Přečtěte si Manifest pro zelené knihovny

Na letošní výroční konferenci CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals, tj. Autorizovaného institutu knihovníků a informačních pracovníků), která proběhla ve dnech 7. až 8. července 2022 v Liverpoolu, byl slavnostně představen Manifest pro zelené knihovny (Green Libraries Manifesto). O zveřejnění manifestu na svém blogu Living Knowledge informovala i Britská knihovna.

Podle manifestu by knihovny jít v oblasti ochrany životního prostředí příkladem a být pro své okolí v tomto směru inspirací. Udržitelnost by měla hrát klíčovou úlohu při rozhodování a ve všech hlavních činnostech knihovny. Podstatná je také spolupráce s ostatními místními aktéry aktivními v této oblasti (tedy rozvíjení partnerství) a poskytování prostoru pro učení, sdílení nápadů a diskusi o klimatické a ekologické krizi. Knihovny by měly sdílet ověřené informace, bojovat proti dezinformacím o klimatu a tím přispívat ke zvyšování klimatické a environmentální gramotnosti. Zároveň je třeba, aby pracovníci knihovny průběžně rozšiřovali své vlastní znalosti o životním prostředí a rovněž aby knihovny při prosazování změn v oblasti životního prostředí podporovaly děti a mladé lidi.

Manifest lze využít mj. jako podklad pro místní strategie, plány a programy, při prosazování zájmů knihoven, k nalezení podobně smýšlejících partnerů a spolupracovníků či jako podklad pro plánování rozvoje zaměstnanců.

Na portálu Informace pro knihovny je nově k dispozici i překlad manifestu do češtiny (PDF, 485 KB). Překlad připravila Vladana Pillerová z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.

Pokud znění manifestu vyjadřuje i váš pohled na věc, můžete zvážit, zda se (jako instituce) k jeho podpoře nepřipojíte; stačí pouze vyplnit online formulář. Seznam dosavadních signatářů najdete dole na webové stránce manifestu.

Komentáře k článku