Udílení cen Nejlepší knihovna Libereckého kraje roku 2022 na Setkání knihovníků Libereckého kraje

V předvánočním čase bývá zvykem všech knihovníků a knihovnic v Libereckém kraji se sejít k tradičnímu Setkání knihovníků Libereckého krajeKrajské vědecké knihovně v Liberci. Ani v roce 2022 tomu nebylo jinak – v úterý 29. listopadu se tedy velký sál knihovny zaplnil zhruba šedesáti účastníky z řad knihovníků i zřizovatelů knihoven. K tradičním pořadatelům akce – Libereckému regionu SKIPKrajské vědecké knihovně v Liberci – se tentokrát připojil i Liberecký kraj. Již popáté se totiž udělovalo ocenění Nejlepší knihovna Libereckého kraje a vyhlašovatelem soutěže je právě Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Protože předchozí udělování téže ceny v roce 2020 bohužel nemohlo proběhnout z důvodu pandemie covidu-19, byla událost napjatě očekávána všemi knihovníky v kraji.

Úvodní slovo Dany Petrýdesové (vlevo), ředitelky Krajské vědecké knihovny v Liberci, a Jitky Šedinové, ředitelky Městské knihovny Semily a předsedkyně Libereckého regionu SKIP
Úvodní slovo Dany Petrýdesové (vlevo), ředitelky Krajské vědecké knihovny v Liberci, a Jitky Šedinové, ředitelky Městské knihovny Semily a předsedkyně Libereckého regionu SKIP

O ocenění Nejlepší knihovna Libereckého kraje

Cena Nejlepší knihovna Libereckého kraje se uděluje jednou za dva roky jako vyjádření uznání knihovnám za jejich činnost, zásluhy o rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a rozmach kulturního života obcí a měst. Oceněné knihovny – vždy jedna z každého okresu Libereckého kraje – obdrží diplom a finanční odměnu ve výši 10 000 Kč. Soutěž v Libereckém kraji proběhla poprvé v roce 2014.

Jak probíhá hodnocení soutěže?

Výběr vítězných knihoven má jasná pravidla. Každá z pověřených knihoven v jednotlivých okresech – tedy Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městská knihovna Česká Lípa, Městská knihovna Jablonec nad Nisou a Městská knihovna Semily – předloží hodnoticí komisi tři návrhy. Z nominací potom komise vybere z každého okresu jednu vítěznou knihovnu, tedy celkem čtyři knihovny za celý Liberecký kraj. Komise je složena ze zástupců Libereckého kraje, Krajské vědecké knihovny v Liberci a každé z pověřených knihoven a v roce 2022 se nad nominacemi sešla 20. října. Mezi základní kritéria výběru patří například kvalita výpůjčních služeb, komunitní a společenská role knihovny v obci, prostory knihovny i aktivita jejích pracovníků. Při výběru knihoven pomáhá i fotodokumentace a především osobní znalost knihovny a zkušenost s prací knihovníka či knihovnice.

Vítězné knihovny z roku 2020

Při posledním udělování cen v roce 2020 cenu Nejlepší knihovna Libereckého kraje obdržely Místní knihovna Žandov (za okres Česká Lípa), Městská knihovna Železný Brod (za okres Jablonec nad Nisou), Místní knihovna v Hlavici (za okres Liberec) a Městská knihovna Vysoké nad Jizerou (za okres Semily).

Kdo získal diplom Nejlepší knihovna Libereckého kraje v roce 2022?

Během slavnostního předávání cen byly oceněny:

  • Obecní lidová knihovna Okrouhlá (okres Česká Lípa, knihovnice Eva Kraumanová);

  • Místní knihovna Jílové u Držkova (okres Jablonec nad Nisou, knihovnice Markéta Jůnová);

  • Místní knihovna ve Višňové (okres Liberec, knihovnice Hana Ševčíková);

  • Obecní knihovna Studenec (okres Semily, knihovnice Helena Soukupová a Ludmila Tauchmanová).

Obecní lidová knihovna Okrouhlá

Obec Okrouhlá patří ke středním obcím Českolipska, žije zde 591 obyvatel. Obecní lidová knihovna sídlí uprostřed obce v budově obecního úřadu, kde do roku 2019 obývala jednu místnost. Ve zmíněném roce 2019 získala knihovna navíc k dispozici další místnost, do které bylo umístěno samostatné oddělení pro děti. To bylo vybaveno novými regály a nezbytným mobiliářem vhodným pro akce s dětmi; nechybí zde ani dataprojektor pro příležitostné prezentace a přednášky. Knihovnice Eva Kraumanová je velmi aktivní, pořádá pravidelná setkávání žáků základní i mateřské školy s knihovnou, setkání rodáků Okrouhlé, zpívání s kytarou, výtvarné dílny, cestopisné přednášky, pasování prvňáčků na čtenáře a další. V roce 2021 bylo toto vše z důvodů protiepidemických opatření velice omezeno, ale i tak se uskutečnilo osm kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Místní knihovna Jílové u Držkova

Jílové u Držkova je se svými 225 obyvateli jednou z nejmenších obcí Jablonecka, která zřizuje vlastní knihovnu. Od roku 2018 převzala knihovnu do péče paní Markéta Jůnová, která je zároveň administrativní pracovnicí obecního úřadu. Knihovna od té doby výborně plní svou komunitní roli a pořádá či spolupořádá takřka všechny kulturní akce malého rozsahu v Jílovém. V dubnu 2020 se společně s hasičskou klubovnou a obecním úřadem přestěhovala do nově rekonstruovaných prostor, kde nyní sídlí s obecní hospodou a sokolovnou. Do knihovny dochází 24 čtenářů, z toho deset dětí, tedy 10 % populace. Po nutné masivní probírce fondu knihovna disponuje zhruba 2 000 svazky, které doplňují výměnné soubory. Novinky z knihovny mohou čtenáři najít na stránkách obce i na facebookové stránce knihovny.

Místní knihovna ve Višňové

Ve Višňové žije 1 376 obyvatel, z tohoto počtu je registrováno 43 čtenářů. Knihovna se nachází v blízkosti obecního úřadu, kde sídlí společně s mateřským centrem a prodejnou potravin. Jde o přízemní, a tudíž bezbariérovou budovu. Na přelomu let 2021 a 2022 se podařilo zrekonstruovat jednu z místností knihovny, kde je umístěno dětské oddělení. Tato místnost byla kompletně vybavena novým nábytkem; v dalších letech by zřizovatel chtěl postupně obnovit i zbývající prostory knihovny. Knihovnice Hana Ševčíková se zaměřuje především na práci s dětmi. Velmi aktivně spolupracuje s místní mateřskou a základní školou, zapojuje se do celostátních projektů na podporu dětského čtenářství (Noc s Andersenem, pasování prvňáčků na čtenáře) a při vytváření programů také spolupracuje s MAS Frýdlantsko. Místní knihovna ve Višňové obdržela za svou výbornou činnost v roce 2022 Diplom za moderní knihovnické a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku Libereckého kraje a vysloužila si tím nominaci do soutěže Knihovna roku 2022. Vítězství v soutěži Nejlepší knihovna Libereckého kraje v okresu Liberec je tak zcela zasloužené.

Obecní knihovna Studenec

Z celkového počtu 1 855 obyvatel obce je 279 čtenářů, což činí 15 % obyvatel. V roce 2021 knihovna obsloužila 1 391 návštěvníků, kteří uskutečnili více než 5 000 výpůjček. Tím se knihovna zařazuje mezi nejnavštěvovanější obecní knihovny v semilském regionu. Vedle výpůjčních služeb nabízí různé tematické besedy a výstavy v prostorách přilehlé galerie; můžeme zmínit např. čtení poezie s vernisáží výstavy fotografií. Knihovna je umístěna v přízemí obecního úřadu ve Studenci a tímto vhodným umístěním se stala pomyslným středobodem kulturního života v obci. Před rekonstrukcí v roce 2021 byla knihovna rozdělena do dvou místností; rekonstrukce přinesla rozšíření o další místnosti a dala vzniknout zázemí s klidovými zónami pro dětské i dospělé čtenáře. Nové prostory nesou potenciál na zábavné a vzdělávací programy. Knihovnu obsluhují dvě knihovnice – Helena Soukupová a Ludmila Tauchmanová. Za 21 let svého působení přivedly ke čtení mnoho obyvatel obce z řad dětí i dospělých a obohatily společenský život obce pořádáním desítek kulturních a vzdělávacích akcí. Aktivně se zajímají o novinky a trendy, jako je fantasy nebo literatura young adult.

Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, radní pro řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předává cenu Heleně Soukupové z Obecní knihovny Studenec
Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, radní pro řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předává cenu Heleně Soukupové z Obecní knihovny Studenec

Společná fotografie vyznamenaných knihoven a jejich zřizovatelů – zleva Mgr. Tomáš Chrtek (starosta obce Studenec), Helena Soukupová, Michal Scheidl (starosta obce Višňová), Hana Ševčíková, Jitka Šedinová, Květa Vinklátová, Dana Petrýdesová, Eva Kraumanová, Jaroslav Votýpka (starosta obce Okrouhlá), Lucie Voláková (místostarostka obce Jílové u Držkova) a Markéta Jůnová
Společná fotografie vyznamenaných knihoven a jejich zřizovatelů – zleva Mgr. Tomáš Chrtek (starosta obce Studenec), Helena Soukupová, Michal Scheidl (starosta obce Višňová), Hana Ševčíková, Jitka Šedinová, Květa Vinklátová, Dana Petrýdesová, Eva Kraumanová, Jaroslav Votýpka (starosta obce Okrouhlá), Lucie Voláková (místostarostka obce Jílové u Držkova) a Markéta Jůnová

Všem oceněným knihovnám upřímně blahopřejeme!

Fotografie pocházejí z archivu Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Komentáře k článku