Zemřela Donna Scheeder, bývalá předsedkyně IFLA

Dne 7. března 2022 zemřela americká knihovnice Dona Scheeder, která v letech 2015–2017 zastávala funkci předsedkyně Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (International Federation of Library Assocations and Institutions, IFLA).

Narodila se 8. listopadu 1947 a většinu své profesní kariéry strávila v Kongresové knihovně ve Washingtonu. Působila v rámci služby Congressional Research Service, která poskytuje pokročilé informační služby členům Kongresu.

V IFLA působila ve stálém výboru sekce IFLA Knihovní a výzkumné služby pro parlamenty (Library and Research Services for Parliaments). V letech 2009–2011 byla členkou Řídicího výboru, v letech 2011–2013 zastávala funkci pokladnice, následně v letech 2013–2015 byla zvolenou předsedkyní a konečně v letech 2015–2017, jak již bylo zmíněno, působila přímo v roli předsedkyně.

Knihovníky vždy vyzývala ke konkrétním akcím; její předsednické téma ostatně bylo Knihovny: výzva k akci (Libraries: A Call for Action). Díky tomu následně došlo k zahájení procesu hledání společné celosvětové vize knihoven (Global Vision).

V roce 2015 ve svém vystoupení v OSN zdůrazňovala roli, kterou knihovny mohou hrát v tehdy navrhovaných cílech udržitelného rozvoje (Agenda 2030). Podílela se také na jednáních, díky kterým v roce 2016 získala IFLA jeden z následnických grantů Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Donna Scheeder se na kongresu IFLA v roce 2019 stává čestnou členkou IFLA (autor: Michail A Rizos, zdroj: Wikimedia Commons, licence: CC BY-SA 2.0)
Donna Scheeder se na kongresu IFLA v roce 2019 stává čestnou členkou IFLA (autor: Michail A Rizos, zdroj: Wikimedia Commons, licence: CC BY-SA 2.0)

Mezinárodním knihovnictvím se však nezabývala jenom v rámci IFLA, ale také v rámci Sdružení specializovaných knihoven (Special Libraries Association, SLA), kde v letech 2000–2001 zastávala funkci předsedkyně.

Vedle rozsáhlé knihovnické činnosti se výrazně angažovala i v místním společenství – byla např. předsedkyní Poradního výboru pro Východní trh (Eastern Market Community Advisory Committee) nebo kulturně zaměřené neziskové organizace Hill Center ve Washingtonu, D.C.

Donnu Scheeder si připomněli i účastníci generálního shromáždění IFLA, které se konalo 25. srpna 2022:

Čest její památce!

Poznámka: Jako hlavní zdroj údajů pro tento vzpomínkový text posloužil nekrolog zveřejněný na webu IFLA; doplňkově byly použity další zdroje odkazované přímo z textu.

Komentáře k článku