Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita

Základní informace
Podnázev
v metropolitních regionech České republiky
Anotace

Výstava představuje výsledky výzkumů v rámci projektu, realizovaného na Přírodovědecké fakultě UK, katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Postery prezentují hlavní cíle a východiska projektu, na kterých se podíleli členové výzkumného týmu URRlab, představují ukázky z empirických výzkumů a případových studií metropolitních regionů Česka. Některé výzkumy jsou detailněji zaměřeny na Prahu a vybrané pražské lokality. Šíře témat reflektuje současné trendy mezinárodního urbánního výzkumu.

Autoři: Mgr. Nina Dvořáková, Ph.D.; RNDr. Jana Jíchová; Ph.D., doc.RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.; RNDr. Jiří Nemeškal; Mgr. Zuzana Kopecká; RNDr. Petra Špačková, Ph.D.; RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.; RNDr. Ivana Přidalová, Ph.D.; RNDr.Martin Šimon, Ph.D.; Mgr. Peter Svoboda; Bc. Otakar Bursa; Martina Tobrmanová

 

Typ výstavy
Tematické zaměření
Výstavu je možné zapůjčit do
16. 12. 2020
Kontaktní osoba
Blanka M. Šimánová
221951357,9
Vlastník výstavy

Přírodovědecká fakulta UK

Exponáty
Typ exponátů
Počet exponátů

18 posterů

Rozměry exponátů
Upřesnění k rozměrům exponátů

70cm šířka, 100cm výška

Popisky exponátů
Jazyk popisků k exponátům
Upřesnění k popiskům exponátů

Popisky jsou součástí posterů.

Jazyk doprovodných textových informací
Podmínky zapůjčení
Podmínky zapůjčení

Výstava je půjčována zdarma. Podmínky jsou detailně vypsány ve smlouvě o zapůjčení, kterou musí být vždy podepsat statutární zástupce instituce (3 stejnopisy). Tento statut. zástupce musí být také uveden jako vypůjčitel. Termín zapůjčení se nejprve dohodne s Knihovnou geografie přes e-mail: knihgeog@natur.cuni.cz; poté se teprve vyplní do smlouvy. Výstava se předává osobně v Knihovně geografie. Vypůjčitel ručí za bezpečnou instalaci a nese finanční odpovědnost za poškození posterů. Smlouvu najdete zde: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/pujcovani-vystav

 

Cena za zapůjčení
zdarma
Přeprava
Přepravu zajišťuje
Přepravu hradí
Způsob doručení
Proběhlé výstavy

Přírodovědecká fakulta UK; Vysoká škola regionálního rozvoje v Praze 17 - Řepích

https://edit.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/fotogalerie-2015-v...

Údaje o výstavě byly naposledy aktualizovány 11. 2. 2020 14:29.