Poklady Mapové sbírky

Základní informace
Anotace

Expozice představujunikátní mapy, atlasy a glóby, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. Vzácností jsou především nově objevené světové unikáty ze sbírky, zejména Gijsbertsonova mapa Evropy, De Witova mapa Německa a Camociův plán obléhání Malty Turky. Výstava představuje originální soubor děl, který dosud veřejnost neviděla. Díla významná pro nejstarší historii kartografie i Evropy, jako jsou římské, arabské a středověké mapy. Je určena milovníkům geografie, historie, kartografie, ale i výtvarného umění, grafiky a řemesel. Toto vše staré mapy, atlasy i glóby představují a zahrnují. Jsou odrazem doby, kdy bylo možné poznat autora podle jeho kartografické přesnosti, barev, rytin i originálních kompozic. 

 

Typ výstavy
Tematické zaměření
Výstavu je možné zapůjčit do
16. 12. 2020
Kontaktní osoba
Blanka M. Šimánová
221951357,9
Vlastník výstavy

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Knihovna geografie

Autor výstavy
Exponáty
Typ exponátů
Počet exponátů

38

Rozměry exponátů
Upřesnění k rozměrům exponátů

Přesné rozměry vystavovaných map a posterů jsou uvedeny v seznamu posterů po rozkliknutí názvu výstavy na web. stránce:

https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/prehled-vystav

Popisky exponátů
Jazyk popisků k exponátům
Podmínky zapůjčení
Podmínky zapůjčení

Výstava je půjčována zdarma. Podmínky jsou detailně vypsány ve smlouvě o zapůjčení, kterou musí být vždy podepsat statutární zástupce instituce (3 stejnopisy). Tento statut. zástupce musí být také uveden jako vypůjčitel. Termín zapůjčení se nejprve dohodne s Knihovnou geografie přes e-mail: knihgeog@natur.cuni.cz; poté se teprve vyplní do smlouvy. Výstava se předává osobně v Knihovně geografie. Vypůjčitel ručí za bezpečnou instalaci a nese finanční odpovědnost za poškození posterů. Smlouvu najdete zde: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/pujcovani-vystav  

Cena za zapůjčení
zdarma
Přeprava
Přepravu zajišťuje
Přepravu hradí
Způsob doručení
Doplňující informace

Fotografie instalací výstavy v jiných místech republiky, např. ve Velkých Opatovicích, můžete vidět zde: 

https://edit.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/fotogalerie-2015-v...

Další fotografie exponátů a seznam posterů lze najít zde:

https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/poklady-mapove-sbirky

Proběhlé výstavy

Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2; Městská knihovna Loket; Knihovna Muzea v Lounech; Moravské kartografické centrum Velké Opatovice; Šmidingerova knihovna Strakonice; Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce

Údaje o výstavě byly naposledy aktualizovány 11. 2. 2020 13:58.