informace
Podnázev
Regiony v čase a prostoru
Anotace

výstava představuje aktuální výzkum historických geografů, geografů a historiků, sdružených kolem výzkumného centra historické geografie. Na 17 panelech jsou znázorněny různé podoby a významy regionů. První část výstavy se zaměřuje na diskuse teoretických přístupů ke konceptu regionu a reflektuje současné moderní světové přístupy, které dává do kontextu se staršími koncepty. Druhá část ukazuje různé tematické přístupy k vymezování regionů. Třetí část pak představuje tři případové studie historicko-geografického výzkumu mikroregionů. 

Autoři: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.; RNDr. Michal Semian, Ph.D.; prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. et al.

Typ výstavy
Tematické zaměření
Výstavu je možné zapůjčit do
16. 12. 2020
Kontaktní osoba
Blanka M. Šimánová
221 951 357,9
Vlastník výstavy

Přírodovědecká fakulta UK, Knihovna geografie

Vzorový plakát (pozvánka)
Exponáty
Počet exponátů

17posteru

Rozměry exponátů
Upřesnění k rozměrům exponátů

Postery mají 70cm na šířku a 100cm na výšku

Jazyk popisků k exponátům
Upřesnění k popiskům exponátů

Popisky jsou součástí posterů v češtině i angličtině.

Jazyk doprovodných textových informací
Podmínky zapůjčení
Podmínky zapůjčení

Výstava je půjčována zdarma. Podmínky jsou detailně vypsány ve smlouvě o zapůjčení, kterou musí být vždy podepsat statutární zástupce instituce (3 stejnopisy). Tento statut. zástupce musí být také uveden jako vypůjčitel. Termín zapůjčení se nejprve dohodne s Knihovnou geografie přes e-mail: knihgeog@natur.cuni.cz; poté se teprve vyplní do smlouvy. Výstava se předává osobně v Knihovně geografie. Vypůjčitel ručí za bezpečnou instalaci a nese finanční odpovědnost za poškození posterů. Smlouvu najdete zde: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/pujcovani-vystav

Cena za zapůjčení
0,-
Přeprava
Přepravu zajišťuje
Přepravu hradí
Způsob doručení
Proběhlé výstavy

Předsálí Mapové sbírky, 2. patro Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2

Údaje o výstavě byly naposledy aktualizovány 11. 2. 2020 14:30.