Odznak SKIP pro kolektivní i individuální členy

Od přelomu března a dubna 2022 mohou instituce, které jsou kolektivními členy SKIP, na svůj web umístit odznak potvrzující členství. Tento odznak může být využit jak v podobě odkazu na obrázek fyzicky umístěný na webu SKIP, tak v podobě obrázku uloženého na webu kolektivního člena (ideálně rovněž doplněného o odkaz na web SKIP). Odznak v podobě obrázku můžete využít i na svých profilech na sociálních sítích – k dispozici i verze s logem na větším bílém pozadí.

Vedle odznaku pro kolektivní členy je obdobně k dispozici i varianta pro členy individuální. Tu můžete využít na svém profilu profil (svých profilech) na sociálních sítích a/nebo na svých webových stránkách.

K propojení s námi můžete vedle adresy webu SKIP v tomto případě použít i naše profily na sociálních sítích – na Facebooku @skipcr, na Twitteru @SKIPCR a na Instagramu @skip.cr.

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Ukázka zobrazení odznaku kolektivního člena SKIP (zdroj: web SKIP)

Mějme na paměti, že dělat dobrou reklamu SKIP může každý může každý z nás!

Pokud nejste (vy a/nebo vaše instituce) dosud není kolektivním členem SKIP, není pochopitelně nic jednoduššího než se do SKIP přihlásit.

Připomínáme, že k dispozici je také samostatné logo SKIP a loga jednotlivých projektů SKIP.

Komentáře k článku