Pasování prvňáčků na čtenáře v milínské knihovně aneb Po covidové pauze vše doháníme

Pasování v roce 2021

V letech 2020 a 2021 jsme v naší knihovně v Milíně na konci školního roku v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka nemohli uspořádat tradiční pasování prvňáčků, tak jsme se do „práce“ vrhli hned, jakmile to bylo možné. V květnu 2021 jsme tedy pozvali do knihovny žáky druhé třídy a i přes roční zpoždění si všechny děti akci užily. Spokojeně vypadala i paní učitelka Lenka Halušková. Jelikož děti dostaly jako dárek knihu Katka a klokan ze šuplíku, nezbývalo nic jiného, než aby se po vyzkoušení ze čtení a po složení papírové šipky pasování ujal cizokrajný klokan!

S písmenky v dobrodružném stanu
S písmenky v dobrodružném stanu

Házení šipek
Házení šipek

Pasování klokanem
Pasování klokanem

V červnu 2021 nás čekalo pasování nových prvňáčků. Tentokrát byli na čtenáře pasování žáci 1. B, v dalším týdnu pak 1. A a pochopitelně i jejich paní učitelky. Nejdříve však byli všichni podrobeni zkoušce ze čtení, odvahy, matematických znalostí a vlastně také trpělivosti. Jelikož to byli šikovní žáci a úkoly zvládli velmi dobře (paní učitelka navíc uspěla při zkoušce čtení pozpátku), nic nebránilo tomu, aby byli pasováni (nesmlouvavým soudcem) na nové čtenáře milínské knihovny. Akce se odehrávala na zahradě před knihovnou a dětem nebyla upřena ani prohlídka celé knihovny a knížek v dětském oddělení. Při loučení si s sebou každý odnášel nejen památeční glejt, ale i knihu.

Čtenáři?
Čtenáři?

Pasování soudcem
Pasování soudcem

Pasování v roce 2022

V letošním roce nás čekalo tradiční pasování – s prvňáčky ve dvou třídách. Uskutečnilo se v týdenním rozestupu se stejným programem, ale jinou závěrečnou laskominou.

Nejdříve jsme děti přivítali a seznámili s programem v zahradě Centra volnočasových aktivit (kde sídlí knihovna). Díky dobře objednanému počasí se obě akce mohly odehrát venku.

Následovalo čtení z knihy Dubánek a tajný vzkaz. Jednu kapitolu četly knihovnice, kousek zbyl i na paní učitelky. Děti pak střídavě četly pouze řádek. Zkouška čtenářských dovedností dopadla na výbornou nejen u malých čtenářů, ale i u učitelek. Jedním z nejlepších čtenářů byl chlapec z Ukrajiny, který se spolu s maminkou do Milína přistěhoval během války.

Čtení
Čtení

Dalším úkolem se děti trochu rozhýbaly – měly za úkol najít dubové (papírové) listy, které byly rozházené po zahradě. Na každém byla jiná otázka. Společně jsme pak postupně četli a odpovídali. Jaké byly otázky? Např.: vyjmenuj tři lesní zvířata, řekni názvy tří stromů, název oblíbené pohádky atd. Děti se na list podepsaly a lepidlem jej přilepily na velký kreslený papírový dub.

Lepení listů
Lepení listů

Všichni všechno správně zvládli, zbývalo tedy pasování na čtenáře. A čím? Obřím listem. Král lesa si vyslechl mnoho přísah od dětí, že se budou snažit číst. Paní učitelka pochopitelně musela přísahat o dost více. Každý dostal knihu Dubánek a tajný vzkaz a pamětní list.

Pasování obřím listem
Pasování obřím listem

Překvapením pak bylo předání dobrůtky – jedné třídě dubánkový dort a při druhém pasování dostaly děti (i dospěláci) malé bábovičky (tedy muffiny) s Dubánky. (Knihovnice dobroty pouze objednaly; samy je nepekly.)

Dort s dubánkem
Dort s dubánkem

Muffiny s dubánky
Muffiny s dubánky

Před odchodem ze zahrady dostali všichni pozvání na podzimní spaní v knihovně. Toto je plán do budoucna, na který se těšíme, ale do té doby musíme přečíst knihu o Dubánkovi, abychom měli inspiraci na nějaké večerně-noční dobrodružství.

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny Dr. Emanuela Bořického.

Komentáře k článku