Deset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu

Základní informace
Anotace

Výstava představuje výsledky výzkumů zaměřených na výzkum průvalových jezer v souvislosti s dopadem změny klimatu ve velehorách. Autoři nejprve prezentují výsledky rizikové analýzy horských jezer, z nichž 12 zařadili do stupně nejvyššího rizika s bezprostřední možností průvalu. S oteplováním klimatu roste dynamika rizikových přírodních procesů. Ve výzkumu se kombinují metody geomorfologie, hydrologie, limnologie, klimatologie, inženýrské geologie a geofyziky. Konsolidovaný výzkumný tým (tvořený pracovníky Přírodovědecké fakulty UK v Praze, firem Geomin Jihlava a Gimpuls Praha) byl hlavním organizátorem již tří mezinárodních vědeckých konferencí "Mitigation of Natural Hazards in Mountain Areas", které se postupně konaly v září 2009  v kyrgyzském hlavním městě Biškek, v září  2011 v tádžickém hlavním městě Dušanbe a opět v září 2013 na kyrgyzském jezeře Issyk-Kul. 

Autoři výstavy: Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.; RNDr. Zbyněk Engel,Ph.d.; RNDr. Michal Černý

Typ výstavy
Tematické zaměření
Výstavu je možné zapůjčit do
12. 11. 2020
Kontaktní osoba
Blanka M. Šimánová
221 951 357,9
Vlastník výstavy

Přírodovědecká fakulta UK

Exponáty
Typ exponátů
Počet exponátů

18 posterů

Rozměry exponátů
Upřesnění k rozměrům exponátů

Postery mají 70cm na šířku, 100cm na výšku

Jazyk popisků k exponátům
Upřesnění k popiskům exponátů

Popisky jsou součástí posterů

Jazyk doprovodných textových informací
Podmínky zapůjčení
Podmínky zapůjčení

Podmínky jsou detailně vypsány ve smlouvě o zapůjčení, kterou musí být vždy podepsat statutární zástupce instituce (3 stejnopisy). Tento statut. zástupce musí být také uveden jako vypůjčitel. Termín zapůjčení se nejprve dohodne s Knihovnou geografie přes e-mail: knihgeog@natur.cuni.cz; poté se teprve vyplní do smlouvy. Výstava se předává osobně v Knihovně geografie. Vypůjčitel ručí za bezpečnou instalaci a nese finanční odpovědnost za poškození posterů. Smlouvu najdete zde: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/pujcovani-vystav

Cena za zapůjčení
0,-
Přeprava
Přepravu zajišťuje
Přepravu hradí
Způsob doručení
Doplňující informace

Podrobné informace k výstavě a obrázek pozvánky najdete zde: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/deset-let-vyzkumu-n...

Přehled dalších výstav k zapůjčení najdete zde : https://edit.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/prehled-vystav

Proběhlé výstavy

Předsálí Mapové sbírky UK, Albertov 6, Praha 2; Ústřední knihovna VŠB Technické university v Ostravě; Městská knihovna v Plané n. Lužnicí; Senát ČR Praha

Údaje o výstavě byly naposledy aktualizovány 11. 2. 2020 14:28.